Imate pitanje? Pozovite stručnjaka
ZATRAŽITE BESPLATNU KONSULTACIJU

Privatnost je danas veoma velika stvar, posebno otkako se desila masovna digitalizacija širom sveta. Način na koji se rukuje našim podacima mora biti nadziran i reguliran kako bi se spriječilo da ih određeni pojedinci zloupotrebe ili čak ukradu. Jeste li znali da je privatnost čak i ljudsko pravo? Lični podaci su izuzetno osjetljivi i podložni zloupotrebi; stoga je većina zemalja usvojila zakone koji striktno regulišu upotrebu i obradu (ličnih) podataka. Pored nacionalnih zakona, postoje i sveobuhvatni propisi koji utiču na nacionalno zakonodavstvo. Evropska unija (EU), na primjer, implementirala je Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR). Ova uredba je stupila na snagu u maju 2018. godine, a odnosi se na sve organizacije koje nude robu ili usluge na tržištu EU. GDPR se primjenjuje čak i ako vaša kompanija nije sa sjedištem u EU, ali u isto vrijeme ima kupce iz EU. Prije nego što uđemo u detalje GDPR uredbe i njenih zahtjeva, hajde da prvo razjasnimo šta GDPR želi postići i zašto je važan za vas kao poduzetnika. U ovom članku ćemo stoga objasniti šta je GDPR, zašto biste trebali poduzeti odgovarajuće radnje da biste ga uskladili i kako to učiniti na najefikasniji mogući način.

Šta je zapravo GDPR?

GDPR je uredba EU koja pokriva zaštitu ličnih podataka fizičkih građana. Stoga je isključivo usmjeren na zaštitu ličnih podataka, a ne profesionalnih podataka ili podataka kompanija. Na službenoj web stranici EU opisano je kako slijedi:

“Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju tih podataka. Ispravljeni tekst ove uredbe objavljen je u Službenom listu Evropske unije 23. maja 2018. GDPR jača osnovna prava građana u digitalnom dobu i promoviše trgovinu pojašnjavajući pravila za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu. Ovaj zajednički skup pravila eliminirao je fragmentaciju uzrokovanu različitim nacionalnim sistemima i izbjegao birokraciju. Uredba je stupila na snagu 24. maja 2016. godine, a na snazi ​​je od 25. maja 2018. godine. Više informacija za kompanije i pojedince.[1]"

To je u osnovi način da se osigura da ličnim podacima bezbedno rukuju kompanije koje treba da rukuju podacima zbog prirode robe ili usluga koje nude. Na primjer, ako naručite proizvod na web stranici kao građanin EU, vaši podaci su zaštićeni ovom uredbom jer se nalazite u EU. Kao što smo ukratko ranije objasnili, sama kompanija ne mora biti osnovana u nekoj zemlji EU da bi bila obuhvaćena ovom uredbom. Svaka kompanija koja posluje s kupcima iz EU mora se pridržavati GDPR-a, osiguravajući da lični podaci svih građana EU budu zaštićeni i sigurni. Na ovaj način možete biti sigurni da nijedna kompanija neće koristiti vaše podatke u druge svrhe osim onih koje su posebno navedene i navedene.

Koja je specifična svrha GDPR-a?

Glavna svrha GDPR-a je zaštita ličnih podataka. Uredba GDPR-a želi da sve organizacije, velike i male, uključujući i vašu, razmisle o ličnim podacima koje koriste i budu vrlo pažljive i obzirne o tome zašto i kako ih koriste. U suštini, GDPR želi da poduzetnici budu svjesniji kada su u pitanju lični podaci njihovih kupaca, osoblja, dobavljača i drugih strana s kojima posluju. Drugim riječima, GDPR uredba želi stati na kraj organizacijama koje prikupljaju podatke o pojedincima samo zato što su u mogućnosti, bez dovoljnog razloga. Ili zato što vjeruju da mogu na neki način imati koristi od toga sada ili u budućnosti, bez mnogo pažnje i bez obavještavanja. Kao što ćete vidjeti u informacijama u nastavku, GDPR zapravo ne zabranjuje mnogo toga. I dalje možete sudjelovati u marketingu putem e-pošte, još uvijek se možete oglašavati i još uvijek možete prodavati i koristiti lične podatke kupaca, sve dok pružate transparentnost o tome kako poštujete privatnost pojedinaca. Uredba se više odnosi na pružanje dovoljno informacija o načinu na koji koristite podatke, kako bi vaši kupci i druge treće strane bili informirani o vašim konkretnim ciljevima i radnjama. Na ovaj način vam svaki pojedinac može dati svoje podatke u najmanju ruku na osnovu informiranog pristanka. Dovoljno je reći da morate raditi kako kažete i ne koristiti podatke u druge svrhe osim onih koje ste naveli, jer to može rezultirati visokim kaznama i drugim posljedicama.

Preduzetnici na koje se primjenjuje GDPR

Možda ćete se zapitati: "Da li se GDPR primjenjuje i na moju kompaniju?" Odgovor na ovo je prilično jednostavan: ako imate korisničku bazu ili kadrovsku administraciju s pojedincima iz EU, tada obrađujete lične podatke. A ako obrađujete lične podatke, morate se pridržavati Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Zakon određuje šta možete učiniti s ličnim podacima i kako ih morate zaštititi. Stoga je uvijek važno za vašu organizaciju, jer je za sve kompanije koje posluju s pojedincima iz EU-a obavezno da se pridržavaju GDPR uredbe. Sve naše profesionalne i osobne interakcije su sve više digitalne, pa je s obzirom na privatnost pojedinaca jednostavno prava stvar. Kupci očekuju da će njihove voljene trgovine pažljivo postupati s ličnim podacima koje im daju, pa je to na što možete biti ponosni ako imate svoje lične propise koji se odnose na GDPR. I, kao dodatni bonus, vašim klijentima će se svidjeti.

Kada rukujete ličnim podacima, prema GDPR-u, gotovo uvijek obrađujete i te podatke. Razmislite o prikupljanju, pohranjivanju, modificiranju, dopuni ili prosljeđivanju podataka. Čak i ako kreirate ili obrišete podatke anonimno, vi ih također obrađujete. Podaci su lični podaci ako se tiču ​​ljudi koje možete razlikovati od svih drugih ljudi. To je definicija identifikovane osobe, o kojoj ćemo detaljno raspravljati kasnije u ovom članku. Na primjer, identifikovali ste osobu ako znate njeno ime i prezime, a ti podaci se poklapaju i sa podacima na njenom službeno izdatom identifikacionom licu. Kao pojedinac uključen u ovaj proces, imate kontrolu nad ličnim podacima koje dajete organizacijama. Prije svega, GDPR vam daje pravo da budete informirani o konkretnim ličnim podacima koje organizacije koriste i zašto. Istovremeno, imate pravo da budete informisani o tome kako ove organizacije garantuju vašu privatnost. Osim toga, možete se usprotiviti korištenju vaših podataka, zatražiti da organizacija izbriše vaše podatke ili čak zatražiti da se vaši podaci prenesu na konkurentsku uslugu.[2] Dakle, u suštini, pojedinac kome podaci pripadaju bira šta ćete učiniti sa podacima. Zbog toga morate biti pedantni kao organizacija s informacijama koje dajete u vezi s točnom upotrebom ličnih podataka koje dobijete, jer pojedinac kojem podaci pripadaju mora biti obaviješten o razlozima zbog kojih se njegovi podaci uopće obrađuju. Tek tada pojedinac može odlučiti da li ispravno koristite podatke.

Koji su podaci tačno uključeni?

Lični podaci igraju najvažniju ulogu u GDPR-u. Zaštita privatnosti pojedinaca je početna tačka. Ako pažljivo pročitamo GDPR smjernice, možemo podijeliti podatke u tri kategorije. Prva kategorija se posebno odnosi na lične podatke. Ovo se može kategorizirati kao sve informacije o identificiranoj ili identificiranoj fizičkoj osobi. Na primjer, njegovo ili njeno ime i podaci o adresi, e-mail adresa, IP adresa, datum rođenja, trenutna lokacija, ali i ID-ovi uređaja. Ovi lični podaci su svi podaci po kojima se može identifikovati fizičko lice. Imajte na umu da se ovaj koncept tumači veoma široko. To svakako nije ograničeno na prezime, ime, datum rođenja ili adresu. Određeni podaci - koji na prvi pogled nemaju nikakve veze s ličnim podacima - ipak mogu potpasti pod GDPR dodavanjem određenih informacija. Stoga je općenito prihvaćeno da se čak i (dinamičke) IP adrese, jedinstvene kombinacije brojeva s kojima računari međusobno komuniciraju na internetu, mogu smatrati ličnim podacima. Ovo se, naravno, mora uzeti u obzir posebno za svaki konkretan slučaj, ali uzmite u obzir podatke koje obrađujete.

Druga kategorija se odnosi na takozvane pseudoanonimne podatke: lični podaci obrađeni na način da se podacima više ne može ući u trag bez upotrebe dodatnih informacija, ali i dalje čini osobu jedinstvenom. Na primjer, šifrovana adresa e-pošte, korisnički ID ili broj korisnika koji je povezan samo s drugim podacima putem dobro osigurane interne baze podataka. Ovo također spada u okvir GDPR-a. Treću kategoriju čine potpuno anonimni podaci: podaci u kojima su izbrisani svi lični podaci koji omogućavaju praćenje. U praksi je to često teško dokazati, osim ako se lični podaci uopće ne mogu pratiti. Ovo je stoga izvan dosega GDPR-a.

Ko je kvalifikovan kao osoba koja se može identifikovati?

Ponekad može biti malo teško definisati ko spada u okvir „osobe koja se može identifikovati“. Pogotovo jer postoji mnogo lažnih profila na internetu, kao što su ljudi s lažnim nalozima na društvenim mrežama. Općenito, možete pretpostaviti da je osoba prepoznatljiva kada možete ući u trag njenim ličnim podacima bez previše napora. Razmislite, na primjer, o brojevima kupaca koje možete povezati s podacima računa. Ili broj telefona kojem možete lako ući u trag i tako otkriti kome pripada. Ovo su sve lični podaci. Ako se čini da imate problema s identifikacijom nekoga, potrebno je malo više istražiti. Od osobe možete zatražiti važeći oblik identifikacije, samo da biste bili sigurni da znate s kim imate posla. Također možete potražiti u provjerenim bazama podataka kako biste dobili informacije o nečijem identitetu, kao što je digitalni telefonski imenik (koji zapravo još uvijek postoji). Ako niste sigurni da li se klijent ili treća strana može identificirati, pokušajte kontaktirati tog kupca i zatražiti lične podatke. Ako osoba ne odgovori na vaš upit, općenito je najbolje da izbrišete sve podatke koje imate i odbacite informacije koje ste dobili. Velike su šanse da neko koristi lažni identitet. GDPR ima za cilj zaštitu pojedinaca, ali vi kao kompanija također morate poduzeti odgovarajuće korake kako biste se zaštitili od prijevare. Nažalost, ljudi mogu koristiti lažne identitete, pa je važno biti oprezan u pogledu informacija koje ljudi pružaju. Kada neko koristi tuđi identitet, to može imati ozbiljne posledice po vas kao kompaniju. Due diligence se savjetuje u svakom trenutku.

Legitimni razlozi za korištenje podataka trećih strana

Glavna komponenta GDPR-a je pravilo da podatke trećih strana trebate koristiti samo u određene i legitimne svrhe. Nadovezujući se na zahtjev za minimiziranjem podataka, GDPR propisuje da lične podatke smijete koristiti samo u navedene i dokumentirane poslovne svrhe, podržane jednom od šest dostupnih pravnih osnova GDPR-a. Drugim riječima, vaše korištenje ličnih podataka ograničeno je na navedenu svrhu i pravnu osnovu. Svaka obrada ličnih podataka koju poduzmete mora biti dokumentirana u GDPR registru, zajedno sa svojom svrhom i pravnom osnovom. Ova dokumentacija vas tjera da razmislite o svakoj aktivnosti obrade i pažljivo razmotrite svrhu i pravni osnov za nju. GDPR omogućava šest pravnih osnova, koje ćemo navesti u nastavku.

 1. Ugovorne obaveze: Prilikom sklapanja ugovora, lični podaci se moraju obrađivati. Lični podaci se također mogu koristiti prilikom izvršavanja ugovora.
 2. Pristanak: Korisnik daje izričitu dozvolu za korištenje njegovih/njenih osobnih podataka ili postavljanje kolačića.
 3. Legitimni interes: Obrada ličnih podataka je neophodna u svrhe legitimnih interesa kontrolora ili treće strane. Balans je u ovom slučaju važan, ne bi trebao narušiti lične slobode subjekta podataka.
 4. Vitalni interesi: Podaci se mogu obrađivati ​​kada se pojave situacije života ili smrti.
 5. Pravne obaveze: Lični podaci moraju se obrađivati ​​u skladu sa zakonom.
 6. Javni interesi: Ovo se uglavnom odnosi na vlade i lokalne vlasti, kao što su rizici u pogledu javnog reda i sigurnosti i zaštite javnosti općenito.

Ovo su pravne osnove koje vam omogućavaju pohranjivanje i obradu ličnih podataka. Često se neki od ovih razloga mogu preklapati. To uglavnom nije problem, sve dok možete objasniti i dokazati da zapravo postoji pravni osnov. Kada vam nedostaje zakonska osnova za pohranu i obradu ličnih podataka, mogli biste biti u nevolji. Imajte na umu da GDPR ima na umu zaštitu privatnosti pojedinaca, stoga postoji samo ograničena pravna osnova. Znajte i primijenite ovo i trebali biste biti sigurni kao organizacija ili kompanija.

Podaci na koje se primjenjuje GDPR

GDPR, u svojoj srži, primjenjuje se na obradu podataka koja je u potpunosti ili barem djelomično automatska. To podrazumijeva obradu podataka putem baze podataka ili kompjutera, na primjer. Ali to se također odnosi na lične podatke koji su uključeni u fizički fajl, kao što su datoteke pohranjene u arhivi. Ali ovi fajlovi moraju biti značajni u smislu da su uključeni podaci povezani sa nekim nalogom, fajlom ili poslom. Ako posjedujete rukom pisanu bilješku sa samo imenom, ona se ne kvalifikuje kao podaci prema GDPR-u. Ova rukopisna bilješka može biti od nekoga ko je zainteresiran za vas ili je ipak lične prirode. Neki uobičajeni načini na koje kompanije obrađuju podatke uključuju upravljanje narudžbama, bazu podataka o kupcima, bazu podataka dobavljača, administraciju osoblja i, naravno, direktni marketing, kao što su bilteni i direktne poruke. Osoba čije lične podatke obrađujete naziva se "subjekt podataka". To može biti kupac, pretplatnik na bilten, zaposlenik ili osoba za kontakt. Podaci koji se odnose na kompanije se ne posmatraju kao lični podaci, dok se podaci o preduzetnicima ili samozaposlenim licima smatraju ličnim podacima.[3]

Pravila vezana za internet marketing

GDPR ima značajan uticaj kada je u pitanju internet marketing. Postoje neka osnovna pravila kojih ćete se morati pridržavati, kao što je uvijek nuditi opciju isključivanja u slučaju marketinga putem e-pošte. Pored toga, ponuđač mora biti u mogućnosti da naznači i prilagodi svoje preferencije. To znači da morate prilagoditi e-poštu, ako trenutno ne nudite ove opcije. Mnoge organizacije također koriste mehanizme ponovnog ciljanja. To se može postići, na primjer, putem Facebooka ili Google Adsa, ali imajte na umu da ćete za to morati zatražiti izričitu dozvolu. Vjerovatno već imate politiku privatnosti i kolačića na svojoj web stranici. Dakle, sa ovim pravilima, i ove zakonske dijelove je potrebno revidirati. Zahtjevi GDPR-a navode da ovi dokumenti moraju biti sveobuhvatniji i transparentniji. Za ova prilagođavanja često možete koristiti tekstove modela, koji su besplatno dostupni na internetu. Pored zakonskih prilagodbi vaše politike privatnosti i kolačića, mora se imenovati službenik za obradu podataka. Ova osoba je odgovorna za obradu podataka i osigurava da je organizacija usklađena sa GDPR-om.

Savjeti i načini usklađivanja s GDPR-om

Najvažnije je, naravno, da se vi, kao preduzetnik, pridržavate zakonskih propisa i pravila, poput GDPR-a. Srećom, postoje načini da se uskladite s GDPR-om uz što manje napora. Kao što smo već spomenuli, GDPR sam po sebi ne zabranjuje ništa, ali postavlja stroge smjernice za način na koji se osobni podaci mogu obrađivati. Ako se ne pridržavate posebnih smjernica i koristite podatke iz razloga koji nisu navedeni u GDPR-u ili su izvan njegovog djelokruga, rizikujete novčane kazne i još gore posljedice. Pored toga, imajte na umu da će vas sve strane s kojima radite poštovati kao vlasnika preduzeća kada poštujete i njihove podatke i privatnost. To će vam pružiti pozitivan imidž od povjerenja, što je zaista dobro za poslovanje. Sada ćemo razgovarati o nekim savjetima koji će usklađenost s GDPR-om učiniti lakim i efikasnim procesom.

1. Nacrtajte koje lične podatke uopće obrađujete

Prva stvar koju treba da uradite je da istražite koji su vam tačni podaci potrebni i u kom cilju. Koje informacije ćete prikupiti? Koliko podataka vam je potrebno da biste postigli svoje ciljeve? Samo ime i adresa e-pošte ili su vam potrebni dodatni podaci kao što su fizička adresa i broj telefona? Također morate napraviti registar obrade u kojem navodite koje podatke čuvate, odakle dolaze i sa kojim stranama dijelite te podatke. Uzmite u obzir i periode čuvanja, jer GDPR navodi da morate biti transparentni u vezi s tim.

2. Neka privatnost bude prioritet vašeg poslovanja općenito

Privatnost je vrlo važna tema, a tako će ostati i u (ne)doglednoj budućnosti, jer tehnologija i digitalizacija samo napreduju i rastu. Stoga je veoma važno da se kao preduzetnik informišete o svim neophodnim propisima o privatnosti i da to date prioritetu tokom poslovanja. Ovo ne samo da će osigurati da ste u skladu sa svim primjenjivim zakonima, već će također izgraditi imidž povjerenja za vašu kompaniju. Stoga, kao poduzetnik, uronite u GDPR pravila ili na neki drugi način potražite savjet od pravnih stručnjaka, kako biste bili sigurni da poslujete legalno kada je u pitanju privatnost. Morate saznati koja točna pravila vaša kompanija mora poštovati. Holandske vlasti vam također mogu pomoći na vašem putu s mnoštvom informacija, savjeta i alata koje možete koristiti na dnevnoj bazi.

3. Identifikujte ispravnu pravnu osnovu za obradu ličnih podataka

Kao što smo već spomenuli, postoji samo šest službenih pravnih osnova koje vam omogućavaju da obrađujete i čuvate lične podatke, prema GDPR-u. Ako ćete koristiti podatke, od vitalne je važnosti da znate koja pravna osnova leži u osnovi vaše upotrebe. U idealnom slučaju, trebali biste dokumentirati različite vrste obrade podataka koje obavljate sa svojom kompanijom, na primjer, u svojoj politici privatnosti, tako da kupci i treće strane mogu pročitati i potvrditi ove informacije. Zatim identificirajte ispravnu pravnu osnovu za svaku radnju posebno. Ako trebate obraditi osobne podatke iz novih motiva ili razloga, obavezno dodajte i ovu aktivnost prije nego što počnete.

4. Pokušajte što je više moguće minimizirati korištenje podataka

Vi, kao organizacija, morate osigurati da prikupljate samo minimalne elemente podataka kako biste postigli određeni cilj. Na primjer, ako prodajete robu ili usluge na mreži, vaši korisnici obično trebaju samo da vam dostave e-poštu i lozinku kako bi proces registracije tekao nesmetano. Nema potrebe da pitate kupce za njihov spol, mjesto rođenja, pa čak ni njihovu adresu kao dio procesa registracije. Tek kada korisnici nastave da kupuju neki artikal i žele da mu se dostavi na određenu adresu, postaje neophodno tražiti više informacija. Tada imate pravo zatražiti adresu korisnika u toj fazi, jer je to bitna informacija za svaki proces slanja. Minimiziranje količine prikupljenih podataka minimizira utjecaj potencijalnih incidenata vezanih za privatnost ili sigurnost. Minimiziranje podataka je osnovni zahtjev GDPR-a i izuzetno efikasan u zaštiti privatnosti vaših korisnika jer obrađujete samo informacije koje su vam potrebne i ništa više.

