Imate pitanje? Pozovite stručnjaka
ZATRAŽITE BESPLATNU KONSULTACIJU

Holandski poreski sistem

Fizičke i pravne osobe koje su zaposlene ili obavljaju poslovne aktivnosti u Holandiji moraju slijediti lokalne zahtjeve za oporezivanjem. Plaćanje poreza u Holandiji obavezno je za kompanije osnovane u zemlji i podružnice međunarodnih subjekata. Supstanca ima ulogu u poreznom statusu, poslovna adresa u Holandiji mora biti usklađena sa zahtjevima supstance od strane poreznih vlasti.

Porez na dobit u Holandiji

Zemlja ne naplaćuje porez po odbitku na autorske honorare ili kamate. Dividende se ne oporezuju na domaćem nivou; u suprotnom, porezna stopa na dividendu iznosi 15 posto. Holandija je potpisala brojne sporazume s drugim državama širom svijeta kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje i smanjilo porezno opterećenje za kompanije.

Za holandske kompanije obračunska godina se obično podudara sa kalendarskom sa trajanjem od 12 mjeseci. Kraći periodi mogu se uzeti u obzir u godini osnivanja. Porez na dobit preduzeća plaća se godišnje, do 5 mjeseci nakon završetka finansijske godine.

Holandska porezna uprava ili „Belastingdienst“ na holandskom jeziku je agencija zadužena za unutrašnji prihod i oporezivanje.

Lično oporezivanje u Holandiji

Holandski stanovnici oporezuju se prema svom prihodu širom svijeta; nerezidenti plaćaju porez samo na dohodak ostvaren lokalno. Princip oporezivanja fizičkih lica je progresivan sa tri odjeljka: odjeljak 1. odnosi se na prihode od stanovanja, zaposlenja ili preduzeća; odjeljak 2 odnosi se na prihode od značajnih kamata; odjeljak 3 je relevantan za ulaganja i štednju.

Fizička lica su dužna da poštuju poresku godinu i polože sve obaveze pre prvog aprila sledeće godine. Kašnjenja / neplaćanja podliježu kaznama.

Ako želite više informacija o porezima i poreznim zahtjevima, ne ustručavajte se kontaktirati naše agente u Holandiji.

Trebate više informacija o holandskoj kompaniji BV?

OBRATITE SE STRUČNJAKU
Posvećeno podršci preduzetnicima u započinjanju i rastućem poslu u Holandiji.

Član

menichevron-downunakrsni krug