Blog

Porez na nasleđe preduzeća

Dakle, ako naslijedim kompaniju u Holandiji, moram li platiti porez na nasljedstvo ili porez na poklon? Da, ako naslijedite ili primite