5. Znajte prava ljudi čije podatke obrađujete

Važan dio upoznavanja sa GDPR-om je informiranje o pravima vaših kupaca i drugih trećih strana čije podatke pohranjujete i obrađujete. Samo poznavanjem njihovih prava možete se zaštititi i izbjeći kazne. Istina je da je GDPR uveo niz važnih prava za pojedince. Kao što je pravo na uvid u njihove lične podatke, pravo na ispravku ili brisanje podataka i pravo na prigovor na obradu njihovih podataka. U nastavku ćemo ukratko razgovarati o ovim pravima.

Prvo pravo pristupa znači da pojedinci imaju pravo da vide i konsultuju lične podatke koji se o njima obrađuju. Ako kupac to zatraži, dužni ste mu to dati.

Ispravljanje je isto što i korekcija. Pravo na ispravku stoga daje pojedincima pravo na izmjene i dopune ličnih podataka koje organizacija obrađuje o njima kako bi osigurala da se ti podaci obrađuju ispravno.

Pravo da budete zaboravljeni znači upravo ono što piše: pravo da budete 'zaboravljeni' kada kupac to izričito zatraži. Organizacija je tada obavezna da izbriše svoje lične podatke. Imajte na umu da ako postoje zakonske obaveze, pojedinac se ne može pozvati na ovo pravo.

Ovo pravo daje pojedincu kao subjektu podataka mogućnost da ograniči obradu svojih ličnih podataka, što znači da može tražiti da se obrađuje manje podataka. Na primjer, ako kompanija traži više podataka nego što je apsolutno neophodno za uključeni proces.

Ovo pravo znači da pojedinac ima pravo prenijeti svoje lične podatke drugoj organizaciji. Na primjer, ako neko ode kod konkurenta ili član osoblja ode raditi u drugu kompaniju, a vi prenesete podatke ovoj kompaniji,

Pravo na prigovor znači da pojedinac ima pravo prigovora na obradu svojih osobnih podataka, na primjer, kada se podaci koriste u marketinške svrhe. Oni mogu ostvariti ovo pravo iz posebnih ličnih razloga.

Pojedinci imaju pravo da ne budu podvrgnuti potpuno automatiziranom donošenju odluka koje mogu imati značajne posljedice po njih ili uzrokovati pravne posljedice ljudske intervencije. Primjer automatizirane obrade je sistem kreditnog rejtinga koji će u potpunosti automatski odrediti da li ispunjavate uslove za kredit.

To znači da organizacija mora pružiti pojedincima jasne informacije o prikupljanju i obradi njihovih ličnih podataka kada pojedinac to zatraži. Organizacija mora biti u mogućnosti naznačiti koje podatke obrađuje i zašto, u skladu s GDPR principima.

Ako se upoznate s ovim pravima, možete bolje predvidjeti kada bi se kupci i treće strane mogli raspitati o podacima koje obrađujete. Tada ćete biti mnogo lakše obavezati ih i poslati im informacije koje traže, jer ste bili spremni. Može vam uštedjeti mnogo vremena da uvijek budete spremni za upite i imate podatke pri ruci i spremni, na primjer, ulaganjem u dobar sistem upravljanja kupcima koji vam omogućava da brzo i efikasno izvučete potrebne podatke.

Šta se dešava kada se ne pridržavate?

Već smo se nakratko dotakli ove teme: postoje posljedice kada se ne pridržavate GDPR-a. Opet, imajte na umu da ne morate imati kompaniju sa sjedištem u EU da biste bili u skladu sa zahtjevima. Ako imate čak i jednog kupca sa sjedištem u EU čije podatke obrađujete, spadate u područje primjene GDPR-a. Postoje dva nivoa kazni koje se mogu izreći. Nadležni organ za zaštitu podataka u svakoj zemlji može izreći efektivne kazne na dva nivoa. Taj nivo se utvrđuje na osnovu konkretnog prekršaja. Kazne prvog nivoa uključuju prekršaje kao što su obrada ličnih podataka maloljetnika bez pristanka roditelja, neprijavljivanje povrede podataka i saradnja sa obrađivačem koji ne daje dovoljne garancije u pogledu potrebne sigurnosti podataka. Ove kazne mogu iznositi do 10 miliona eura ili, u slučaju kompanije, do 2% vašeg ukupnog svjetskog godišnjeg prometa iz prethodne finansijske godine.

Drugi nivo se primjenjuje ako počinite fundamentalne prekršaje. Na primjer, nepoštivanje principa obrade podataka ili ako organizacija ne može dokazati da je subjekt podataka zaista dao pristanak na obradu podataka. Ako potpadate pod opseg kazni drugog nivoa, rizikujete maksimalnu kaznu od 20 miliona eura, ili do 4% globalnog prometa vaše kompanije. Imajte na umu da su ovi iznosi maksimizirani i zavise od vaše lične situacije i godišnjeg prihoda vašeg poslovanja, između ostalih faktora. Osim novčanih kazni, nacionalno tijelo za zaštitu podataka može izreći i druge sankcije. To može varirati od upozorenja i ukora do privremenog (a ponekad čak i trajnog) prestanka obrade podataka. U tom slučaju možete privremeno ili trajno više ne obrađivati ​​lične podatke putem svoje organizacije. Na primjer, zato što ste više puta počinili krivična djela. Ovo će vam u suštini onemogućiti poslovanje. Druga moguća GDPR sankcija je isplata štete korisnicima koji podnesu osnovanu žalbu. Ukratko, budite oprezni u pogledu privatnosti i ličnih podataka pojedinaca kako biste izbjegli tako teške posljedice.

Želite li znati da li ste u skladu sa GDPR-om?

Ako planirate započeti posao u Holandiji, morat ćete se pridržavati GDPR-a. Ako poslujete sa holandskim kupcima ili kupcima sa sjedištem u bilo kojoj drugoj zemlji EU, također ćete se morati pridržavati ove uredbe EU. Ako niste sigurni da li spadate pod GDPR, uvijek se možete obratiti Intercompany Solutions za savjet na tu temu. Možemo vam pomoći da saznate da li imate primjenjive interne propise i procese i da li su informacije koje dajete trećim stranama dovoljne. Ponekad može biti vrlo lako previdjeti važne informacije, koje bi ipak mogle dovesti do problema sa zakonom. Zapamtite: privatnost je izuzetno važna tema, stoga je bitno da uvijek budete u toku sa najnovijim propisima i vijestima. Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj temi ili želite više informacija o poslovnim objektima u Holandiji, slobodno kontaktirajte Intercompany Solutions bilo kada. Rado ćemo vam pomoći oko bilo kakvog upita ili ponuditi jasnu ponudu.

izvori:

https://gdpr-info.eu/

https://www.afm.nl/en/over-de-afm/organisatie/privacy

https://finance.ec.europa.eu/


[1] https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_nl#:~:text=The%20general%20regulation%20dataprotection%20(GDPR)&text=The%20AVG%20(also%20known%20under,digital%20unified%20market%20te%20.

[2] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/documenten/brochures/2018/05/01/de-algemene-verordening-gegevensbescherming

[3] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/documenten/brochures/2018/05/01/de-algemene-verordening-gegevensbescherming

Kada pokrenete holandski posao, vrlo često ćete imati koristi od nekih početnih pogodnosti i opcija. Tokom prvih pet godina vašeg poslovanja, na primjer, možete se tri puta odlučiti za takozvani 'početni odbitak'. To znači da ćete dobiti popust na godišnju poresku prijavu. Ovo je samo jedan primjer mogućih finansijskih beneficija koje Holandija nudi preduzetnicima početnicima kako bi oduševili ljude da pokrenu kompaniju. Druga opcija je produžena prva finansijska godina, koja je takođe kreirana posebno za preduzetnike početnike. To znači da tokom prve godine vašeg poslovanja nećete morati da sastavljate godišnje račune i podnosite odgovarajuće deklaracije poreskim organima. Umjesto toga, možete odabrati da to učinite godinu dana kasnije. U ovom članku ćemo objasniti neke od prednosti i nedostataka produžene prve finansijske godine, što će vam olakšati odabir da li je ovo održiva opcija koja će pomoći vašem pokretanju.

Šta je zapravo produžena prva finansijska godina?

Produžena finansijska godina je prva finansijska godina koja se može produžiti nakon sljedećeg datuma podnošenja godišnjeg računa. To se dešava na osnovu statuta, koji ste osnovali kada ste osnovali kompaniju. Glavni razlog za produženje prve finansijske godine je kada svoju kompaniju osnujete kasnije ili sredinom godine, na primjer u avgustu. Svaka finansijska godina traje od 1st januara do 31st decembra. Dakle, ako pokrenete posao u avgustu, preostaje vam samo najviše 5 mjeseci do kraja godine. To bi značilo da biste već morali sastavljati svoje godišnje račune nakon perioda od 4 do 5 mjeseci, što je često premalo da bi se utvrdilo da li vaša kompanija dobro posluje. Dakle, možete podnijeti zahtjev za produženje prve finansijske godine. To će značiti da će vaša prva finansijska godina biti produžena za 12 mjeseci. Ovo vam omogućava da sačekate do sljedeće finansijske godine, prije nego što podnesete godišnje račune, u periodu od 17 mjeseci.

Godišnji računi i finansijska godina

Vjerovatno je najbolje da detaljnije objasnimo neke od terminologije koje koristimo, jer nisu svi dobro upoznati s računovodstvenim i fiskalnim pitanjima u vezi s holandskim kompanijama. Pogotovo ako ste strani preduzetnik, jer ne poznajete holandske zakone kao što bi to trebalo da znaju holandski stanovnici. Finansijska godina je u osnovi period tokom kojeg se provode kompletni računi preduzeća. Tokom ovog perioda, potrebno je da sastavite godišnje račune vaše kompanije, da pokažete holandskim poreskim upravama vaše finansijske podatke. Godišnji računi sadrže bilans stanja, koji odražava stanje kompanije u tom konkretnom trenutku.

Osim toga, godišnji računi sadrže račun dobiti i gubitka, sa pregledom ukupnog godišnjeg prometa i godišnjih troškova koje je vaša kompanija napravila. Konačno, godišnji računi moraju sadržavati objašnjenje, između ostalog, o osobama koje su zaposlene u vašoj kompaniji. Takođe treba navesti način na koji se sastavlja bilans stanja. Koliko bi ovo objašnjenje trebalo biti opširno, zavisi od veličine kompanije. Ako želite da saznate više o načinu na koji sastavljate svoje godišnje račune, uvijek se možete obratiti Intercompany Solutions za detaljne informacije. Također vam možemo pomoći u cjelokupnom procesu vaše godišnje porezne prijave, tako da možete usmjeriti pažnju na važne stvari, kao što su vaše dnevne poslovne aktivnosti.

Više detalja o finansijskoj godini

Finansijska godina je period u kojem se pravi finansijski izvještaj. Ovaj izvještaj se sastoji od sastavljanja godišnjeg računa, godišnjeg izvještaja i podnošenja izvještaja. Finansijska godina obično traje 12 mjeseci i u većini slučajeva teče paralelno sa kalendarskom godinom. Svaka kalendarska godina počinje 1st januara i završava se 31st decembra svake godine. Ovo se smatra najjasnijim vremenskim okvirom za većinu kompanija. Ako odlučite da odstupite od kalendarske godine, tada se godina naziva 'prekinuta finansijska godina'. I zbog toga se preduzetnici odlučuju da produže prvu finansijsku godinu, zbog činjenice da je prekinuta finansijska godina ponekad veoma kratka.

Kada znate da će finansijska godina trajati kraće ili duže od redovne kalendarske godine, moraćete da podnesete zahtev poreskoj upravi da to uredi. Općenito, informacije o tome kada završava finansijska godina uključene su u statut vaše kompanije. Ako želite na bilo koji način uskladiti dužinu finansijske godine, onda morate uzeti u obzir da se mora mijenjati i statut. Također morate imati na umu da nije dozvoljeno mijenjati finansijsku godinu samo u svrhu ostvarivanja poreske pogodnosti u određenoj situaciji. Molimo vas da uvijek imate dobar razlog za izmjenu redovne finansijske godine. Produžena prva finansijska godina moguća je za holandski BV, ali i za partnerstvo i samostalnu firmu.

Da li se finansijska godina razlikuje od redovne kalendarske godine?

Za skoro sve kompanije preporučljivo je zadržati kalendarsku godinu kao finansijsku godinu, ali za neke organizacije je zgodnije poslovično 'zatvarati knjige' u različito vrijeme. Na primjer, ako vodite kompaniju koja pruža robu i usluge školama i univerzitetima. Školska godina se razlikuje od redovne kalendarske godine, jer škole počinju svake godine u avgustu ili septembru, a završavaju u junu ili julu. Često, kada škole ponovo počnu, biraju se novi odbori i vrše se promjene u institucijama i kompanijama. Odbor je odgovoran za pravilno dostavljanje godišnjeg izvještaja, tako da novi odbor može početi dobro čitan i informisan o finansijama. Stoga, za kompanije koje su u velikoj mjeri uključene u školski sistem, može biti korisnije da finansijska godina teče paralelno sa akademskom godinom.

Pokvarena finansijska godina

Kao što smo već ukratko raspravljali gore, prekinuta finansijska godina je godina koja sadrži manje od 12 mjeseci. To je zbog činjenice da se preduzeće može pokrenuti bilo kada u toku kalendarske godine. Ako se to dogodilo, govorimo o promašenoj finansijskoj godini. Finansijska godina tada počinje u trenutku osnivanja i traje do 31. decembra iste godine. Kada želite da produžite prvu finansijsku godinu, produženje će uvek biti period od 12 uzastopnih meseci. Dakle, godina će biti tačno godinu dana duža nego inače, količina dodatnog vremena zavisi od datuma kada ste osnovali svoje poslovanje. To može biti samo jedan dan (ako ste osnovali svoju kompaniju 30th decembra), ali i skoro cijelu godinu, na primjer, kada ste osnovali svoju tvrtku krajem januara iste godine. U takvim slučajevima, vaša prva finansijska godina će zapravo trajati skoro 2 godine.

Kada zatražiti produženje prve finansijske godine?

Općenito, tražite produženu prvu finansijsku godinu kada je financijska godina prekinuta. Već smo gore detaljno objasnili ovaj fenomen. Osnovna svrha produžene finansijske godine je činjenica da kompanije koje postoje tek nekoliko mjeseci već moraju sastavljati godišnje račune i podnositi deklaracije. Finansijska godina za ove kompanije sa produženom prvom finansijskom godinom zatim traje do 31st decembra naredne godine. Možete jednostavno podnijeti zahtjev za produženu finansijsku godinu putem web stranice holandskih poreznih vlasti. Ne postoje uslovi za odlaganje ove prve finansijske godine. Ako zelis, Intercompany Solutions vam također može pomoći s produženjem vaše prve finansijske godine, jednostavno nas kontaktirajte za više informacija i pomoći.

Koje su prednosti i nedostaci produžene prve finansijske godine?

Jedna od glavnih prednosti produžene prve finansijske godine je činjenica da uštedite mnogo posla tokom prvih faza osnivanja vašeg poslovanja. Sastavljanje godišnjih računa zapravo oduzima dosta vremena, koje svakako možete staviti negdje drugdje kada ste još u početnoj fazi svoje kompanije. Pored uštede vremena, štedite i novac jer ne morate da predajete svoju administraciju tokom cijele prve godine vašeg poslovanja. Ovo značajno štedi troškove za administraciju i pripremu i reviziju godišnjih računa od strane računovođe. Stope poreza na dobit u narednoj godini takođe mogu biti razlog da se odlučite za produženu finansijsku godinu. Tokom proteklih godina, porez na dobit preduzeća u Holandiji je dosta oscilirao. Ovisno o tome kada završava vaša finansijska godina, to može značiti da ćete uštedjeti novac jer ćete morati platiti manje poreza. Postoje i određeni tarifni razredi sa ograničenjima, ali u praksi ove granice nećete dostići u prvim mesecima otvaranja preduzeća. Stoga vam može biti isplativo da se odlučite za produženu prvu finansijsku godinu kada osnivate svoju kompaniju u drugoj polovini godine.

Jedan od glavnih nedostataka je direktno vezan za prethodno spomenutu prednost eventualno nižih poreskih stopa, kada produžite finansijsku godinu. Kada poreske stope mogu pasti, one neminovno mogu i porasti. Dakle, nedostatak produžene prve finansijske godine je neizvjesnost oko mogućeg iznosa (korporativne) stope poreza na dobit koju treba platiti. Ukoliko dođe do povećanja poreza u sljedećoj godini, ne samo da ćete morati platiti više poreza na dobit ostvarenu u toj godini, već i na dobit iz prethodne godine, jer se ona 'knjiži' u istoj godini. Ako morate da plaćate porez na dobit preduzeća tokom produžene finansijske godine, a samim tim i nekoliko godina, moguće je da se stopa u međuvremenu promijenila, ako se poveća plaćate povećanu stopu. Još jedan nedostatak je to što morate duže čekati na sastavljanje godišnje porezne prijave, zbog čega imate manje uvida u vlastite finansijske podatke. Uspjeh kompanije može se mjeriti njenim profitom tokom prve godine. Ako produžite prvu finansijsku godinu, jednostavno ćete morati još malo pričekati prije nego što sastavite izvještaj.

Koje vrste kompanija mogu tražiti produženje prve finansijske godine?

Postoji mnogo različitih pravnih subjekata koje možete izabrati u Holandiji, od kojih svako ima svoje prednosti i nedostatke u nekim slučajevima. Prema našem iskustvu, daleko većina poduzetnika bira holandski BV, što je isto što i privatna kompanija s ograničenom odgovornošću. Ali neki ljudi biraju i samostalno vlasništvo ili partnerstvo. Svaka vrsta holandske kompanije ima veze sa finansijskom godinom. Međutim, možete se prijaviti za produženo prvo samo ako ste osnovali holandski BV, opće partnerstvo ili samostalni vlasnik. Ostali pravni oblici ne ispunjavaju uslove za produženu prvu finansijsku godinu.

Intercompany Solutions može vam pomoći da se odlučite za produženu prvu finansijsku godinu

Produžena finansijska godina može biti korisna za mnoge poduzetnike početnike. Ako ste osnovali svoje poslovanje u Holandiji u drugom dijelu godine, i očekujete da ćete ostati ispod budućeg raspona stopa od 19% sa svojim akumuliranim profitom, savjetujemo vam da se odlučite za produženu finansijsku godinu. To će vam znatno olakšati prvu godinu, i zbog činjenice da na neko vrijeme produžujete svoje fiskalne obaveze. Također vam savjetujemo da investirate u solidan računovodstveni softver, koji će automatski pratiti podatke za vas i vašu kompaniju. Takođe će vam omogućiti da pogledate svoje podatke pre nego što zaista budete morali da podnesete godišnju poresku prijavu, što će vam omogućiti da steknete uvid u uspeh vaše kompanije.

Ako želite da u administraciju uključite produženu finansijsku godinu, to možete dobro uraditi putem ove vrste računovodstvenog softvera. Jeste li u nedoumici ili još uvijek imate pitanja? Slobodno kontaktirajte jednog od naših savjetnika ili koristite kontakt obrazac na web stranici da kontaktirate Intercompany Solutions. Cilj nam je da odgovorimo na vaš upit u najkraćem mogućem roku, jasnim i efikasnim rješenjima na vaša pitanja. Naravno, takođe smo u mogućnosti da vam skinemo deo posla, što vam olakšava da se fokusirate na svoj osnovni posao.

Ako želite da pokrenete kompaniju u Holandiji kao stranac, postoje različiti skupovi pravila kojih se morate pridržavati. Kada ste stanovnik Evropske unije (EU), općenito možete pokrenuti posao bez ikakvih dozvola ili vize. Međutim, ako dolazite iz druge zemlje, postoje dodatni koraci koje morate poduzeti da biste mogli legalno pokrenuti kompaniju u zemlji EU. Budući da se Turska još uvijek nije u potpunosti pridružila EU, ovo se odnosi i na vas, ako ste stanovnik Turske i želite posjedovati holandski biznis. Ipak, zapravo nije tako komplikovano postići ovo. Morat ćete dobiti odgovarajuću vizu i pripremiti potrebnu dokumentaciju. Kada to dobijete, proces registracije preduzeća traje samo nekoliko radnih dana. U ovom članku ćemo opisati korake koje ćete morati poduzeti i kako Intercompany Solutions mogu vas podržati u vašim nastojanjima.

Šta je tačno Ankaranski sporazum?

Turska je 1959. godine podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj ekonomskoj zajednici. Ovaj sporazum, Ankaranski sporazum, potpisan je 12th septembra 1963. Sporazum predviđa da Turska eventualno može pristupiti Zajednici. Sporazum iz Ankare također je postavio temelje za naplatu putarine. Prvi finansijski protokol potpisan je 1963. godine, a drugi je uslijedio 1970. godine. Dogovoreno je da s vremenom sve carine i kvote između Turske i Evropske ekonomske zajednice budu ukinute. Tek 1995. godine sporazum je zaključen i uspostavljena je carinska unija između Turske i Evropske unije. Sporazum iz Ankare iz 1963. između Turske i EU i Dodatni protokol sadrže, između ostalog, neka prava u korist turskih preduzetnika, visokoobrazovanih radnika kao i članova njihovih porodica.

Iako ova prava u korist turskih državljana postoje, još uvijek može biti malo teško organizirati sve u zemlji koja vam je strana i ima birokratiju koja se jako razlikuje od turskog sistema. Ako vas neko vodi kroz proceduru, ne samo da će vam olakšati teret, već ćete i izbjeći nepotrebne greške i izgubljeno vrijeme. Imajte na umu da pokretanje stranog poslovanja uvijek nosi određene odgovornosti i rizike. Na primjer, trebali biste se upoznati sa nacionalnim poreskim sistemom zemlje u kojoj biste željeli osnovati posao. Od vas će se tražiti da plaćate holandski porez kada poslujete u Holandiji. Prednost je to što ćete moći da profitirate od jedinstvenog evropskog tržišta i tako možete slobodno prevoziti robu i nuditi usluge unutar granica EU.

Kakav posao možete započeti u Holandiji?

Ako ste razmišljali o posedovanju biznisa u EU, verovatno već imate osnovnu ideju o vrsti kompanije koju biste želeli da pokrenete. Mogućnosti su zapravo veoma široke, jer Holandija napreduje na mnogo načina. Holanđani neprestano teže inovacijama i napredovanju u različitim sektorima, što će vam omogućiti da iskoristite zdravu i stabilnu korporativnu klimu. Pored toga, stope poreza na dobit su povoljnije u odnosu na mnoge susjedne zemlje. Štaviše, u Holandiji ćete naći visokoobrazovanu i uglavnom dvojezičnu radnu snagu, što znači da ćete lako pronaći visokokvalitetne zaposlene, sigurno se sada tržište rada otvorilo. Pored sklapanja ugovora s ljudima, također možete odabrati da unajmite slobodnjake koji će obaviti dodatni posao za vas. Budući da je Holandija izuzetno dobro povezana sa ostatkom sveta, biće vrlo lako pokrenuti logističku kompaniju ili drugu vrstu uvozno-izvozne kompanije. Luku Rotterdam i aerodrom Schiphol imate u roku od najviše dva sata putovanja u vašoj blizini, što vam omogućava da brzo transportujete robu po cijelom svijetu.

Neke kompanijske ideje koje biste mogli razmotriti:

Ovo je samo nekoliko prijedloga, ali mogućnosti su gotovo neograničene. Glavni uslov je da ste ambiciozni i voljni da radite naporno, jer morate imati u vidu da možete imati veliku konkurenciju. Preporučujemo vam da napravite dobar poslovni plan, u koji ćete napraviti marketinško istraživanje i uključiti finansijski plan. Na taj način su veće šanse da pronađete treću stranu koja će vas finansirati, ako su vam potrebna dodatna sredstva za pokretanje vašeg poslovanja.

Prednosti posjedovanja holandskog biznisa

Kao što smo već spomenuli, postoji mnogo potencijala za pokretanje uspješne kompanije u Holandiji. Pored toga što je trgovačka zemlja, infrastruktura u Holandiji se smatra jednom od najboljih na svijetu. Ne samo fizički putevi, koji su odlični, već i digitalna infrastruktura. Holanđani su uložili mnogo vremena i truda u povezivanje svakog domaćinstva na brzu internet vezu, tako da nikada nećete imati problema sa vezom. Zemlja je ekonomski i politički stabilna, plus gradovi se smatraju veoma sigurnim u odnosu na mnoge druge zemlje. Holanđani takođe imaju mnogo bilateralnih i multilateralnih sporazuma sa drugim zemljama, koji sprečavaju dvostruko oporezivanje i druga pitanja koja mogu negativno uticati na vaše poslovanje. Ovo vam omogućava da se usredsredite na svoje glavne ciljeve, umesto da budete zabrinuti zbog određenih problema koji se mogu pojaviti. Na kraju, Holanđani su ambiciozni i vole da rade zajedno sa strancima. Osjećat ćete se dobrodošli i moći ćete upoznati mnoge istomišljenike poduzetnike s kojima ćete potencijalno poslovati.

Viza i dozvole koje vam mogu zatrebati

Ako želite započeti posao kao stanovnik Turske, trebat će vam dvije stvari:

Opšti uslovi za dozvole koje su vam potrebne su sledeći:

zahtjevi

Pogledajte web stranicu Holandske agencije za preduzeća (na holandskom: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ili RVO) za više informacija o inovativnom poduzetništvu.

Zahtjevi za fasilitatore

RVO vodi listu fasilitatora koji ispunjavaju ove zahtjeve.

Razumijemo da ovo može biti malo komplikovano za nekoga ko nikada ranije nije poslovao u Holandiji. stoga, Intercompany Solutions može vam pomoći da pokrenete svoj holandski posao od A do Ž. Imamo specijaliziranog advokata za imigraciju koji vam može pomoći da dobijete potrebne vize i dozvole, kada se ispostavi da će vam one trebati da se ovdje smjestite.

Intercompany Solutions može vam pomoći u cjelokupnom procesu osnivanja poslovanja

Zahvaljujući našem iskusnom timu, naša kompanija je već uspešno osnovala više od 1000 preduzeća u Holandiji. Sve što nam treba od vas su ispravna dokumenta i informacije, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo. Nakon što je vaša kompanija registrovana u Holandskoj privrednoj komori, možete odmah započeti svoje poslovne aktivnosti. Možemo vam pomoći i s dodatnim uslugama, kao što je otvaranje računa u holandskoj banci, traženje odgovarajuće lokacije za vaše urede, periodična i godišnja porezna prijava i sva pravna pitanja s kojima se možete suočiti usput. Slobodno nas kontaktirajte za više informacija o procesu, rado ćemo podijeliti sve što vam treba i pomoći vam na vašem putu ka poduzetništvu.


[1] https://ind.nl/en/residence-permits/work/start-up#requirements

Ako želite da pokrenete kompaniju u Holandiji kao stranac, postoje različiti skupovi pravila kojih se morate pridržavati. Kada ste stanovnik Evropske unije (EU), općenito možete pokrenuti posao bez ikakvih dozvola ili vize

Mnogo se raspravlja o životnoj sredini i o tome kako naše ponašanje utiče na klimu naše planete. Ovo je već nagnalo mnoge poznate multinacionalne kompanije da posluju na klimatski prihvatljiviji, ili čak klimatski neutralan način. Vlade širom svijeta imaju vrlo ambiciozne ciljeve kada je riječ o klimatski neutralnom i kružnom načinu života. Kao što je dalje smanjenje emisije C02, recikliranje svih mogućih materijala i osiguranje da će plastični otpad biti eliminisan u budućnosti. Sve su to vrlo razumni ciljevi, koji imaju za cilj da naše okruženje učinimo zdravim za sve na planeti. Ako ste takođe zainteresovani za ekološka pitanja i želite da aktivno doprinesete određenim klimatskim ciljevima, onda vam Holandija nudi solidnu osnovu poslovanja za vaše buduće poslovanje. Holanđani su vrlo inovativni i genijalni kada je riječ o rješenjima postojećih klimatskih problema, i pozdravljaju svakog stranog poduzetnika koji je voljan da se potrudi. U ovom članku ćemo opisati neke mjere za koje Vlada vjeruje da će pozitivno utjecati na klimu, kako možete implementirati takve mjere i kakva bi vam kompanija bila interesantna.

Kako možemo pozitivno uticati na životnu sredinu i klimu?

Tokom proteklih decenija postalo je vrlo jasno da su neki dijelovi planete previše zagađeni. To uključuje gradove sa previše zagađenog vazduha koji su prekriveni smogom, okeane sa tonama plastičnog otpada, jezera u koja se odlaže otrovni otpad, smeće na gradskim ulicama, kao i zagađenje tla zbog neprestane upotrebe pesticida. Većina ovih uzroka može se povezati s kompanijama i korporacijama, budući da obični građani uglavnom ne izlaze i bacaju otpad u vodu. Ipak,; potrošači su također postali ekološki osviješteni u posljednjih nekoliko godina. Svi više recikliramo, pokušavamo kupiti održive materijale i ne bacamo otpad u park. Da bismo, da tako kažem, očistili Zemlju, svi moramo biti u stanju da se potrudimo da što je moguće više smanjimo otpad i toksične materijale. To je rezultiralo nekim općim smjernicama koje se promoviraju širom svijeta, a koje će pomoći svima da žive u većoj harmoniji sa planetom i okolinom. Ove smjernice sadrže neke od sljedećih mjera:

Ovo je samo nekoliko općih smjernica, ali one pokazuju širu sliku, na primjer, UN-ovog (Ujedinjenih nacija) plana. To također znači da svaka već postojeća kompanija, kao i startup, moraju uzeti u obzir da će njihova kompanija također morati biti (djelimično) klimatski neutralna u narednim decenijama. Ovo zahtijeva od vas da kreativno razmišljate o tome kako želite da se vodi vaš posao i kako ćete se nositi s mogućim zagađenjem i otpadom u vašem lancu snabdijevanja.

Šta možete učiniti kao poduzetnik da biste se pridržavali određenih klimatskih ciljeva?

Smjernice i mjere su prilično široke, tako da bi moglo izgledati teško odmah ih pretvoriti u manje i ostvarive ciljeve. Ako ste, na primjer, vlasnik kompanije koja je odlagala toksični otpad, prilično vam je lako shvatiti da morate prestati s tim. Ako vaša kompanija proizvodi i/ili koristi mnogo plastičnih materijala, možete potražiti reciklirane alternative kako biste imali pozitivan utjecaj. Ili možete zatražiti mali depozit od svojih kupaca za korištenje predmeta, što će im omogućiti da vam ga lakše vrate, tako da možete ponovo koristiti ili reciklirati predmet. To je već neko vrijeme slučaj u Holandiji i Njemačkoj kada su u pitanju plastične boce. One se moraju vratiti u prodavnicu u kojoj ih je potrošač kupio, gdje im se vraća depozit, kako bi se boce mogle očistiti i ponovo koristiti. Ako posjedujete kompaniju za odjeću i uvozite mnogo materijala, možete biti sigurni da su izvori ovih materijala ekološki prihvatljivi i održivi. Još jedna stvar koju možete učiniti je pokušati sklopiti poslove sa lokalnim dobavljačima. Ovo značajno ograničava količinu vremena potrebnog robi da putuje do vaše lokacije, što će smanjiti vaš ugljični otisak.

Ako ste vlasnik restorana ili drugog mjesta gdje potrošači jedu direktno u vašem objektu, možete istražiti održive dodatke kao što su šolje i slamke. Nepotrebno je reći da postoje mnoga područja u kojima svi možemo postati ekološki prihvatljiviji i svjesniji, a neke od ovih mjera su zapravo prilično male i neinvazivne u pogledu vaših svakodnevnih poslovnih aktivnosti. To može biti jednostavno kao zamjena obične kante za smeće onom koja ima mogućnosti recikliranja, što omogućava vama i vašim klijentima da odmah odvojite svoj otpad. Koja god industrija ili poslovni sektor da ste odabrali, uvijek postoji nešto što možete učiniti da ograničite bilo kakav negativan utjecaj vaše kompanije na okoliš. Ako želite saznati više o klimatskim ciljevima u ili blizu lokacije na kojoj imate ured, uvijek možete potražiti web stranicu općine u Nizozemskoj. Oni će vam općenito pružiti trenutne ciljeve koje žele postići, kao i korisne savjete i trikove kako to postići.

Poslovni sektori koji se trude da postanu klimatski neutralni

U suštini, sve kompanije i industrije moraju da ulože napore da ostvare određene klimatske ciljeve, ali neke kompanije moraju da poduzmu direktnije akcije od drugih. Ako ste vlasnik kompanije, ili planirate da pokrenete kompaniju, koja je uključena u nešto od sljedećeg, onda možete očekivati ​​da će biti potrebno napraviti drastičnije promjene:

Sve ove kompanije koriste veće količine fosilnih goriva od drugih preduzeća. Ali pored toga, oni su također skloniji stvaranju toksičnog otpada zbog često toksičnih (sirovih) materijala koje koriste. Nadalje, mnoge kompanije su također uključene u rad sa životinjama, na primjer bio-industrija i farmaceutska industrija, ako i kada vrše testove na životinjama. Ova dva sektora su pod strogim nadzorom, uglavnom zbog aktivizma za dobrobit životinja. Opći konsenzus sve više naginje društvu u kojem je okrutnost prema životinjama potpuno ukinuta, i to s dobrim razlogom. Ukoliko planirate da poslujete u nekom od ovih sektora, trebalo bi da se informišete o postavljenim ciljevima i kako će vaša kompanija moći da se pridržava novih zakona i propisa. Ako želite raditi u drugom sektoru, onda bi bilo mudro vidjeti kako se vaši konkurenti nose s klimatskim ciljevima. Budućnost teži čistijem i odgovornijem načinu rješavanja naših svakodnevnih poslova, pa je najbolje da naučite kako se prilagoditi i ostati fleksibilan.

Koju vrstu posla biste željeli pokrenuti u Holandiji?

Nakon što pročitamo gore navedeno, možemo razumjeti kada se osjećate neodlučno oko poduzimanja odgovarajućih koraka i mjera za postizanje određenih klimatskih ciljeva. Kako biste to uradili? Gdje možete početi? Mnogo zavisi od industrije koju odaberete. Već smo dali neke praktične savjete u prethodnom paragrafu, ali postoji više načina da ograničite svoj ugljični otisak i smanjite mogući negativan utjecaj na okoliš. Ako se bavite uvozom i izvozom robe, pobrinite se da vaši dobavljači budu pouzdani i, po mogućnosti, održivi. Ovo će osloboditi cijeli vaš lanac opskrbe svih negativnih utjecaja. Ako posjedujete internet poslovanje, pokušajte provjeriti sve dobavljače i klijente prije nego što im pružite svoje usluge. Tako ćete znati da li ste uvučeni u nešto mračno. Još jedan dobar savjet je ulaganje u čistu energiju, bez obzira na vrstu posla. Pokušajte se malo informirati o ovim ciljevima i razmislite o tome kako možete doprinijeti svom poslovanju. To neće imati samo pozitivan uticaj na vaše okruženje, već i na vašu bazu podataka klijenata. Mnogi potrošači danas su veoma svjesni šta kupuju i gdje kupuju. Ako stvorite solidnu sliku o sebi držeći se takvih ciljeva, velike su šanse da ćete privući i klijente višeg ranga.

Intercompany Solutions može osnovati svoju holandsku kompaniju za samo nekoliko radnih dana

Ako želite da pokrenete kompaniju u Holandiji, važno je da efikasno obavljate i sve administrativne poslove, kao što je registracija vaše kompanije u Holandskoj privrednoj komori. Intercompany Solutions stekao je dugogodišnje profesionalno iskustvo i stručnost u oblasti poslovnog osnivanja. Stoga vam možemo pomoći u cjelokupnom procesu registracije kompanije, od A do Ž. Više opštih informacija o registraciji holandske kompanije možete pronaći ovdje. Pored toga, pružamo i dodatne usluge koje imaju za cilj održavanje vaše kompanije stabilnom i procvatom. Možemo vam pomoći s vašom periodičnom poreskom prijavom ili dati praktične savjete koji će podići vaše poslovanje na novi nivo. Ako vam je potrebna pomoć u vezi s određenim propisima ili zakonima, možemo vam ih objasniti i na jednostavan način. Ovo također uključuje sve klimatske zakone i mjere. Slobodno nas kontaktirajte u bilo koje vrijeme sa svojim upitom, a mi ćemo vam se javiti sa savjetom u najkraćem mogućem roku.

Zdravlje postaje sve vruća tema, pogotovo otkako je pandemija izbila prije dvije godine. Mnogi ljudi traže jednostavne i praktične načine da poboljšaju svoje zdravlje, za razliku od uzimanja širokog spektra kemijskih lijekova za suzbijanje simptoma zdravstvenih problema. Da biste ostali zdravi, veoma je važno da jedete hranu bogatu nutrijentima, pijete puno vode i budete aktivni na dnevnoj bazi. Ipak, ponekad je nekome potrebno više od ovih osnova, na primjer nakon bolesti ili oporavka. Ovdje na scenu dolaze kompanije za stil života i suplemente. Postoji mnogo načina da poboljšate svoje zdravlje, od posta i posebnih dijeta, do suplementacije raznim supstancama za jačanje ukupnog imuniteta. Ako ste neko ko je veoma entuzijastičan za zdravlje uopšte, a takođe biste želeli da pomognete drugima da steknu čvrstu i zdravu građu, niša stila života i dodataka ishrani može biti savršena opcija za vas kada ozbiljno razmišljate o osnivanju holandske kompanije . Zbog stalno rastuće klijentele na ovom tržištu, gotovo ste sigurni da ćete generirati dobre prodajne ponude i na taj način postići brz uspjeh sa svojom kompanijom. Pod uslovom da znate šta radite, a saveti i proizvodi koje nudite su visokog kvaliteta. Želite li saznati više o pokretanju holandskog biznisa u okviru lifestyle i zdrave industrije? Zatim pročitajte opće informacije o ovom tržištu, neke korisne savjete i trikove prilikom pokretanja posla i najpraktičniji način da registrujete svoju kompaniju u Holandskoj privrednoj komori.

Zdravlje cveta

Zdravlje je bogatstvo, barem ga tako većina ljudi doživljava. Kada ste zdravi, možete se baviti svojom dnevnom rutinom i raditi stvari koje želite i volite. Međutim, kada nešto nije u redu s vašim zdravljem, znatno ste ograničeni u obavljanju svakodnevnih zadataka i poslova. Bolesti se, naravno, razlikuju po težini i trajanju. Obična prehlada je nešto sasvim drugačije od dugotrajnih bolesti, zbog čega ne postoji jedinstveno rješenje za prevladavanje bolesti. Svako ljudsko biće je jedinstveno i stoga svaki pristup zdravijem načinu života treba biti prilagođen pojedincu. Tokom prošlog veka, videli smo da većina redovnih pristupa u medicini ima tendenciju da potisne simptome bolesti, dok se suštinski problem često zanemaruje. Društveni problemi poput stresa, teškog posla i nezdravih navika uzimaju veliki danak ljudima, što neizbježno može dovesti do dugoročnih zdravstvenih problema i problema. Kada imate iskrenu ambiciju da pomognete ljudima da postanu zdraviji i jači, veoma je važno da se pravilno obrazujete na temu zdravlja. U idealnom slučaju, studirali ste medicinu ili bilo koju drugu temu koja pokriva širok spektar zdravstvenih problema. To će vam olakšati dijagnosticiranje zdravstvenih problema i ponuditi ispravan tretman.

Međutim, ako niste medicinski stručnjak, još uvijek možete pomoći drugima da postignu uravnotežen način života i optimalno zdravlje. Postoji širok izbor tema i tema na koje se možete fokusirati, kao što su:

Kao što vidite, postoji mnogo načina na koje možete pomoći svakom pojedincu da se vrati u dobro zdravlje, a istovremeno se pridržavajte svih potrebnih službenih medicinskih tretmana. Ponekad su ljudi na hemoterapiji, ili primaju tretmane za dugotrajne bolesti, koje istovremeno mogu naštetiti ljudskom tijelu. Nudeći dopunsko liječenje, možete nastojati negirati (dio) negativnih učinaka koji takvi tretmani imaju na pacijenta. Ovo se može steći na različite načine, koje možete naučiti odgovarajućim školovanjem i obukom. Pomažući drugima da postignu stabilno zdravstveno stanje, u suštini pomažete društvu da postane bolje i zdravije u cjelini.

Životni stil i dodaci prehrani pokrivaju širok spektar tema

Kao što smo već ukratko govorili gore, postoji mnogo načina da se pomogne drugima u njihovom zdravlju. Možda ste uzbuđeni što pomažete drugima da vježbaju više? Vježbanje je fantastičan način da pomognete svom tijelu da ostane u formi, što će automatski dovesti do boljeg i jačeg imunološkog sistema, što će neminovno spriječiti mnoge bolesti. Također možete zaroniti u svijet suplemenata i otkriti šta svaki dodatak čini ljudskom tijelu. Ovo može obuhvatiti sve moguće suplemente, u rasponu od običnih minerala i vitamina, do aminokiselina, superhrane, specijalnog bilja i drugih prirodnih proizvoda koji jačaju ljudski imunološki sistem i dodataka za performanse. Coaching je još jedan fantastičan način da se pomogne drugima da teže ka svojim ciljevima. Ljudi često imaju mehanizme za suočavanje, kao što su nezdrave navike, koje ih 'provuku kroz dan'.

Nepotrebno je reći da nezdrave navike izazivaju pustoš u ljudskom tijelu i stoga su kontraproduktivne kada je u pitanju jačanje ljudskog tijela. Pružajući svojim klijentima sesije coachinga, možete otkriti osnovni uzrok njihovih nezdravih navika i transformirati ih u zdrave. Postoje mnoge teme u kojima možete steći iskustvo, kao što je specijalizirana prirodna zdravstvena njega poput akupunkture, koja je stoljećima dokazana kao uspješna. Meditacija se takođe pokazala veoma uspešnom kada pokušavate da dojite nekoga da povrati zdravlje, zbog brojnih prednosti koje nudi za telo i um. Meditacija je siguran način za uklanjanje stresora u životu. Stres je ogroman rizik za svaki ljudski organizam, jer uzrokuje da tijelo proizvodi kortizol i adrenalin u velikim količinama. To se vremenom pokazuje da uzrokuje mnoge različite bolesti, au lošim slučajevima čak dovodi do rane smrti. Prevencija bolesti uvijek nadmašuje liječenje bolesti, tako da se možete fokusirati na prevenciju, kao i na pronalaženje značajnih načina da se nosite s već postojećim bolestima, što će zauzvrat poboljšati ukupnu kvalitetu života svakog klijenta kojeg imate. Pravi izbor za vas je u osnovi tema u kojoj već imate iskustva, ili ona u kojoj se najviše osjećate. Pokušajte obaviti dosta istraživanja prije nego što se odlučite za svoju nišu, tako da sigurno znate da odaberete nešto u čemu zapravo možete pomoći drugima. Također imajte na umu da nikada ne možete poništiti već postojeće zvanične medicinske tretmane. Uvek se posavetujte sa lekarom vašeg klijenta, pre nego što započnete nešto novo. Neki prirodni načini lečenja mogu imati štetne efekte na medicinski tretman.

Potrebno obrazovanje i iskustvo

Kao što vidite, postoji mnogo tema koje možete izabrati kada su u pitanju savjeti o zdravlju, načinu života i suplementima. Postoji još više kurseva i specijalizovanih obuka za učenje o određenoj temi. Nikada ne možete osnovati zdravstvenu kompaniju bez odgovarajuće obuke i obrazovanja, jer biste potencijalno mogli naštetiti drugima, a to je put kojim ne želite kročiti. Ako želite pomoći drugima da postanu zdravi, to je upravo ono što biste trebali učiniti. Informirajte se o raznim vrstama obrazovanja koje su dostupne, jer će vam tako biti lakše da odaberete nešto što vam odgovara. Također, proučavajte literaturu i akademske radove, jer oni često nude nove uvide u postojeće probleme i tretmane. Ako želite da studirate nešto zvanično, postoji mogućnost da ćete se morati vratiti u školu ili na fakultet. Ali pokušajte da ovo vidite kao grandiozan način da produbite svoje znanje, čak i ako će vam trebati nekoliko godina da završite. Ljudi nikada nisu prestari da bi se educirali o novim temama! Obrazovanje će napraviti razliku između uspješne kompanije koja liječi ljude, za razliku od vođenja sumnjivog posla koji ne nudi nikakvu garanciju u pogledu zdravlja i sigurnosti vaših klijenata. Mnoge zdravstvene kompanije osnivaju ljudi koji zapravo ne znaju ništa o zdravlju, oni samo pokušavaju da zarade na obećavajućim proizvodima, koji zapravo ne čine ništa za pojedinca. Ili, u gorim slučajevima, ovi proizvodi zapravo štete zdravlju. Mnogi suplementi koji su stvoreni za mršavljenje i/ili pojačavanje vježbanja sadrže tvari koje mogu biti štetne za određene pojedince. Edukujte se o takvim temama, pre nego što počnete da prodajete robu i usluge.

Koju vrstu kompanije možete pokrenuti na tržištu životnog stila i dodataka?

Kako postoji mnogo tema koje se uklapaju u ovu nišu, postoji i mnogo različitih tipova kompanija koje idu uz to. Ove kompanije se kreću od prodaje samo određenih proizvoda do potpunih putanja treniranja koje pomažu pojedincu da ponovo postane zdrav. Vaš nivo stručnosti i znanja u suštini diktira koju vrstu kompanije možete pokrenuti. Neke ideje kompanije koje ne uključuju potrebu za akreditovanim obrazovanjem uključuju (ali nisu ograničene na):

U nekim slučajevima može biti potrebna diploma, na primjer u koučing industriji. Bez obzira na to, većina kurseva trenera nije mnogo duga ili zastrašujuća, niti su veoma skupi. Možete pokušati potražiti kurseve koji odgovaraju vašem profilu i stručnosti. Ako posjedujete diplomu ili certifikat, znatno su veće šanse da će vam klijenti više vjerovati. Tako ćete dugoročno steći više klijenata. Neke ideje i profesije kompanije koje uključuju odgovarajuću obuku i obrazovanje su sljedeće:

Uglavnom se radi o profesijama koje zahtijevaju određenu količinu znanja i obuke, jer možete povrijediti i druge ako date neispravan tretman ili savjet. Svakako biste trebali proširiti svoj opseg o ovim temama i vidjeti da li vam neka od ovih profesija odgovaraju. Također možete kombinirati neke od tema, kao što je pružanje savjeta o ishrani, savjeta o suplementima i planovima vježbanja. Na taj način pokrivate sve osnove, što vam olakšava prilagođavanje programa nečijim individualnim potrebama što bolje možete.

Holandija je strateški locirana

Jedna od mnogih prednosti pokretanja holandske kompanije je strateška lokacija prilično male zemlje. Imate pristup aerodromu Schiphol, kao i luci Rotterdam, što vam olakšava kupovinu visokokvalitetnih proizvoda i dostavlja vam ih što je brže moguće. Takođe imajte na umu da u Holandiji ima mnogo iseljenika i putujućih preduzetnika. Ovim ljudima možete pomoći, čak i ako ne znate holandski, jer skoro svi u Holandiji tečno govore engleski. Većina holandskih građana govori dvojezično ili čak trojezično, što vam olakšava komunikaciju sa svojim klijentom. To je takođe zemlja na veoma povoljnoj lokaciji za uvoz i izvoz proizvoda, posebno unutar Evropske unije (EU), budući da možete direktno pristupiti jedinstvenom evropskom tržištu. To znači da ćete imati mnogo manje carinske dokumentacije za rješavanje, a također nećete morati drugima naplaćivati ​​PDV. Slobodno nas pitajte za savjet o ovoj temi u bilo kojem trenutku, jer vam to može uštedjeti mnogo vremena i novca dok poslujete na međunarodnom nivou. Ovo će vam olakšati nabavku potrebnih proizvoda za vašu kompaniju, kao što su suplementi, bilje i drugi srodni proizvodi. Budući da su Holanđani jako naklonjeni zdravlju i zdravom načinu života, ovdje nećete imati problema s pridobijanjem klijenata, pod uslovom da su usluge i proizvodi koje nudite kvalitetni i da radite ono što obećate. Na ovom tržištu postoji mnogo konkurenata, ali mnoge web stranice ne nude ličnu pomoć ili programe. Ako se dobro pripremite, tako možete uspjeti da se izdvojite od konkurencije i dosegnete ciljnu publiku koju zacrtate.

Razmislite o odlasku na međunarodno tržište

U skladu sa gore navedenim, vrlo je moguće u dogledno vrijeme proširiti svoje holandsko poslovanje na međunarodnom planu. Ako možete uspješno pomoći ljudima u Holandiji sa svojim uslugama i proizvodima, velike su šanse da ćete se moći proširiti i na međunarodnom planu. Možda razmišljate o puštanju novog proizvoda na tržište ili ponudi određenog tretmana koji se ne koristi često? U takvim slučajevima, klijenti kojima pomažete bit će više nego voljni ispričati drugima o vašem zajedničkom uspjehu. Možete prevesti svoju web stranicu na različite jezike, iako se čini da je engleski općenito dovoljan da dopre do ljudi na međunarodnom nivou. Pobrinite se da postoji nešto jedinstveno u onome što nudite, jer već postoji ogroman broj kompanija koje se bave stilom života i suplementima širom svijeta. Pokušajte ponuditi vrlo individualan pristup svakom klijentu, jer će se tako osjećati da ga čuju. Takođe će vam omogućiti da precizno odredite probleme vašeg klijenta, što će vam olakšati povratak zdravlja. Pokušajte pogledati neke web stranice kompanija koje nude slične usluge, da vidite gdje biste se mogli izdvojiti i napraviti razliku.

Kako može Intercompany Solutions podržati vaš posao?

Intercompany Solutions specijaliziran je za cjelokupni proces registracije pokretanja holandske kompanije. Možemo vam ponuditi različite vrste pomoći, kao što su pokretanje vaše kompanije, otvaranje bankovnog računa, rješavanje poreskih pitanja i pomoć oko dobrog poslovnog plana. Možemo vam pomoći i sa dobrom poslovnom idejom, pod uslovom da već znate šta želite da radite i zašto. Naši stručnjaci mogu se pobrinuti za cijeli proces registracije u samo nekoliko radnih dana, što vam omogućava da skoro odmah pokrenete svoju kompaniju. Ukoliko imate pitanja o uvozu ili izvozu robe i usluga, kako da to najbolje uredite i koja će vam dokumentacija biti potrebna, takođe ste došli na pravu adresu. Slobodno nas kontaktirajte sa svim pitanjima koja imate ili ako želite da dobijete personalizovanu ponudu za osnivanje vašeg poslovanja. Rado ćemo Vam pomoći oko svega što Vam je potrebno.

Ako ste trenutno vlasnik kripto kompanije ili planirate da je uspostavite u bliskoj budućnosti, onda pokretanje ICO-a može biti zanimljiv način da prikupite sredstva za svoje poslovanje. Također vam može omogućiti da kreirate novi novčić, uslugu ili aplikaciju. ICO je u suštini profitabilan način prikupljanja novca, za usluge i proizvode koji su na neki način povezani s kriptovalutama. ICO je donekle izveden iz IPO-a, s tom razlikom što je ICO uglavnom usmjeren na softverske usluge i proizvode. U nekim slučajevima, ICO su bili masovno uspješni sa visokim iznosom prinosa za sve investitore. U drugim slučajevima, ICO nisu uspjeli ili su se ispostavili kao lažni. To znači da snažno obeshrabrujemo ljude koji uopće ne poznaju kriptovalute da pokrenu ICO. Biće vam bolje da investirate u neke već uspostavljene novčiće. Da biste pokrenuli ICO, potrebno vam je barem osnovno razumijevanje kriptovalute, mjenjačnica i novčanika. Zbog činjenice da su ICO uglavnom neregulisani, investitori bi trebali biti oprezni i marljivi kada ulažu u bilo koji ICO.

Šta je tačno ICO?

ICO je skraćenica od Initial Coin Offering. Kada neko započne novi kripto projekat, lansira sopstveni novčić (token), koji se zatim prodaje ranim investitorima. Ovaj model je vrlo sličan prvoj rundi emisije dionica obične kompanije koja se zove Inicijalna javna ponuda (IPO). Jedna velika razlika je u tome što je ovo pitanje dostupno široj javnosti, za razliku od toga što je rezervisano isključivo za rizični kapital. Većina ICO-a se odvija na Ethereumu (ETH). Ponuđeni tokeni se ponekad mogu kupiti i u običnoj valuti poput eura ili dolara, ali općenito investitori plaćaju već uspostavljenim kriptovalutama. Kada nađete nekolicinu investitora koji vjeruju u novi projekat, oni će vam platiti u ETH, a zauzvrat će dobiti nove tokene. Investitori mogu koristiti novčiće u novoj aplikaciji ili ih jednostavno prodati uz profit u kasnijoj fazi. ICO-i se mogu kupiti na međunarodnom nivou, jer svako ko ima pristup internetu i digitalni novčanik može kupiti tokene.

Dakle, generalno gledano, ICO su profitabilan način za (nove) kompanije da finansiraju razvoj svojih proizvoda ili usluga. Korišćenjem blockchain tehnologije, provajder izdaje nove digitalne tokene tokom ICO-a. Svi kripto tokeni se uvelike razlikuju po dizajnu i funkciji, a vi ste prilično slobodni u fazi razvoja. Često tokeni predstavljaju pravo na uslugu koju treba razviti, ili (buduću) nagradu, a ponekad nemaju nikakvu vrijednost. Također je moguće da investitorima date pravo na udio u projektu ili unaprijed određeni dio očekivanog prinosa. ICO su strukturirani na način da često ne spadaju u djelokrug finansijskog nadzora, kao što smo već ranije objasnili. Kao rezultat toga, izostaje opšta zaštita koju holandsko zakonodavstvo o finansijskom nadzoru nudi investitorima. Uz nekoliko izuzetaka, AFM stoga ne može nadzirati ICO.[1]

Više o blockchain tehnologiji

Ako ste prilično novi u kriptogramu, preporučljivo je da se informišete o tehnologiji koja to podržava: blockchain tehnologiji. Blockchain tehnologija se zasniva na principu decentralizovanog sistema i otvorenosti. Blockchain se u suštini sastoji od mreže računara, ali ti računari nisu isključivo vlasništvo samo jednog učesnika. Putem algoritama, svi učesnici u mreži mogu odlučiti koja je informacija važeća, a koja ne. Ovo uključuje faktore kao što su transakcije koje se izvode na mreži. Zatim se ove informacije pohranjuju u 'blokove', koji zajedno čine lanac. Otuda i termin blockchain. To znači da svi učesnici u mreži imaju pristup istim informacijama u blockchainu, istovremeno i u bilo koje vrijeme. Ovo je omogućeno u obliku zajedničke knjige kojoj svaki učesnik može pristupiti.

Jedna od glavnih prednosti blockchain tehnologije je da je potpuno nemoguće da bilo koji pojedinac koji učestvuje manipuliše informacijama. Zbog činjenice da svi imaju pristup istim informacijama, informacije se ne zaprljaju suvišnim ili lažnim podacima. Postoji mnogo mogućih varijanti blockchaina. U ovom trenutku, bitcoin je najpoznatija aplikacija. Mnogi blokovi imaju otvoreni karakter, tako da to znači da gotovo svako može učestvovati. Ako imate pristup internetu, onda možete koristiti takav blockchain, na primjer, za obavljanje transakcija. Svi učesnici u mreži zatim verificiraju ove transakcije i evidentiraju važeće transakcije u blockchain. Informacije o svim radnjama pohranjuju se sigurno i istinito.

Koja je razlika između kriptovalute i ICO-a?

Ljudi se često pitaju koja je razlika između ICO-a i kriptovaluta. Trenutno ne postoji baš jasna razlika između tokena u ICO-u i običnih kriptovaluta, budući da se ovi termini uglavnom koriste naizmjenično. Ipak, oni definitivno nisu potpuno isti. Nekada bitna razlika je činjenica da svako može kreirati i trošiti tokene, ako ima malo znanja iz programiranja. Međutim, u kriptogramu se to provodi algoritmom koji ima unaprijed određen skup pravila. Regulacija stvaranja jedinica, koja se naziva rudarenje, moguća je zahvaljujući određenim kriptografskim tehnikama. Oni također igraju ulogu kada transakcije na decentraliziranoj blockchain mreži moraju biti provjerene.

To znači da je izdavanje uključenih jedinica unaprijed određeno. Ovo se odnosi na, na primjer, koliko i na koji način će tokeni biti izdani. Ako uzmete Bitcoin kao primjer, vidite da rudari primaju tokene kao oblik nagrade za pronalaženje blokova u lancu. Zatim se transakcije bilježe kao Bitcoin u ovim blokovima. Nakon toga, blok će biti dodan u već postojeći blockchain. Ovo zapravo zahteva veoma veliku količinu računarske snage. S druge strane, digitalni tokeni se mogu posmatrati kao jedinice koje se mogu kreirati na već postojećem blockchainu. Ako ste dizajner takvog tokena, u osnovi možete sami odlučiti mnogo detalja. Ovo uključuje količinu tokena koju želite da kreirate, kako ih izdati i druge funkcije koje želite da dodelite tokenu. Ethereum blockchain je zapravo posebno dizajniran za ovu svrhu.

ICO stvaraju nove i uzbudljive mogućnosti

Jedna od glavnih prednosti ICO-a je činjenica da olakšava prikupljanje značajne količine sredstava vrlo brzo – ako uspije, naravno. To vam omogućava da pokrenete nove kripto projekte, plus očito ste i nagrađeni za svoj rad u tom procesu. Razlog zašto su tokeni toliko popularni je djelomično vlasništvo. Ovo također igra ulogu u izdavanju dionica, budući da posjedovanje tokena ili dionice može donijeti novac u nekom trenutku. Sve dok i dalje posjedujete token, postoji mogućnost ostvarivanja velikog profita. Stoga je prilično lako potaknuti ljude da se pridruže vašoj mreži. Nadalje, ICO otvaraju mnoge mogućnosti za investitore koji nemaju toliko za ulaganje. Nisu svi milioneri: većina ljudi mora da živi sa redovnim platama. Ali čak i uz redovnu platu, lako možete investirati u tokene. Zvuči kao san, što može biti, ali je veoma važno da se informišete i o svim rizicima koji su povezani sa pokretanjem ICO-a. U nastavku ćemo ih opisati.

Postoje li rizici vezani za pokretanje ili ulaganje u ICO?

Ako razmišljate o pokretanju ili ulaganju u ICO, trebali biste biti upoznati s raznim problematičnim scenarijima koji trenutno preplavljuju tržište. Na primjer, poznati su brojni slučajevi u kojima su ljudi kupili tokene novcem koji im je zaista bio potreban, pa ih je to dovelo u nevolje. Isto se odnosi i na ljude koji posuđuju novac za kupovinu tokena, u nekim slučajevima ovi iznosi su zapanjujuće visoki. Zašto ljudi to rade? Zato što smatraju da bi mogli propustiti veliku priliku, jer vjeruju da će cijena tokena donijeti isti profit kao Bitcoin. Ovo očekivanje izuzetno visokog profita može zaslijepiti ljude za rizike povezane s ICO-om, bilo da ga pokrećete ili ulažete. Iskreno rizikujete da izgubite cijelu investiciju. Imajte na umu da je kripto tržište još uvijek špekulativne prirode. Stoga nikada ne treba ulagati novac koji trenutno ne smijete propustiti, ili koji bi vam mogao zatrebati za kasnije. Postoje i drugi faktori koji mogu negativno uticati na vaše ulaganje, a koji su detaljno objašnjeni u nastavku.

Budite sigurni da je vaše znanje o tržištu i temi dovoljno

Jedan od glavnih sastojaka uspješne investicije je predznanje o njenim specifičnostima. Ako ne znate u šta ulažete, u osnovi dajete drugima moć da vas prevare. Naročito na nestabilnom i brzom tržištu kao što je kriptovaluto, od suštinskog je značaja da se educirate o novčiću u koji želite da uložite. U prošlosti, zbog tog razloga, mogućnost ulaganja u start-up je uglavnom bila rezervisana za profesionalci sa obiljem znanja i stručnosti. Danas je moguće privatno investirati zahvaljujući blockchain tehnologiji. Svako ko ima malo novca, internet vezu i novčanik može uložiti u tokene. Mnogi privatni investitori se zanose preuveličanim obećanjima o gotovo nemoguće visokom povratu ulaganja, pa tako potcenjuju sopstveno iskustvo i znanje. Bez ove stručnosti i dubinskog znanja, zapravo smisleni modeli prihoda gotovo da se ne razlikuju od projekata bez dodane vrijednosti. Uvjerite se da znate šta radite i potrošite vrijeme čitajući informacije prije nego što potrošite novac.

Nemojte unaprijed precijeniti moguće povrate

Kripto je očarao milione ljudi, posebno nakon što je Bitcoin naglo narastao tokom posljednjih godina. Ovo je navelo mnoge investitore da poveruju da će njihova investicija takođe doneti ogromne prinose. Ipak, budite oprezni, budući da je kripto još uvijek u povojima. Obećanje fensi novih modela prihoda uvijek privlači mnogo investitora, ali samo iskusni investitori bi trebali uložiti novac u nešto tako novo i promjenjivo. Ako želite da investirate, bilo bi mudro potražiti pomoć od nekoga ko poznaje konopce. Nova tehnologija uvijek stvara nove modele prihoda, ali može dovesti i do preoptimističnih očekivanja. Velika je šansa da vaša lična očekivanja neće biti ispunjena. Pogotovo ICO-i su u vrlo ranim fazama razvoja, pa je vrlo nejasno da li se neki planovi ili očekivanja mogu ispuniti u stvarnosti. Blockchain tehnologija je sama po sebi vrlo nova i još uvijek je u razvoju. Greške u kodu mogu predstavljati prijetnju, kao i krađu vaših tokena. Čak i odlična ideja ponekad može propasti, pa budite sigurni da možete propustiti novac ako se odlučite za nju. Zato što takođe postoji šansa da će vrednost tokena biti mnogo niža od vašeg početnog ulaganja.

Opšti nedostatak transparentnosti

Još jedan problem sa ICO-ima je činjenica da određeni provajderi nisu uvijek transparentni u pogledu informacija koje pružaju potencijalnim investitorima. Često je teško pronaći osnovne informacije, a važni dijelovi su čak i potpuno izostavljeni. Ovo može uključivati ​​informacije kao što su prava koja su dodijeljena vlasnicima tokena, rizici povezani s određenim projektom i način na koji se troši financiranje projekta. Ako nemate sve bitne informacije, gotovo je nemoguće moći ispravno procijeniti ICO. Nadalje, vrlo je teško razlikovati dobre projekte od lažnih. Pored toga, nedostatak transparentnosti također može dovesti do neefikasnog određivanja cijena tokena. Uvijek pokušajte pružiti što više informacija kada pokrenete ICO. Ako ste investitor, pobrinite se da imate sve potrebne informacije. Ako ove informacije nisu dostavljene, pokušajte kontaktirati dobavljača i zatražiti dodatne informacije prije nego što investirate.

ICO privlače prevarante

Jedan od najvećih problema s ICO-om je činjenica da privlači prevarante na međunarodnom nivou. Blockchain tehnologija omogućava prekogranična ulaganja, što znači da svi mogu učestvovati širom svijeta. Ali postoji i tema anonimnosti koja okružuje kriptovalute. Iako je općenito pozitivna karakteristika kriptovaluta, neizbježno privlači i kriminalce i prevarante. Zbog njegovog dometa širom svijeta, neki su iskoristili ovu činjenicu na vrlo negativan način, kreirajući vrlo napredne piramidalne šeme. Ovo je ponekad teško prepoznati za ljude koji ne znaju mnogo o ICO-ima i kriptovalutama, tako da postoji mnogo vrlo lakih meta koje prevaranti mogu pogoditi. Hipe oko kriptovaluta olakšava im da natjeraju investitore da povjeruju da bi mogli propustiti fantastičnu priliku ako ne ulažu. Postoje i lažni ICO, čiji je cilj da dovedu investitore u zabludu da se sami obogate. Namjere provajdera su općenito dobre, ali imajte na umu da bi i vas neki drugi mogli potpuno prevariti. Neke od ovih prevara su poznate kao izlazne prevare, gde dobavljač i programeri iznenada nestanu nakon što su prodali sopstvene novčiće. Budite pažljivi i oprezni kada investirate.

Ogromne fluktuacije cijena

Na kraju, ali ne i najmanje važno: imajte na umu da su svi tokeni podložni ogromnim fluktuacijama cijena. Većina ljudi koji ulažu u ICO generalno stupaju sa špekulativnim ciljem. Oni u suštini investiraju, jer očekuju da će svoje tokene moći brzo prodati po višoj cijeni. Ova spekulativna priroda oko ICO-a dovodi do izuzetno promjenjivih cijena tokena kojima se trguje, na različitim platformama. Kako ove platforme ne spadaju u djelokrug finansijskog nadzora, to je nešto što se ne može regulisati. Ponekad token može fluktuirati i do 100% dnevno. Ovo može biti uzbudljivo kada cijena raste, ali u isto vrijeme katastrofalno kada padne. Povrh toga, trgovina velikim brojem tokena je ograničena. To omogućava prevarantima da manipulišu procesom, ako im to odgovara.

Je li mudro uopće razmišljati o pokretanju ICO-a s toliko rizika?

Lista mogućih negativnih scenarija u ovom poslu je prilično teška. To bi moglo odbiti mnoge zainteresovane za ICO, što i nije baš loše. Kao što smo već rekli, od najveće je važnosti da se informišete o celom tržištu. Ako to ne učinite, lako možete pasti u ruke iskusnih prevaranta. Generalno savjetujemo investitore i start-upove da pročitaju informacije i steknu suštinsko znanje prije nego što preduzmu akciju. Takođe možete potražiti pomoć od iskusnijih strana, kao što su kompanije i pojedinci specijalizovani za tržište. Intercompany Solutions mogu vam svakako pomoći, kako biste bili sigurni da nećete pogriješiti. To može imati vrlo ozbiljne posljedice, od gubitka cijelog novca do odlaska u zatvor.

Kada ICO potpada pod holandski zakon o finansijskom nadzoru (Wft)?

Kao što je ranije rečeno, veliki dio svjetskog kripto tržišta ne spada u djelokrug institucija za financijski nadzor kao što je holandski Wft. Većina tokena može biti strukturirana, na primjer, u obliku (prepaid) prava na buduću uslugu izdavaoca. U svim ovim slučajevima, oni ne spadaju u okvire Wft. Jedan izuzetak od ovoga je ako token, na primjer, predstavlja udio u projektu ili ako token daje pravo na dio (budućih) prinosa od projekta. U ovim okolnostima, token se može kvalifikovati kao hartija od vrednosti ili jedinica u kolektivnoj investicionoj šemi, kako je definisano u Wft. Holandska uprava za finansijska tržišta (AFM) procjenjuje svaki slučaj posebno kako bi utvrdila da li se Wft primjenjuje, a također će pažljivo nadzirati da li se Wft može primijeniti. Potencijalni emitenti moraju pravilno analizirati stepen bilo kakvog preklapanja sa finansijskom regulativom i nadzorom, prije nego što pokrenu svoj ICO. Bilo bi mudro ispitati na pravi način koje su to definicije koje AFM koristi za određivanje statusa sigurnosti. Postoji mogućnost da se AFM-u obratite sa jasnim prospektom (ponudom), i dobijete rješenje unaprijed. Na ovaj način ograničavate rizike sa svoje strane.[2]

Kvalifikacija vrijednosnog papira (učinak)

U svakom posebnom slučaju, mora se utvrditi da li se token kvalifikuje kao vrijednosni papir kao što je definirano u Odjeljku 1:1 Wft. Ovo se radi na osnovu pravnih i drugih karakteristika tokena. U skladu sa definicijom u ovom odeljku, važno je utvrditi u kojoj meri se token kvalifikuje kao prenosivi instrument koji je ekvivalentan prenosivoj deonici ili drugom prenosivom instrumentu ili instrumentu koji je ekvivalentan pravu. Token se takođe može kvalifikovati kao hartija od vrednosti, ako predstavlja prenosivu obveznicu ili drugi prenosivi dužnički instrument. Token se dodatno kvalifikuje kao hartija od vrednosti, ako se deonica ili obveznica može steći korišćenjem prava vezanih za token ili konverzijom ovih prava. Konačno, token zadovoljava definiciju vrijednosnog papira ako se radi o prenosivom vrijednosnom papiru koji se može namiriti u gotovini, pri čemu iznos koji treba namiriti zavisi od indeksa ili druge mjere.

Da bi se token kvalifikovao kao hartija od vrednosti koja je ekvivalentna deonici, važno je uzeti u obzir da li vlasnici tokena učestvuju u kapitalu kompanije i da li primaju bilo koji oblik plaćanja za to. Ova isplata mora odgovarati prinosu ostvarenom uloženim kapitalom. Bilo kakva kontrolna prava nisu odlučujuća u ovom pogledu. Osim toga, AFM koristi širok i ekonomičan pristup terminu pregovaranje. Dodatne informacije o tome dostupne su u Pravilu o politici pregovaranja AFM-a. Ako se tokeni kvalifikuju kao hartija od vrednosti, prospekt odobren od strane AFM-a je obavezan – u meri u kojoj se ne primenjuje nikakav izuzetak ili izuzeće. Dodatne informacije dostupne su na web stranici AFM-a. U svakom slučaju, investicione firme koje omogućavaju trgovanje takvim hartijama od vrednosti moraju poštovati zahteve u pogledu sprečavanja korišćenja finansijskog sistema u svrhe pranja novca ili finansiranja terorizma.[3]

Kvalifikacija jedinice učešća u kolektivnoj investicionoj šemi

ICO je predmet finansijskog nadzora, ako se tiče upravljanja i ponude udjela u kolektivnoj investicionoj šemi. To je slučaj ako emitent ICO prikuplja kapital od investitora kako bi uložio taj kapital u skladu sa određenom investicionom politikom u interesu tih investitora. Prikupljena sredstva moraju se koristiti u svrhu zajedničkog ulaganja, tako da će učesnici dijeliti prihod od ulaganja. Povećanje neto vrijednosti imovine također se kvalifikuje kao prihod od ulaganja. S tim u vezi, između ostalog, AFM primjenjuje smjernice koje je objavila ESMA o ključnim konceptima Direktive o upraviteljima alternativnih investicionih fondova. Prema Odjeljku 2:65 Wft, potrebna je licenca AFM-a za ponudu udjela u kolektivnoj investicionoj šemi, osim ako emitent ne ispunjava uslove za režim registracije. Dodatne informacije dostupne su na web stranici AFM-a.[4]

Trgovanje tokenima koji potpadaju pod Wft

Dakle, šta se dešava sa određenim platformama, kada se trguje tokenima koji potpadaju pod Wft? Ranije smo razgovarali o tome da većina platformi ne potpada pod nikakav finansijski nadzor. Ipak, kada platforme olakšavaju trgovanje tokenima koji potpadaju pod Wft, ove specifične platforme će također zahtijevati licencu od AFM-a. Ovo je neophodno za pružanje investicionih usluga, u skladu sa Odjeljkom 2:96 Wft. Ako želite dodatne informacije o ovoj temi, možete ih pronaći na web stranici AFM-a. Potencijalni izdavaoci koji razmatraju ICO i žele da ga izdaju pod finansijskim nadzorom, mogu kontaktirati AFM za sva pitanja. The Intercompany Solutions tim vam također može pomoći sa svim pitanjima koja imate u vezi sa ovom temom.

O čemu razmišljati kada želite pokrenuti vlastiti ICO?

Ako ste pročitali sve informacije i još uvijek želite pokrenuti ICO, onda vam definitivno možemo pomoći oko vaših planova. Pametno je istraživati ​​druge provajdere. Ovo je nesumnjivo uslov za ponudu novčića. Ako zaista želite da počnete, neophodno je da unapred napravite listu svega što treba da uradite. Posebno za ICO morat ćete razmotriti različite aspekte. Sljedeća pitanja mogu vam pomoći da sredite najvažnije informacije:

Kada sakupite sve ove informacije, vama, kao i vašim investitorima, biće mnogo jasnije šta to pokušavate da postignete. Kada budete spremni, možete kontaktirati naš tim kako bi vam dodatno pomogao oko vašeg ICO-a.

Intercompany Solutions

Intercompany Solutions pomogao je u osnivanju stotina različitih kompanija u Holandiji, od malih preduzeća do velikih multinacionalnih kompanija. trenutno, Intercompany Solutions također pomaže nekoliko drugih kripto firmi. Jedan od naših klijenata pokreće inicijalnu ponudu igara, kojem pomažemo sa svim pravnim papirima i propisima. Početna ponuda igara je prilično slična ICO-u kao ideja, međutim proizvodi koji se prodaju razlikuju se od tokena. Također smo opsežno istražili pravni i porezni status kriptovalute u Holandiji, tako da imamo dosta dostupnih informacija. Ako želite da pokrenete ICO, molimo vas da nam date sve informacije koje su nam potrebne za nesmetan proces. Kada dobijemo relevantne informacije, možemo razgovarati o vašem slučaju sa našim specijalizovanim advokatom Uprave za finansijska tržišta. Uvijek možemo zakazati telefonski poziv i dati vam brzu procjenu obima zahtjeva, najboljeg pravca radnji i vremenskog okvira. Slobodno nas kontaktirajte bilo kada.

izvori:

https://www.afm.nl/professionals/onderwerpen/ico

https://www.investopedia.com/terms/i/initial-coin-offering-ico.asp

[1] https://www.afm.nl/professionals/onderwerpen/ico

[2] https://www.afm.nl/professionals/onderwerpen/ico

[3]sredstva za vaše poslovanje. Također vam može omogućiti da kreirate novi novčić, uslugu ili aplikaciju. https://www.afm.nl/professionals/onderwerpen/ico

[4] https://www.afm.nl/professionals/onderwerpen/ico

Jeste li ikada željeli raditi kao nezavisni konsultant? U Holandiji možete iskoristiti mnoge mogućnosti da ostvarite ovaj san. Započinjanje konsultantskog biznisa uključuje dosta razmišljanja s vaše strane, prije nego što zapravo uspostavite posao. Dakle, odakle početi? Bilo da ste nezavisni komunikacijski savjetnik, pravni savjetnik ili ICT konsultant, ovaj će vam članak pomoći na putu do pokretanja vlastitog posla. Pitaju li vas često kolege i prijatelji za savjet? Tada ste vjerovatno već razmišljali o osnivanju konsultantske firme. Navešćemo neke od najvažnijih faktora koje treba da uzmete u obzir, kako bi vaše poslovanje postiglo potencijalni uspeh. Također ćemo vam pružiti obilje primjera i dodatnih detalja o kojima možete razmišljati.

Zašto biste pokrenuli konsultantski posao?

Neki ljudi su radili kao konsultanti za veću firmu i odlučuju da žele da započnu svoju karijeru otvaranjem sopstvenog biznisa. U drugim slučajevima, možda je profesija konsultanta jednostavno privlačna. Holandsko konsultantsko tržište je vrlo živo i zahtjevno. Tokom protekle decenije eksponencijalno je rastao. Jedan od glavnih razloga za ovaj razvoj je poboljšana fleksibilnost holandske radne snage. Ne samo da ljudi više rade od kuće, već su mnogi ranije zaposleni konsultanti pokrenuli vlastite manje firme. To je dovelo do povećanja broja holandskih freelancera.

Činjenica da ove manje firme sada postoje, izvršila je ozbiljan pritisak na neke veoma poznate veće firme. Velika firma može ponuditi mnogo stručnosti i iskustva, ali zbog broja zaposlenih, firma ponekad može postaviti konsultanta na projekat koji se tu nikako ne uklapa. To je dovelo do toga da mnogi klijenti preferiraju nešto manje konsultantske firme. Manja firma nudi ličniji pristup, često sa vrlo jasno definisanom nišom. Pored toga, cijene manjeg konsultantskog oblika često su niže od cijena koje nude velike kompanije. To čini konsultante pristupačnima i za manja preduzeća.

Koja osnovna znanja su vam potrebna da počnete kao nezavisni konsultant?

Ako želite da pokrenete konsultantski posao, neophodno je iskustvo i znanje o ovoj oblasti rada. Nijedan klijent vas neće zaposliti ako ne možete dokazati svoju vrijednost. Generalno, konsultanti su veoma vešti u sprovođenju istraživanja i analizi rezultata do kojih su došli tokom istraživanja. Konsultanti prikupljaju mnogo (povezanih) podataka, koji će im pomoći da dođu do izvodljivih rješenja za klijenta za kojeg rade. Konsultant je u stanju da identifikuje obrasce ponašanja, uska grla u proizvodnji, tržišne trendove i, naravno, preferencije kupaca. Uz te i druge faktore, oni mogu kreirati standardne poslovne procese koji mogu pomoći organizaciji da postigne svoje ciljeve.

Kao konsultant, vaša osnovna odgovornost je da poboljšate poslovanje ili poslovne aktivnosti vašeg klijenta, unoseći promene na osnovu vaše analize. Morate biti u mogućnosti da implementirate promjene za svog klijenta u dogovorenom roku. Kompanije su spremne da plaćaju veoma visoke cene, sve dok ostvaruju željene rezultate. Vrlo specifična karakteristika konsultantske industrije je da postoji lako dostupno tržište za takve usluge, jednostavno zato što klijenti prirodno žele poboljšati svoj učinak na godišnjem nivou. Kompanije uvijek teže evoluciji i većem uspjehu. Dakle, ako ste dobro pozicionirani, obrazovani i znate kako postići rezultate, možete postići vrlo dobre rezultate sa holandskom konsultantskom kompanijom.

Konsultanti su dobri u jednoj stvari: rješavanju problema

Ako želite da znate da li možete da držite glavu iznad vode kao konsultant, trebalo bi da pogledate svoje lične veštine rešavanja problema. Kao konsultant, stalno rješavate probleme za svoje klijente. Kada vam klijent ponudi informacije o internom problemu, vi kreirate poslovni slučaj iz ovoga. Veoma je važno znati koji problem zapravo rješavate. Jedan od načina da se sagleda usko grlo iz svih uglova je intervjuisanje mnogih zaposlenih koji su uključeni u isti poslovni proces. Poslovni slučaj se uglavnom sastoji od tri koraka: utvrđivanje problema, otkrivanje zašto on uopće postoji i nuđenje rješenja za rješavanje situacije.

Utvrđivanje problema

Postoji mnogo mogućih poslovnih slučajeva, jer svaka kompanija ima svoje lične probleme. Jedno pitanje koje se vrlo često pojavljuje su zastarjeli poslovni procesi. Budući da se tehnologija veoma brzo razvija, preduzeća moraju da ažuriraju i osvježe svoje poslovne procese na strukturnoj osnovi. U takvim slučajevima, trebali biste saznati koji procesi treba da se ažuriraju i kako ćete to postići.

Otkrivanje razloga za postojanje problema

U slučaju poslovnih procesa, uglavnom je problem činjenica da oni nisu ažurirani. Ali sa drugim problemima, trebali biste kopati duboko i otkriti kako je uopće došlo do unutrašnjeg problema. Možda neki zaposleni kasne sa poslom? Ili možda menadžment nije pružio dovoljno informacija svojim zaposlenima? Možda je zaposlenima potrebna obuka? Svaki problem ima svoje rješenje, a vaš je posao kao konsultanta da razotkrijete srž poteškoća.

Nudi rješenje problema

Kada upoznate problem i razloge njegovog postojanja, morate smisliti rješenja za njegovo rješavanje. Očigledno, to je ono za šta vas vaš klijent plaća. U slučaju prethodno navedenih poslovnih procesa, najbolje rješenje je implementacija novih i ažuriranih procesa. Uvjerite se da ste dobri u rješavanju problema prije nego što započnete konsultantski posao. U suprotnom, ne biste trebali očekivati ​​da ćete zaraditi mnogo novca.

Odabir specijalizacije ili niše vašeg poslovanja

Ako želite da otvorite malu ili srednju konsultantsku kompaniju, onda obično preporučujemo klijentima da izaberu dobro definisanu nišu. U konsultantskom svetu, niša obično znači specijalizaciju za određenu vrstu klijenta i/ili temu. Da biste odredili svoju nišu, trebali biste pogledati koje vještine i znanje imate koje bi mogle koristiti klijentima u Holandiji. Naravno, morate imati potrebnu stručnost da biste uopće mogli davati savjete. Znate li puno o određenoj temi? Tada možete započeti konsultantski posao u ovoj oblasti. Najodabranije niše u konsultantskom svijetu su:

Marketinško savjetovanje

Mnogi start-upi su konsultanti za marketing. Ovo je ujedno i jedna od najlakših niša za ulazak, jer se možete osloniti mnogo više na svoju stručnost nego na svoje obrazovanje. Marketing je nešto što se može vrlo lako naučiti online, bez potrebe za formalnim obrazovanjem. Moraćete da imate veštinu za marketinške predmete, a imperativ je da izgradite solidnu reputaciju tokom prvih godina svog poslovanja. Marketinški rezultati se vrlo lako mogu mjeriti putem širokog spektra marketinških alata i aplikacija. Ako ste i grafički dizajner, onda je ovo dodatni bonus. Ako ne, uzmite u obzir da će mnogi klijenti od vas tražiti da dizajnirate novi logo kompanije i slične stvari. Ako ne znate kako da kreirate materijal, ovo ćete morati da angažujete. Imajte na umu da je konsultantska industrija u Holandiji izuzetno žestoka. Morat ćete biti u stanju stajati na svom mjestu da biste uspjeli.

Savjetovanje o komunikaciji

Tržište komunikacijskog savjetovanja u Holandiji također je u procvatu. Klijenti uvijek traže nove načine da dostave istu poruku. Savjetovanje o komunikaciji također uključuje pisanje, pa ako ste dobar pisac i također imate talenta za rješavanje marketinških problema, ovo bi moglo biti dobar početak vašeg poslovanja. Može pomoći da se pridružite Holandskom udruženju priznatih savjetnika za oglašavanje (VEA). Ovo je udruženje komunikacijskih konsultanata u Holandiji. Također postoji velika konkurencija u komunikacijskoj konsultantskoj industriji, tako da ćete morati da se izdvojite i ponudite nešto što drugi nemaju.

Savjetovanje o upravljanju i strategiji

Industrija upravljanja i strategije uglavnom je usmjerena na veće kompanije, u kojima je također uključeno donošenje odluka na visokom nivou. U suštini, ako ste konsultant za menadžment, pomoći ćete svojim klijentima oko menadžerskih problema. To znači da ćete u nekim slučajevima djelovati i kao izvršni direktor kompanije. Velike korporacije često angažuju eksterne strane za rješavanje pitanja izvršne vlasti, zbog činjenice da vanjske strane mogu samostalno sagledati probleme. Imperativ je da imate iskustvo u savjetovanju menadžmenta prije nego što započnete posao, jer ćete se baviti problemima visokog nivoa koji zahtijevaju solidnu količinu iskustva i znanja.

Operativno savjetovanje

Industrija operativnog savjetovanja posebno je usmjerena na optimizaciju operativnih i poslovnih procesa. Dobar primjer je savjetovanje o lancu nabavke logističke kompanije. Ali kao operativni konsultant, možete imati klijente iz svih industrija. Vladine organizacije često traže operativne konsultante, kako bi pojednostavili ogromnu količinu procesa unutar organizacije. Ova niša zahteva da budete vešti u logičkom razmišljanju i da vidite gde procesi ne uspevaju.

HR konsultantske usluge

Ljudski resursi se uglavnom bave kadrovskom politikom i organizacionom politikom klijenta. Na holandskom, HR konsultanti se nazivaju i P&O konsultanti. To znači da ćete pomoći klijentima u zapošljavanju zaposlenih, obuci zaposlenih i svim vrstama administrativnih pitanja. Generalno ćete morati pokazati obrazovanje u ovoj oblasti, ako želite da pokrenete uspješnu kompaniju.

I(C)T konsultantske usluge

ICT je trenutno jedna od konsultantskih industrija s najvećim rastom. Ovaj sektor uključuje informacije i komunikaciju, te prostor u kojem se to dvoje preklapa. Općenito, kao IT konsultant savjetujete kompanije o rješenjima koja žele postići u oblasti digitalnih radnih procesa i usluga. To može biti razvoj sistema i sistemska integracija, ali i uvođenje potpuno novih sistema. Poznavanje informacija i tehnologije je neophodno da biste mogli biti IT konsultant.

Pravno savjetovanje

Na kraju, ali svakako ne i najmanje važno, postoji mogućnost da postanete pravni savjetnik. U Holandiji vam nije potrebna diploma prava, da biste se nazvali pravnim konsultantom, jer titula nije zaštićena. Bitno je da imate iskustvo i poznavanje holandskog pravnog sistema, inače nećete moći pomoći nijednom klijentu. Također možete pokrenuti posao pravnog savjetovanja na osnovu pravnog okvira vaše matične zemlje i pomoći iseljenicima i ljudima kojima bi mogla biti potrebna vaša posebna stručnost u Holandiji.

Neophodnost istraživanja tržišta

Dakle, želite da pokrenete konsultantsku kompaniju i znate koja je niša najbolja za vas? Onda je vrijeme da istražite tržište. To uključuje stvaranje ciljne publike koju ćete prvo istražiti. To možete učiniti tako što ćete potražiti demografske podatke o vašoj niši na internetu i otkriti koje područje može imati potencijalne klijente. Također možete zakazati intervjue sa ljudima iz vaše ciljne publike, u kojima govorite o svojim planovima i njihovim željama. Također je moguće započeti razgovor s ljudima iz vaše ciljne grupe u fokus grupama ili poslati online upitnike putem društvenih mreža. Najvažnije je saznati da li postoje klijenti u Holandiji koji su spremni da plate za vaše usluge.

Kako steći nove klijente za svoje poslovanje?

Holandija ima veoma širok spektar konsultantskih preduzeća. Najbolja stvar koju možete postići je da se izdvojite prema vašem specifičnom tipu klijenta. Potencijalni klijent će tražiti određenu vrstu stručnosti, a vaš je posao znati koga neko traži. Način na koji se predstavljate je isto tako značajan, jer je prvi utisak veoma važan u konsultantskoj industriji. Trebali biste obratiti veliku pažnju na cjelokupni izgled i osjećaj vaše web stranice i marketinškog materijala, ali i na odjeću koju nosite kada imate sastanak s potencijalnim klijentom. Pronalaženje klijenata ponekad može biti zamorno, ali Holandija nudi ogromnu količinu umrežavanja za sve industrije. Također se možete pridružiti određenom tipu poslovnog kluba ili pogledati online platforme namijenjene slobodnjacima. Kada se vaš posao pokrene, a vaši klijenti zadovoljni, sigurno ćete dobiti nove projekte putem preporuka.

Istražite konkurenciju u vašoj regiji ili polju

Kada znate šta vaše tržište čeka, važno je istražiti šta radi konkurencija. Najbolje je da potražite najmanje deset konkurenata u vašem regionu, uključujući velike i manje firme. Također savjetujemo da mapirate deset najboljih firmi unutar vaše specifične niše. Ispitajte snage i slabosti svakog konkurenta, tako da možete brzo vidjeti gdje su vaše mogućnosti. Također možete zatražiti godišnje račune i izvode vaših glavnih konkurenata od Holandske privredne komore. Također istražite koje cijene naplaćuju, jer će vam to pomoći da odredite realnu stopu.

Odabir pravnog holandskog subjekta za vaše poslovanje

Svaki preduzetnik mora izabrati holandsko pravno lice, kako bi se mogao upisati u trgovački registar Privredne komore. Koji je oblik najpogodniji za vašu kompaniju, zavisi od faktora kao što su vaš očekivani promet i broj članova odbora. Holandija nudi sljedeća pravna lica:

Snažno predlažemo osnivanje holandskog BV-a, bilo da se radi o novoj firmi ili podružnici. Ovo pravno lice nudi ograničenu odgovornost, a takođe se smatra profesionalnim izborom za odabir holandskog privatnog društva s ograničenom odgovornošću. Ako želite neki savjet o ovom pitanju, slobodno kontaktirajte tim of Intercompany Solutions bilo kada.

Kreiranje solidnog poslovnog plana

Ako imate jasnu ideju o tome šta ćete raditi, možete stvoriti stabilnu osnovu za svoju buduću konsultantsku kompaniju. Zato je veoma preporučljivo sastaviti poslovni plan. Vaš poslovni plan je u suštini alat koji će vas držati na pravom putu. Možete sačuvati svoj plan i ažurirati ga svake godine, kada pogledate svoje poslovne rezultate. Poslovni plan jasno pokazuje šta želite da bude vaš posao i kako ćete to tačno postići. Na internetu postoji mnogo predložaka u vezi sa poslovnim planom, možete malo pregledati kako biste pronašli šablon koji vam odgovara. Imajte na umu da možete koristiti i poslovni plan, kako biste uvjerili potencijalne investitore.

Poslovni plan uvek treba da odgovori na sledeća pitanja:

Mnogim početnicima je pisanje poslovnog plana prilično teško. Intercompany Solutions može vam pomoći u ovom procesu, ako smatrate da vam može pomoći.

Ugovori i pravni dokumenti koji su vam možda potrebni za vaše konsultantske poslove

Kada se vaše poslovanje uspostavi, morat ćete pripremiti neke standardne pravne dokumente za projekte. Jedan od najvažnijih dokumenata je ugovor o ustupanju između Vas i potencijalnih klijenata, koji se još naziva i ugovorom o slobodnom radu. Ovaj ugovor uređuje posebne uslove pod kojima ćete raditi za svoje klijente. Ovo će se neizbježno razlikovati po klijentu, jer će svaki konsultantski projekat podlijegati različitim rokovima i uslovima. Ne postoji zakonska obaveza koja vas obavezuje da napravite ugovor o ustupanju, međutim, snažno vas pozivamo da to učinite. Jer sporazum olakšava rješavanje svih pitanja koja bi se mogla pojaviti u budućnosti. Možete napraviti nacrt za svog prvog klijenta, koji zatim možete koristiti i za svakog uzastopnog klijenta.

Pored ugovora o ustupanju, savjetujemo vam da postavite i opšte uslove za usluge koje nudite. Ovi uvjeti primjenjuju se na sve poslovne aktivnosti u koje ste uključeni, kao i na sve klijente. Možete opisati različite standardne uslove, kao što su uslovi plaćanja i isporuke. Još jedan dokument koji treba da imate pri ruci je ugovor o neotkrivanju podataka (NDA). Veliki dio posla koji ćete obaviti može uključivati ​​osjetljive informacije. Potpisivanje NDA će učiniti da se odnos između vas i vašeg klijenta osjeća sigurnijim i pouzdanijim.

Ako odlučite osnovati holandski BV, također ćete morati potpisati ugovor o radu između sebe i vaše kompanije. To je zbog činjenice da ste zaposleni u vlastitoj kompaniji kao generalni direktor. Također možete odabrati da uspostavite ugovor o računu između vašeg BV-a i vas. Ovo vam omogućava da uspostavite zajam između vas i vaše kompanije, bez potrebe da sklapate ugovor o zajmu svaki put kada to radite. Posljednji dokument koji se spominje odnosi se na ugovor dioničara, u slučaju da će vaš holandski BV imati više dioničara. Ovaj dokument opisuje tačan odnos između dioničara, kako bi se izbjegli nesporazumi u budućnosti.

Postupak registracije

Osjećate li da bi holandski konsultantski posao mogao biti nešto za vas? I jeste li pročitali sve gore navedene informacije, i dalje osjećate da bi to mogla biti mogućnost za vas? Tada se trebate informisati o proceduri registracije holandske kompanije. Više informacija o tome možete pronaći ovdje. To će vam omogućiti da pripremite neke potrebne dokumente, koji će vam biti potrebni da bi registracija bila konačna. Intercompany Solutions može vam pomoći tokom svakog koraka na putu. Kada primimo sve dokumente, potvrdit ćemo ih i poslati vam ih na potpisivanje. Nakon što dobijemo potpisane dokumente nazad, počinjemo zvaničnu proceduru registracije. Možemo vam pomoći i oko dodatnih zadataka, kao što je otvaranje računa u holandskoj banci. Cijela procedura se može realizovati u roku od samo nekoliko radnih dana. Slobodno nas kontaktirajte u bilo koje vrijeme za više informacija ili jasnu ponudu za vaše buduće poslovanje.

Tokom protekle decenije, vidjeli smo stalan porast kompanija koje su osnovale podružnicu u Holandiji. Postoji više razloga da to učinite, na primjer da biste mogli pristupiti jedinstvenom evropskom tržištu. Trenutno je ovo posebno isplativo za vlasnike kompanija u Ujedinjenom Kraljevstvu, budući da je Velika Britanija nakon Brexita uglavnom odsječena od Europske unije. Učešće na jedinstvenom evropskom tržištu nudi mnogo prednosti, posebno ako posjedujete kompaniju sa logističkom komponentom. U EU se nalazi zapanjujuća količina velikih (multinacionalnih) distributivnih centara, i to ne bez razloga. Ovo omogućava ovim kompanijama da trguju robom i uslugama bez

Evropska unija trenutno ima 27 država članica koje profitiraju od jedinstvenog tržišta. Ovo jedinstveno tržište je uspostavljeno kako bi se jamčilo slobodno kretanje kapitala, robe, ljudi i usluga unutar svih država članica. Ovo je također poznato kao 'četiri slobode'. Ako želite da kupujete robu unutar EU i prodajete je u zemlji koja nije država članica, otvaranje holandske podružnice moglo bi vam od ogromne pomoći, kako u fiskalnom smislu tako i u pogledu vremenske efikasnosti. Isto važi i za obrnutu situaciju: kada želite da prodajete robu proizvedenu u zemlji u kojoj se vaša kompanija nalazi na jedinstvenom evropskom tržištu. U ovom članku ćemo opisati kako možete pojednostaviti protok robe sa holandskom podružnicom i objasniti prednosti osnivanja kompanije u Holandiji.

Šta je zapravo 'protok robe'?

Protok robe je u suštini tok vaših raspoloživih sredstava za proizvodnju i proizvoda koje nudite unutar vaše kompanije. Ovaj protok robe je neophodan za transport sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda od tačke A do tačke B. Zbog činjenice da sva transportna sredstva koštaju kompaniju i vremena i novca, efikasan protok robe je neophodan za svaku kompaniju. bavi se distributivnim aktivnostima. Generalno, artikli koji se isporučuju u prodavnicu obično ne dolaze direktno od proizvođača, već od veletrgovca ili distributivnog centra.

U svakoj prodavnici većina robe se ne isporučuje direktno od proizvođača, već iz distributivnog centra. Distributivni centar (DC) je u osnovi centralno skladište. U distributivnom centru sve narudžbe iz trgovina se prikupljaju i zatim šalju. Velika prednost ovakvog načina poslovanja je to što prodavnica mora samo da komunicira sa centralom ili DC o isporukama. Unutar logistike i distribucije, ljudi često govore o unutrašnjem protoku robe koji često slijedi fiksni obrazac:

Dolazna roba

Odlazna roba

Gornja lista je gotovo uvijek osnova, na vrhu koje se često nalaze pokreti za dopunu lokacija za odabir (na primjer, regali za palete od kojih se bira samo nekoliko komada odjednom). Da biste vodili usko poslovanje, veoma je važno da svoje skladište održavate u redu. Pored fizičke otpreme robe, drugi administrativni zadaci su uključeni kada isporučujete robu kupcima u inostranstvu. Pogotovo ako živite u zemlji izvan EU zone, a želite poslovati unutar EU, jer to znači da ćete morati kreirati dodatne carinske dokumente.

Ako želite da uvozite i/ili izvozite robu, potrebno je da popunite razne carinske isprave i službenu dokumentaciju. U suprotnom, rizikujete da vaša roba bude zadržana ili potražena na granici. Unutar EU ovaj problem ne postoji zbog jedinstvenog evropskog tržišta. Ali ako posjedujete kompaniju izvan EU, papirologija može postati pretjerana i dugotrajna. Dakle; ako osnujete holandsku podružnicu, više ne morate da se bavite prilično velikom količinom službene papirologije.

Kako kupiti ili prodati robu koristeći Dutch BV?

Ako želite osnovati logističku trgovačku kompaniju, ili ako želite proširiti svoje poslovanje u inostranstvu na Holandiju, neophodno je da uspostavite čvrste veze sa prodavcima i kupcima na vašem tržištu. Pogotovo ako posjedujete web-trgovinu i oslanjate se na točne rokove isporuke. Ako već posjedujete posao, velike su šanse da ste već uspostavili takve veze. Logističko tržište je vrlo dinamično, s mnogim promjenama koje se dešavaju u kratkom vremenu. Kako biste svoju robu mogli isporučiti na vrijeme, važno je postaviti precizne rokove isporuke.

Profitabilni dio posjedovanja holandske podružnice, kao što smo ranije spomenuli, je činjenica da dobijate pristup jedinstvenom evropskom tržištu. To znači da možete slobodno trgovati svojom robom sa ostalih 26 država članica, kao i sa Holandijom, što vam može pomoći da uštedite značajnu količinu novca na carini i troškovima dostave. Na primjer; ako posjedujete kompaniju za odjeću i želite ući na jedinstveno tržište, sve što vam treba je podružnica. Preko ove podružnice, možete slati robu u i iz vaše domaće kompanije, bez dodatnih problema oko međunarodne dostave. To je zbog činjenice da robu prenosite interno, dakle unutar svoje kompanije.

Koji subjekti su uključeni u protok robe?

Kada posjedujete međunarodnu logističku kompaniju, već znate da morate svakodnevno imati posla sa mnogo različitih partnera i organizacija. To znači da najbolje birate svoje partnere mudro, kao što smo ranije spomenuli. Ali uzmite u obzir i činjenicu da priprema i kreiranje carinskih dokumenata zahtijeva odgovarajuće vrijeme i stručnost. U većini slučajeva imaćete posla sa partnerima kao što su veletrgovci i različiti prodavci, kao i sa širokim spektrom kupaca, naravno. Pored toga, bit će uključene vanjske strane, kao što su porezne vlasti zemlje u kojoj se nalazi vaše poslovanje.

Ako odlučite osnovati podružnicu u Holandiji, imajte na umu da ćete se morati pridržavati tzv. zahtjevi za tvari. Oni su uspostavljeni kako bi se izbjegla nenamjerna upotreba sporazuma o (dvostrukom) oporezovanju od strane kompanija osnovanih u Holandiji. Holandske porezne vlasti prate takve stvari, stoga uvijek budite sažeti u svojoj administraciji i poslovnim aktivnostima. Pored poreskih uprava neke zemlje, takođe ćete se baviti drugim organizacijama kao što su carina i Privredna komora. Ako želite da vodite solidan posao, pobrinite se da vaša administracija bude uvijek ažurna.

Koje poslovne aktivnosti će se odvijati u kojoj zemlji?

Jednom kada odlučite osnovati holandsku podružnicu, morat ćete napraviti poslovni plan koji pokriva svaku promjenu koju ćete morati napraviti u vezi sa svojim trenutnim redovnim poslovnim aktivnostima. Na primjer; možda ćete morati da premestite svoj glavni distributivni centar ili da uspostavite dodatni distributivni centar u zemlji u kojoj osnivate podružnicu. Takođe ćete morati da shvatite gde planirate da vodite računa o svojoj administraciji, pošto je ova činjenica veoma važna za otkrijte gdje se nalazi suština vašeg poslovanja. Ovo također uključuje gdje ćete općenito usmjeriti svoje poslovanje i gdje će biti 'pravo' sjedište vašeg poslovanja.

Općenito, morat ćete podijeliti sve poslovne aktivnosti i vidjeti koja država bi kojoj poslovnoj aktivnosti najbolje odgovarala. Ako imate puno europskih kupaca kojima strukturalno šaljete robu, vjerojatno bi bilo najbolje da svoj (glavni) distributivni centar smjestite u državi članici EU. I dalje možete obavljati svoju administraciju iz mjesta gdje živite, jer u Holandiji nije potrebno da to radite u samoj zemlji. Takođe niste obavezni da živite u Holandiji, zbog čega je prilično lako osnovati podružnicu ovde. Ako želite više informacija o pogodnostima koje holandska podružnica može ponuditi vašoj kompaniji, slobodno nas kontaktirajte za lični savjet.

Kako možete osnovati podružnicu u Holandiji?

Proces dobijanja holandskog biznisa je prilično jednostavan, ali uključuje nekoliko koraka koje je potrebno vrlo precizno pratiti. Imamo veoma širok vodič u vezi sa osnivanjem kompanije u Holandiji, gdje možete potražiti sve potrebne informacije o ovoj temi. Sama procedura se sastoji od tri koraka ili faze, koje se generalno mogu provesti u roku od 3 do 5 radnih dana. Količina vremena koje će postupak potrajati uvelike ovisi o količini i kvaliteti informacija koje možete dati, pa se pobrinite da prethodno nabavite svu potrebnu dokumentaciju. Najviše vremena se troši na provjeru dokumenata koje dostavite, pa je korisno ako je sve ispravno i sažeto.

Za formiranje podružnice, koja je u većini slučajeva holandska BV (privatno društvo s ograničenom odgovornošću), slijedimo sljedeća tri koraka.

Korak 1 – Identifikacija

Prvi korak se sastoji u tome da nam date svoje podatke o identitetu, kao i identitet mogućih dodatnih dioničara. Moraćete da nam pošaljete kopije važećih pasoša, pored potpuno popunjenog obrasca u vezi sa formiranjem vašeg budućeg holandskog poslovanja. Također vas molimo da nam pošaljete željeni naziv kompanije, jer će ovo ime morati biti potvrđeno unaprijed kako bismo osigurali dostupnost. Preporučujemo vam da ne počnete kreirati logo prije nego što saznate da li možete registrovati naziv ove kompanije.

Korak 2 – Potpisivanje raznih dokumenata

Nakon što nam pošaljete potrebne podatke, pristupit ćemo pripremi inicijalne dokumentacije za osnivanje poslovanja. Kada se to učini, dioničari će morati posjetiti holandskog javnog bilježnika kako bi potpisali dokumente o osnivanju. Alternativno, moguće je da pripremimo dokumente za formiranje koji će biti potpisani u vašoj zemlji ako niste u mogućnosti da ovdje lično dođete. Zatim možete poslati originalne potpisane dokumente na našu korporativnu adresu u Rotterdamu. Reći ćemo vam šta tačno treba da uradite.

Korak 3 – registracija

Kada su svi dokumenti ovjereni i potpisani i u našem posjedu, tada možemo započeti stvarni proces registracije. Ovo uključuje prijavu vaše kompanije Holandskoj privrednoj komori. Nakon što se ovo završi, dobit ćete svoj registracijski broj. Privredna komora će automatski proslediti podatke o vašoj kompaniji holandskim poreskim upravama, koje će vam naknadno dati PDV broj. Možemo vam pomoći i oko nekoliko drugih potreba, kao što je otvaranje računa u holandskoj banci. Imamo i rješenja za apliciranje na određene holandske banke na daljinu.

Šta može Intercompany Solutions učiniti za svoju kompaniju?

Ako ste zainteresirani za proširenje vašeg logističkog poslovanja, Nizozemska nudi vrlo uzbudljive mogućnosti. Uz jednu od najboljih infrastruktura na svijetu, dobijate pristup velikom tržištu potencijala. Pored toga, IT infrastruktura se smatra jednom od najnaprednijih, sa veoma velikom brzinom interneta. U Holandiji se nalazi veoma šarolik i širok spektar stranih preduzetnika; od vlasnika malih preduzeća do velikih multinacionalnih kompanija koje su ovdje osnovale podružnice ili čak sjedište. Ako ste ambiciozan profesionalac, vaš posao će ovdje sigurno uspjeti, pod uvjetom da uložite neophodan posao.

Ako posjedujete internacionalni web shop, također ćete naći mnogo mogućnosti u Holandiji. Ova prilično mala zemlja bila je svjetski poznata po svojim međunarodnim trgovinskim kapacitetima i to se još uvijek vidi. Ukoliko želite da dobijete lični savet u vezi sa svojom kompanijom i mogućnostima koje su vam otvorene, slobodno kontaktirajte Intercompany Solutions u bilo koje vrijeme. Rado ćemo vam pomoći sa svim pitanjima koja imate ili ponuditi jasnu ponudu.

Dodatni izvori:

https://business.gov.nl/starting-your-business/choosing-a-business-structure/private-limited-company-in-the-netherlands/

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/business/vat/vat_in_the_netherlands/vat_relating_to_purchase_and_sale_of_goods/purchasing_goods_in_the_netherlands

 

Mnogi preduzetnici sa kojima poslujemo osnivaju potpuno novu kompaniju, često iz inostranstva. Ali u nekim slučajevima možda već posjedujete kompaniju koju biste željeli preseliti na stabilniju i ekonomski uspješniju lokaciju. Je li to moguće? I, što je još važnije; da li je moguće preseliti svoju kompaniju posebno u Holandiju? Prema važećim propisima EU, kao i holandskom nacionalnom zakonu, to je sasvim moguće. I mi bismo željeli da vam pomognemo u tome, ako vam zatreba pomoć. U ovom članku ćemo navesti kako tačno to možete postići, koje informacije će vam svakako trebati i kako Intercompany Solutions može vam pomoći tokom procesa, ako je potrebno.

Šta znači preseliti cijelu kompaniju u novu zemlju i/ili kontinent?

Često poduzetnici započinju posao lokalno, da bi u kasnijoj fazi otkrili da njihovo direktno okruženje ne pruža najbolju osnovu za njihov specifični proizvod, uslugu ili ideju. Pored toga, neke zemlje na ovoj planeti jednostavno nude više poduzetničkih mogućnosti od drugih. U takvim slučajevima, možda bi bilo poželjno razmisliti o preseljenju vaše kompanije u inostranstvo. Na primjer, ako želite posjedovati kompaniju koja se bavi resursima kao što je voda, pomaže ako se vaša kompanija zapravo nalazi u blizini vode. Ovo je samo grub primjer, ali činjenica je da bi mnoge kompanije imale koristi od registracije u stranoj zemlji, zbog mnogo većeg tržišnog potencijala.

Ako želite da razmislite o koraku preseljenja vaše kompanije u inostranstvo, to podrazumeva neke administrativne, kao i praktične odluke i radnje. Dugoročno gledano, to će vam definitivno pružiti dovoljno poslovnih prilika da vratite ulaganje u premještanje vaše kompanije. Izbor da odlučite gdje se vaša kompanija nalazi je u potpunosti na vama; u ovom novom danu i dobu, ne treba nam više imati poslovnu zgradu, niti stalno prebivalište u nekoj državi da bismo tu osnovali. Posao je profitabilan za cijeli svijet, a vi kao (potencijalni) vlasnik poduzeća trebali biste biti slobodni da se etablirate na bilo kojoj željenoj lokaciji.

Zašto biste odabrali Holandiju kao matičnu bazu poslovanja vaše kompanije?

Jednom kada odlučite da preselite svoju kompaniju u inostranstvo, prvo pitanje koje biste sebi trebali postaviti je: kuda idem? Ovo je vrlo valjano pitanje, ono koje zaslužuje pravo vrijeme za razmišljanje, jer ćete svoje lične poslovne ciljeve morati povezati s određenim tipom privlačne nacionalne klime. Iako se svijet internacionalizira velikom brzinom, sve zemlje i dalje imaju prednost čuvanja svojih jedinstvenih tradicija i nacionalnih običaja. To je, na kraju krajeva, ono što nas sve čini jedinstvenim. Dakle, vaš posao definitivno može procvjetati u jednoj od 193 zemlje na ovoj planeti.

Pa zašto je Holandija dobra odluka? Jedan od glavnih razloga koji navode kako mediji tako i ugledne poslovne platforme je činjenica da je Holandija oduvijek bila odlična u (međunarodnoj) trgovini. Ova malena država, sa trenutno oko 18 miliona stanovnika, postigla je status jedne od najpoduzetnijih zemalja svijeta. Holanđani su poznati po svom inovativnom duhu, prekograničnoj saradnji i sposobnosti povezivanja više zanimljivih, ali i kontradiktornih disciplina. Ako se odlučite za poslovanje u Holandiji, imat ćete mnogo prilika da svoj posao podignete do željenog statusa.

Pored trgovačke istorije, Holandija je takođe vrlo gostoljubiva prema strancima i aktivno stimuliše raznolikost na svaki način. Holanđani su naučili iz stotina godina putovanja po cijelom svijetu da svaka nacija ima nešto vrijedno za ponuditi. Ovo, zauzvrat, obezbeđuje veoma šaroliku i živu poslovnu klimu, sa potencijalom za privlačenje kupaca iz celog sveta. Sigurno ćete pronaći široku klijentelu za svoj proizvod ili uslugu, pod uslovom da su dobri. Ako želite da saznate više o Holanđanima, možete pročitati neke od naših blogova o posebnim sektorima i karakteristikama Holandije kao poslovnog utočišta.

Da li je po zakonu moguće premjestiti svoju kompaniju u nadzor?

Da biste razumjeli kako možete premjestiti svoju već postojeću stranu kompaniju, ključno je znati šta holandski zakon kaže o tome. Zbog sve veće internacionalizacije, sve je veća potražnja za preseljenjem preduzeća. Bilo je mnogo pomaka u ovoj oblasti u Evropi tokom poslednjih godina. U skladu sa Odjeljkom 2:18 Holandskog građanskog zakonika (Burgerlijk Wetboek), holandsko pravno lice može se pretvoriti u drugi pravni oblik uz određene zahtjeve. Međutim, knjiga 2 Holandskog građanskog zakonika još ne sadrži nikakva pravila za prekograničnu konverziju kompanija. Takođe ne postoji zakonska regulativa na evropskom nivou u ovom trenutku. Ipak, i dalje je sasvim moguće. Sada ćemo detaljno objasniti kako to možete postići.

Prekogranična konverzija kompanija

Prekogranična konverzija znači da se pravni oblik i državljanstvo (mjerodavno pravo) kompanije mijenjaju, ali kompanija nastavlja da postoji i zadržava pravni subjektivitet. Konverzija holandskog pravnog lica u strano pravno lice naziva se i izlazna konverzija, a obrnuta varijanta (kada se strana kompanija preseli u Holandiju) naziva se ulazna konverzija. Države članice EU/EEA primjenjuju različite doktrine prilikom utvrđivanja zakona koji se primjenjuje na kompaniju. Neke države članice primjenjuju doktrinu inkorporacije, dok druge primjenjuju doktrinu stvarnog sjedišta.

Doktrina inkorporacije znači da pravno lice uvijek podliježe zakonu države članice u kojoj je osnovano i ima registrirano sjedište. Holandija primjenjuje ovu doktrinu; holandsko pravno lice mora imati registrovano sedište u Holandiji i mora biti registrovano u Holandiji. Prema doktrini stvarnog sjedišta, pravno lice podliježe zakonu države u kojoj ima centralnu upravu ili stvarno sjedište. Kao rezultat ovih teorija, može postojati nedostatak jasnoće u pogledu toga da li je prijenos mjesta moguć.

Službene sudske presude EU/EC objašnjavaju kako je moguća prekogranična konverzija

Pitanja u vezi sa ovim su postavljana Sudu pravde EK/EU nekoliko puta tokom proteklih godina. Sud pravde EK/EU donio je dvije važne presude o prekograničnoj konverziji kompanija. Sloboda poslovnog nastanjivanja kako je propisana članovima 49. i 54. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije (UFEU) odigrala je ulogu u tome. Dana 16. decembra 2008. godine, Sud pravde EK presudio je u predmetu Cartesio (predmet C-210/06) da države članice same po sebi nisu dužne dozvoliti prekogranični prijenos registriranog sjedišta kompanije osnovane pod njihov sopstveni zakon. Međutim, napomenuto je da se prijenos registriranog ureda mora priznati, ako se kompanija može pretvoriti u lokalni pravni oblik nakon prijenosa sjedišta u novoj državi članici prebivališta. Pod uslovom da ne postoje ubedljivi razlozi javnog interesa koji bi to sprečili, kao što su interesi poverilaca, manjinskih akcionara, zaposlenih ili poreskih organa.

Nakon toga, 12. jula 2012. godine, Sud pravde EU presudio je u presudi Vale (predmet C-378/10), da država članica EU/EEA ne može ometati prekograničnu ulaznu konverziju. Prema Sudu, članovi 49. i 54. UFEU-a znače da ako država članica ima uredbu za interne konverzije, ova se uredba primjenjuje i na prekogranične situacije. Prekogranična konverzija se stoga ne može tretirati drugačije od domaće konverzije. Imajte na umu da se u ovom slučaju, kao i kod presude Cartesio, primjenjuje izuzetak ako postoje uvjerljivi razlozi od javnog interesa.

U praksi se može javiti potreba za mogućnošću pretvaranja privrednog društva u pravno lice po pravu druge države, a da ono ne prestane da postoji. Bez takve konverzije, kompanija koja je prenijela svoju djelatnost u drugu državu može biti pod kontrolom nekoliko pravnih sistema. Primjer za to je kompanija osnovana prema holandskom zakonu koja (u potpunosti) prenosi svoje aktivnosti u zemlju koja slijedi stvarnu doktrinu sjedišta. Prema ovom zakonu, kompanija se rukovodi pravom zemlje u kojoj ima sjedište. Gledano iz holandske perspektive, međutim, ova kompanija (takođe) ostaje pod holandskim zakonom (doktrina inkorporacije).

Iako kompanija u stvari više nije aktivna u Holandiji, obaveze Holandije u pogledu pripreme i podnošenja godišnjih računa, na primjer, ostaju na snazi. Ako se zanemari ova vrsta obaveza iz zakona o kompanijama, to može imati neprijatne posledice, na primer, u oblasti odgovornosti direktora. Budući da holandski zakon ne predviđa prekograničnu konverziju pravnih lica, u prošlosti se često birao put prekograničnog spajanja. Ovaj pravni koncept je zapravo reguliran holandskim pravom, isključivo za spajanje društava kapitala osnovanih prema zakonu države članice Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora.

Usvojena je nova direktiva Evropske unije

Nakon ovih istorijskih odluka, Evropski parlament i Vijeće usvojili su Direktivu EU o prekograničnim konverzijama, spajanjima i podjelama (Direktiva (EU) 2019/2121) (Direktiva). Ova nova Direktiva, između ostalog, čini se da pojašnjava trenutno postojeća pravila o prekograničnim konverzijama i spajanjima u EU. Pored toga, uvodi i pravila koja se posebno primjenjuju na prekograničnu konverziju i podjele, a koja su namijenjena svim državama članicama. Zemlja kao što je Holandija bi mogla imati koristi od ove Direktive, jer smo već ranije rekli da Holandija trenutno nema odgovarajuće zakonodavstvo u vezi sa ovom temom. To bi omogućilo međunarodnu harmonizaciju, što bi znatno olakšalo premeštanje vaše kompanije širom EU.

Ova Direktiva je već stupila na snagu 1st januara 2020., a sve države članice imaju rok do 31st januara da implementira Direktivu kao nacionalni zakon. Međutim, to nije obavezno, budući da države članice mogu same izabrati hoće li implementirati Direktivu. Zbog činjenice da je ovo prvi put ikad da postoji pravni okvir u Evropskoj uniji za prekogranične konverzije i podjele, to ga čini direktno relevantnim za društva s ograničenom odgovornošću kao što je holandski BV. Ovo također nadopunjuje i presude Vale i Cartesio, budući da su obje pokazale da su ove pravne operacije već bile potpuno moguće, zasnovane na pravu slobode poslovnog nastana.

Prekogranična konverzija je u Direktivi definirana kao „operacija u kojoj kompanija, bez raspuštanja, likvidacije ili likvidacije, pretvara pravni oblik pod kojim je registrirana u zemlji članici odlaska u pravni oblik na odredištu. država članica, kao što je navedeno u Aneksu II, i prenosi barem svoje registrirano sjedište u odredišnu državu članicu, zadržavajući pritom svoj pravni subjektivitet."[1] Jedna od glavnih prednosti ovakvog pristupa je da će kompanija ostati svoj pravni subjektivitet, imovina i obaveze u novokonvertovanom preduzeću. Ova Direktiva je usmjerena na društva s ograničenom odgovornošću, ali za prekograničnu konverziju drugih pravnih subjekata kao što su zadruge, i dalje se možete pozvati na slobodu osnivanja.

Količina prekograničnih konverzija stalno raste

Na osnovu ovih odluka, moguće su i izlazne i ulazne konverzije unutar država članica EU/EEA. Holandski notari se sve više suočavaju sa zahtjevima za prekograničnu konverziju, zbog činjenice da sve više ljudi razmišlja o preseljenju svoje kompanije u ekonomski povoljniju atmosferu. Ne postoji holandska zakonska regulativa u vezi s tim, ali to ne mora biti prepreka javnobilježničkom izvršenju konverzije. U nedostatku usklađenih zakonskih propisa, moraju se pažljivo ispitati procedure koje se moraju poštovati u ulaznoj i izlaznoj državi članici. Ove procedure se mogu razlikovati od države članice, što može malo zakomplicirati proces ako nemate podršku stručnjaka. Naravno, Intercompany Solutions može vam pomoći kroz cijeli proces prekogranične konverzije.

Koji su koraci za preseljenje registrovanog ureda vaše kompanije u Holandiju?

Osnivanje kompanije u Holandiji uključuje nekoliko manje koraka od preseljenja cijele kompanije u Holandiju. Ipak, vrlo je moguće. Ako želite da premjestite sjedište svoje kompanije, morate uzeti u obzir da postoji više pravnih, kao i administrativnih radnji koje su uključene u ovaj proces. U nastavku ćemo detaljno opisati sve ove radnje, pružajući vam dovoljno informacija da razmislite o svom odlasku u inostranstvo. Naravno, uvijek možete kontaktirati Intercompany Solutions ako smatrate da su vam potrebne detaljnije informacije, uvijek ćemo vam rado pomoći na bilo koji način.

1. Registracija podružnice i direktora(a) kompanije u Holandiji

Prva stvar koju treba da uradite je da registrujete filijalu u Holandiji. To podrazumijeva više administrativnih koraka koje je potrebno slijediti kako bi proces tekao glatko. Na našoj web stranici možete pronaći mnoštvo članaka koji opisuju cijeli postupak, kao što je ovaj. Ako želite da nastanite svoju kompaniju u Holandiji, moraćete da razmislite o nekim osnovnim odlukama kao što su lokacija vaše kompanije i pravno lice koje preferirate. Ako već imate društvo sa ograničenom odgovornošću, možete ga pretvoriti u holandsko BV ili NV, u zavisnosti od toga da li želite da vaša kompanija bude privatna ili javna.

Biće nam potrebne informacije od vas, kao što su važeći načini identifikacije, detalji o vašem trenutnom poslovanju i tržištu i neophodna papirologija. Takođe moramo da znamo ko su trenutni direktori vaše kompanije i da li svi direktori žele da učestvuju u novoj kompaniji u Holandiji. Ovo je neophodno kako bi se direktori registrovali u Holandskoj privrednoj komori. Nakon što primimo ove informacije, možemo registrovati vašu novu holandsku kompaniju za samo nekoliko radnih dana. Tada ćete dobiti broj Holandske privredne komore, kao i PDV broj od holandskih poreskih vlasti.

2. Usklađivanje stranog notarskog akta o osnivanju

Jednom kad imaš registrovao firmu u Holandiji, moraćete da kontaktirate javnog beležnika u svojoj zemlji, kako biste prilagodili originalni notarski akt vaše kompanije. To znači da ćete morati promijeniti sve informacije koje su relevantne za vašu trenutnu lokalnu kompaniju, u podatke koje ste dobili kada ste registrovali kompaniju u Holandiji. U suštini, zamjenjujete stare informacije novim informacijama, dok suštinske informacije koje detaljno objašnjavaju vašu kompaniju ostaju iste. Ako ne znate kako to učiniti, uvijek nas možete kontaktirati za više informacija i savjeta. Takođe vam možemo pomoći da pronađete dobrog notara u vašoj zemlji prebivališta i da ostanemo u kontaktu sa vašim beležnikom kako bi proces prekogranične konverzije mogao da se obavi nesmetano.

3. Potvrđivanje vaše nove kompanije preko holandskog notara

Nakon što prilagodite inostrani notarski akt, moraćete da kontaktirate holandskog notara da potvrdite i zvanično uspostavite svoju kompaniju u Holandiji. To će podrazumijevati komunikaciju između stranog i holandskog notara, tako da su sve specifičnosti kompanije ispravno usvojene. Kada se ovo pokrene, poslovnica koju ste registrovali će se transformisati u novo sjedište vaše kompanije. Regularno se registruju poslovnice za kompanije i multinacionalne kompanije koje žele da imaju dodatnu lokaciju u drugoj zemlji. Budući da ćete htjeti u potpunosti preseliti svoju kompaniju, poslovnica će biti nova lokacija vaše glavne kompanije. Otuda i neophodni dodatni koraci, u odnosu na samo otvaranje filijale u Holandiji.

4. Raspuštanje vaše strane kompanije

Kada premjestite cijelu svoju kompaniju u Holandiju, u osnovi možete zatvoriti posao u svojoj zemlji. To znači da ćete morati raspustiti kompaniju. Raspuštanje znači da potpuno raspuštate svoju stranu kompaniju i ona će umjesto toga nastaviti postojati u Holandiji. Prije nego što raspustite svoju kompaniju, trebali biste sebi postaviti nekoliko pitanja:

Sve u svemu, raspuštanje kompanije se uglavnom sastoji od nekoliko koraka, ali oni mogu dosta varirati od zemlje do zemlje. Ako želite da saznate više o raspuštanju Vaše kompanije u svojoj zemlji, predlažemo da angažujete stručnjaka koji će se pobrinuti za sve važne stvari za Vas. Sva imovina i obaveze vaše kompanije će se zatim prenijeti na vašu novu holandsku kompaniju, uključujući dionice. Ako želite više informacija o ovoj temi, ne ustručavajte se kontaktirati nas direktno.

Intercompany Solutions može pomoći u prelasku granica sa vašom kompanijom!

Oduvijek ste željeli obavljati poslove nadzora? Sada je vaša prilika! Uz sve veću internacionalizaciju u poslovnom sektoru, velike su šanse da će vaša kompanija procvjetati u novoj zemlji. Ponekad klima određene zemlje jednostavno može bolje odgovarati vašim poslovnim potrebama od vaše matične zemlje. To više ne mora biti problem, uz mogućnost prekogranične konverzije. Intercompany Solutions je pomogao hiljadama stranih preduzetnika da namiriti svoje poslove u Holandiji sa uspjeh, u rasponu od filijala do sjedišta multinacionalnih kompanija. Ako imate bilo kakvih pitanja o cijelom procesu ili jednostavno želite razgovarati o opcijama za vaš trenutni posao, slobodno nas kontaktirajte direktno. Naš iskusni tim će Vam pomoći na tom putu.

[1] https://www.mondaq.com/shareholders/885758/european-directive-on-cross-border-conversions-mergers-and-divisions-has-been-adopted

5 poslovnih sektora koji vam omogućavaju da postignete uspjeh u Holandiji

Ako ste strani preduzetnik i razmišljate u kojoj zemlji biste trebali osnovati svoj posao, Holandija bi mogla biti jedna od vaših najboljih opcija u ovom trenutku. Čak i tokom globalne pandemije, Holandija je održala stabilnu ekonomiju sa mnogo poslovnih prilika. Pored toga što je stabilna zemlja, poslovna klima je izuzetno otvorena za jedinstvene ideje, prijedloge saradnje i generalne inovacije u svakom sektoru koji se može zamisliti. U ovom članku ćemo opisati neke sektore koji su otvoreni za strane investitore i poduzetnike, nudeći vam mogućnosti za vlasništvo nad holandskim poslovanjem.

Zašto odabrati određeni sektor?

Ako želite osnovati posao, općenito imate određene planove o sektoru u koji želite uložiti svoje vrijeme. U nekim drugim slučajevima ovo može biti drugačije, na primjer kada samo želite da proširite svoje vidike, ali ne još ne znam tačno kako to postići. U takvim situacijama, pametno je uložiti malo vremena u svoje prave kvalitete i iskustvo i razmisliti o tome koji bi mogao biti najbolji način da ih uložite u strukturu kompanije. Često se najuspješnije kompanije dižu iz kombinacije iskustva, strasti i odlučnosti. U nastavku ćemo navesti neke sektore, koji su trenutno u procvatu u Holandiji.

E-commerce

Jedna od najprofitabilnijih poslovnih opcija danas je u oblasti e-trgovine. Ovaj sektor je u procvatu od samog osnivanja interneta, ali do prije nekoliko decenija bio je igralište samo nekoliko sretnika. Srećom, internet je svima počeo pružati mogućnosti za osnivanje online poslovanja i sada, 2021. godine, broj vlasnika online poslova eksponencijalno raste stabilnom stopom. E-trgovina može uključivati ​​sve: od online web shopa koji vam omogućava da ponudite razne proizvode, online reklamne agencije do raznih umjetničkih profesija koje se mogu uštedjeti. To je u osnovi ulaz za prodaju bilo koje usluge ili proizvoda koji imate da ponudite. Količina uspjeha u velikoj mjeri ovisi o kvaliteti vašeg rada, kao i o vašoj sposobnosti da poslujete s različitim pojedincima.

Druga opcija je da postanete affiliate, na primjer sa stabilnim e-commerce biznisom kao što je Bol.com. Bol.com je holandski ekvivalent Amazona i kao takav je vrlo često posjećen. Kao što vidite, na Bol.com otpada skoro 15% svih akcija kupovine putem interneta od strane holandskih građana OVDJE na primjer. Kada postanete korisnik franšize, ne morate da brinete o faktorima kao što je vođenje inventara, jer će davalac franšize srediti sve te detalje za vas. Online poslovanje u Holandiji je veoma aktivno i profitabilno tržište, pod uslovom da vodite solidan posao i imate jedinstvene ideje. Ako želite saznati više o Bol.com, možete pogledati ovaj detaljni članak o tome kako postati službeni partner.

IT i inženjering

Još jedan veoma interesantan sektor u Holandiji je IT, posebno u kombinaciji sa inženjeringom. Sa robotikom kao novonadolazećom ogromnom industrijom, ovo polje će se promijeniti i možda unaprijediti naše društvo kao nikada prije. Ako imate ambicije u vezi sa ovim sektorom, Holandija će vam definitivno pružiti vrlo plodno tlo za rast i uspjeh. Mnogi tehnički univerziteti u Holandiji su međunarodno poznati, kao što su Delft, Eindhoven (grad Philips) i Breda. Ako želite da pređete mostove između redovnog mašinstva i veštačke inteligencije, ovo bi mogla biti prilika za život.

Pored visoko obučenih i iskusnih zaposlenika, možete pronaći široku lepezu zanimljivih freelancera u ovim oblastima. Ovo će olakšati širenje vaše kompanije u dogledno vrijeme, zbog veoma velikog broja dobro obrazovanih, višejezičnih i kvalifikovanih kadrova. IT je vrlo dinamičan posao koji se gotovo konstantno mijenja, što ga čini dobrim sektorom za sve koji vole stalne promjene u svom području rada. Oba sektora su takođe veoma profitabilna, uglavnom zbog ove konstantne evolucije. Možete uskočiti na tržište u bilo kojem trenutku, pod uvjetom da imate inovativne i održive ideje.

Mogućnosti slobodnjaka

Ako želite poslovati u zemlji s mnogo samozaposlenih ljudi, Nizozemska je jedna od najsigurnijih opklada na svijetu. Uz vrlo šaroliku lepezu različitih univerziteta, odlično dostupnih gradova i mnoštvo prilika za saradnju, Holanđani su stekli naviku da iskuse sve što život nudi. To rezultira mnogim vlasnicima malih preduzeća, koji često pružaju fantastične usluge po vrlo razumnim cijenama. Ako i sami želite da se takmičite sa Holanđanima kao slobodnjak, najbolje je da budete spremni za izazov.

Tržište malih preduzeća je veoma konkurentno u Holandiji, i generalno cvetaju najkvalifikovaniji i jedinstveni slobodnjaci. Za veće kompanije ovo predstavlja dobru poslovnu priliku u smislu fleksibilnog zapošljavanja. Zbog visoke dostupnosti interneta i skoro savršene infrastrukture u Holandiji, većina zaposlenih će moći da radi od kuće. Ovo olakšava uspostavljanje fleksibilnih ugovora, plus nećete morati da plaćate porez na platu ili premije osiguranja.

logistika

Holandija profitira od logistički veoma strateške pozicije. To je zbog toga što su luka u Roterdamu i najveći nacionalni aerodrom, Schiphol, udaljeni samo oko sat vremena jedan od drugog. Dakle, postoje mnoge multinacionalne logističke kompanije koje se nalaze u blizini ovih područja, kao i mnoga druga preduzeća koja profitiraju od dobre infrastrukture. Ako planirate da pokrenete posao sa skladištem ili sumnjate da posedujete mnogo zaliha, Holandija (u najmanju ruku) vam nudi odlične transportne mogućnosti, čineći uvoz i izvoz izuzetno lakim. Također imate koristi od Evropske unije i njenog jedinstvenog tržišta, koje omogućava besplatan transport robe i usluga u cijeloj EU, budući da su Holanđani od početka članica. Posebno za e-trgovine, ovo je odlična prilika za brzo trgovanje i bez previše zakonski potrebnih dokumenata.

Sektor prirodnih nauka

Sektor nauka o životu je već neko vrijeme u centru pažnje, posebno od početka izbijanja Covid-19. Cijeli svijet gleda dok pluralne kompanije pokušavaju smisliti najbolju vakcinu protiv nje, što je rezultiralo većom pažnjom za zdravstvo općenito. Ako želite da dodate svoju stručnost u ovoj oblasti, Holandija nudi veoma konkurentan i takođe inovativan sektor prirodnih nauka. U zemlji se nalaze mnoge renomirane farmaceutske kompanije, koje često podržavaju istraživačke institucije i (lokalni) univerziteti. Ovo nudi obilje mogućnosti u smislu revolucionarnih istraživanja i rješenja za postojeće probleme. Prije samo dva dana, istraživači u Roterdamu su mogli možda je pronađen lijek za artrozu. Sektor nauke o životu se bavi poboljšanjem života na svaki mogući način, tako da ako je ovo vaša niša, imat ćete dovoljno resursa u Holandiji da ostvarite svoj cilj.

Intercompany Solutions može uspostaviti svoj holandski posao za samo nekoliko radnih dana

Ako želite da saznate više o različitim sektorima u Holandiji, ili kako se možete uključiti u našu zemlju, uvijek možete direktno kontaktirati naš tim. Sa dugogodišnjim iskustvom pružanja pomoći stranim investitorima i poduzetnicima sa osnivanje biznisa u Holandiji, znamo tačno kako da se uhvatimo u koštac sa svim potrebnim radnjama i mogućim problemima. Slobodno nam pošaljite svoja pitanja, a mi ćemo Vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

Koje su prednosti osnivanja holandskog holdinga BV?

Ako razmišljate o osnivanju multinacionalne kompanije u Holandiji, struktura vlasništva je vjerovatno upravo ono što vam treba. Pokretanje poslovanja pod nadzorom može biti dosadan zadatak, pogotovo ako niste dobro upoznati sa zakonima i propisima određene zemlje. To također uključuje odabir pravnog lica za vaše poslovanje, što može biti teško ako nemate predznanja o ovoj temi. Pravni subjekt je u osnovi oblik koji će vaše preduzeće imati. Neka pravna lica imaju i pravne osobe, dok druga nemaju. Takvi su detalji važni jer reguliraju faktore kao što su odgovornost i iznos poreza koji ćete morati platiti.

Nizozemska ima na raspolaganju veliki broj pravnih lica, što vam omogućava da prilagodite svoj poslovni oblik vašim ličnim potrebama i sklonostima. Najbolji izbor za vaše poslovanje ovisi o nekoliko faktora, ali općenito, nizozemska BV jedna je od najodabranijih kompanija u Nizozemskoj. Ovo pravno lice omogućava izdavanje dionica i otklanja ličnu odgovornost za sve dugove koje kompanija napravi. U većini slučajeva, nizozemski BV sa strukturom udjela mogao bi biti najkorisnija opcija. To posebno vrijedi za multinacionalne i/ili velike organizacije, budući da ova struktura omogućuje podjelu različitih dijelova vašeg poslovanja.

Formiranje holdinga zahtijeva profesionalan pristup

Ako ste zainteresirani za uspostavu holding strukture, savjetujemo vam da se informirate o svim holandskim pravnim subjektima i sami odlučite koji bi za vas bio najbolji izbor. Intercompany Solutions je također spreman pomoći vam sa svim pitanjima koja imate. Shvaćamo da bi velika korporacija preferirala stručne savjete o najboljoj lokaciji za svoje sjedište u Europi, jer ovo kombinira našu profesionalnu stručnost s logičnim i pravovremenim planiranjem - što vam štedi novac i vrijeme. Potencijalno možete uspostaviti strukturu holdinga u samo nekoliko radnih dana, pod uvjetom da imate sve potrebne podatke pri ruci.

Šta se tačno može definisati kao struktura držanja?

Kada osnivate preduzeće sa holding strukturom, to se sastoji od holandskog holdinga BV i jednog ili više preduzetničkih BV -a, koji se ponekad nazivaju i podružnicama. Uloga holdinga BV je administrativne prirode, jer uključuje kontrolu i praćenje aktivnosti temeljnih BV -a. Također se bavi svim vanjskim dionicima. Preduzetnički BV su usmjereni na svakodnevne poslovne aktivnosti kompanije, odnosno sticanje i stvaranje profita i dodatnih izvora vrijednosti. Na taj način možete odvojiti svoju imovinu i imati širok pregled cijele kompanije i njene strukture.

Prednosti posjedovanja holding kompanije u Holandiji

Jedna od glavnih prednosti holandskog holdinga je ta što je to pravno lice vrlo povoljno s poreznog gledišta. To vrijedi, naravno, samo ako svojim poslovnim poduhvatom želite ostvariti profit. Zbog takozvanog izuzeća od učešća, dobit, na koju ste već platili porez u preduzetničkom BV-u, više se ne oporezuje u holding kompaniji. Kao rezultat toga, možete lako ostvariti profit od svog poduzetničkog BV -a bez plaćanja poreza, putem isplate dividende vašem holdingu. Zatim možete također iskoristiti ovaj profit u svom holding društvu za reinvestiranje (e) ili za davanje hipotekarnog kredita sebi. Međutim, ako nemate holding društvo, morate platiti porez putem polja 2 ako dobit raspodijelite na sebe.

Također možete pokriti svoje rizike kada posjedujete strukturu udjela jer to osigurava da odvojite svoje aktivnosti od imovine. To može biti bilo što, kao što je vaš profit, naravno, ali i vaša web stranica i prava na zaštitni znak. Postavljanjem ove imovine u svoje holding društvo ne možete je 'izgubiti' ako bi poduzetnički BV bankrotirao. Kada se stečaj riješi, stečajni upravnik ne može pristupiti imovini u holding kompaniji. No, kad je imovina u poduzetničkom BV -u, s druge strane, on može pristupiti toj imovini. Isto se odnosi i na treće strane koje imaju potraživanja prema poduzetničkom BV -u. Ako se vrijedne stvari nalaze u holding kompaniji, treće strane ih ne mogu potraživati.

5 razloga zašto biste definitivno trebali osnovati (holding) društvo u Nizozemskoj

Ako razmišljate o pokretanju nadzornog posla, vjerojatno razmišljate o mnogim opcijama. To može uključivati ​​lokaciju vašeg preduzeća, približnu veličinu i detalje, na primjer, želite li zaposliti osoblje. No, postoje i drugi elementi koji utječu na mogući uspjeh vaše kompanije, poput opće ekonomske klime u zemlji u kojoj želite uspostaviti svoje poslovanje. Holandija je dosljedno visoko rangirana na mnogim listama najboljih zemalja koje su ocijenjene odličnim za poslovne mogućnosti, ekonomsko bogatstvo i stabilnost, kao i za inovacije u svakom sektoru. Nizozemska također ima vrlo ugodnu klimu za multinacionalne kompanije i holding kompanije, zbog čega se ovdje naseljavaju neka od najvećih svjetskih imena poput Netflixa, Tesle, Nikea, Discoveryja, Panasonica, a sada i EMA (Evropska medicinska agencija).

Jedna od glavnih prednosti holandske kompanije je mnoštvo zanimljivih poreskih olakšica i relativno niska stopa poreza na dobit preduzeća. Holandija zapravo ima prilično dugu istoriju kao poznata jurisdikcija u pogledu struktura kompanija, posebno kada je u pitanju zaštita imovine i planiranje poreza. Ako se ozbiljno bavite svojim poslom i ulažete vrijeme u ispravnu administraciju, Nizozemska vam može ponuditi mnoge prednosti za međunarodno poslovanje. Poslovna klima u Nizozemskoj vrlo je konkurentna, pa se od vas očekuje da aktivno ulažete u širenje i inovacije Nizozemske. Ako želite imati koristi od nečega, uvijek je dobro ponuditi nešto drugo zauzvrat. Ovo također čini gotovo nemogućim uspostaviti umjetno prisustvo u Nizozemskoj, dok se i dalje očekuje iskorištavanje svih poreznih olakšica koje zemlja nudi.

 1. Holandija pruža pristup ka Evropi i čitavom međunarodnom tržištu

Jedna od najvećih poslovnih atrakcija u Holandiji je pristup dva međunarodno poznata logistička čvorišta: aerodrom Schiphol i luka Rotterdam. Jedan od glavnih razloga za osnivanje holding kompanije na određenoj lokaciji je pristup pristupima međunarodnoj trgovini i tržištima. Ako želite da vaše poslovanje uspije u relativno konkurentnoj situaciji, bitno je da u kratkom vremenu imate pristup velikom broju tržišta. Oko 95% najunosnijih tržišta u Europi dostupno je u roku od samo 24 sata od Nizozemske, a Amsterdam i Rotterdam udaljeni su samo jedan sat. Luka i aerodrom izravno su povezani s jednom od najboljih željezničkih mreža u Europi, koja također nudi brze veze s velikim gradovima poput Pariza, Londona, Frankfurta i Brisela.

Pored toga, položaj Holandije duž Severnog mora takođe nudi mnoge mogućnosti i prednosti. Luka Rotterdam je bila dom za čak 436.8 miliona tona tereta samo u 2020. godini, čak i za vrijeme pandemije. Ako želite pročitati neke zanimljive činjenice o luci Rotterdam, možete pogledati ovaj letak. More je povezano s opsežnom riječnom deltom u samoj zemlji, uključujući tri dubokomorske luke, što znači da možete lako transportirati robu u i iz Europe ovom rutom. Nizozemska također ima koristi od infrastrukture svjetske klase, podržane najnovijom tehnologijom i kontinuiranim inovacijama.

 1. Pristup visoko naprednoj tehnologiji

Holandija je vrlo poznata po inovativnim i jedinstvenim tehnološkim rješenjima, koja podržavaju i brojni univerziteti koji stalno ulažu u budućnost zemlje, ali i cijelog svijeta. Ako želite da vaša multinacionalna kompanija brzo raste, trebat će vam pristup visokokvalitetnoj infrastrukturi, tehnologiji i ljudskim resursima. Ovo posebno uključuje pouzdane i profesionalne pružatelje usluga, koji vam mogu pomoći u pronalaženju izvora intelektualnog vlasništva i novih tehnologija. Holandija ima sve što vam treba!

Nadalje, Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) najveće je čvorište za podatkovni promet na svijetu, što je sasvim primjer. To se tiče i ukupnog prometa, kao i ukupnog broja članova. Holandija je takođe na sedmom mjestuth mjesto u svijetu po tehnološkoj spremnosti na listi Svjetskog ekonomskog foruma. U prosjeku možete očekivati ​​jednu od najbržih brzina interneta u Holandiji u odnosu na cijelu Evropu. Ova vrhunska digitalna infrastruktura čini Holandiju tako privlačnom za strane multinacionalne kompanije.

 1. Holandija ima izuzetne i višejezične talente

Zbog male veličine Holandije, možete pronaći izuzetno visoku koncentraciju stručnosti, znanja i vještina na vrlo kompaktnom području. Za razliku od mnogih većih zemalja, gdje su resursi međusobno udaljeni i raštrkani. U Holandiji se nalaze i renomirani istraživački instituti, kao i vrlo zanimljiva partnerstva između privatnog i javnog sektora. Ovaj interdisciplinarni pristup uključuje univerzitete i centre znanja, čitavu poslovnu industriju, kao i holandsku vladu. Nizozemska također ima vrlo staru tradiciju uključivanja stranih investitora i poduzetnika kako bi se unaprijedio i ubrzao rast u gotovo svim zamislivim sektorima. Ovo uključuje ogromne sektore kao što su IT, nauke o životu, visokotehnološki sistemi, poljoprivredno-prehrambena industrija, hemijski sektor i naravno zdravstveni sektor.

Što se tiče osoblja, možete biti sigurni da je Holandija jedna od najboljih zemalja na svijetu za pronalaženje visokokvalificiranih, dobro obrazovanih i iskusnih zaposlenika i profesionalaca. Zbog velike količine odličnih univerziteta i master programa, holandska radna snaga poznata je u svijetu po svojoj stručnosti. Osim što su dobro obrazovani, gotovo svi holandski domoroci su dvojezični. Ako tražite visoko kvalificirano osoblje, čak možete očekivati ​​da će zaposlenici biti trojezični. Bruto plata u Holandiji relativno je visoka u poređenju sa nekim drugim zemljama na jugu i istoku Evrope, ali ima malo ili nimalo radnih sporova. To čini cijenu holandske radne snage visoko konkurentnom i isplativom.

 1. Holandija pruža mnogo u smislu povećanja efikasnosti

Kao multinacionalna kompanija i/ili holding, uspostavljanje efikasnosti u načinu poslovanja je od ključne važnosti. Vrlo poznat motiv za pokretanje holding kompanije u Evropi ili za proširenje već postojeće multinacionalne kompanije je pristup jedinstvenom evropskom tržištu. To vam omogućuje slobodnu trgovinu robom i uslugama u svim državama članicama, bez gnjavaže s opsežnim carinskim propisima i graničnim sporazumima. Kao takvo, vrlo je jednostavno usmjeriti vaše europske aktivnosti, poput prodaje, proizvodnje, istraživanja i razvoja i distribucije iz samo jednog sjedišta. Ovo značajno smanjuje vaše režijske troškove.

Holandija pruža jednu od najboljih baza za multinacionalne operacije, budući da je njen pristup Evropi i međunarodnom tržištu gotovo bez premca. Holandija je oduvijek bila na čelu svjetske trgovine, a to je i dalje vidljivo u trenutnoj kulturi i poslovnoj klimi. U najnovijem Indeksu logističkih performansi Svjetske banke, Holandija je rangirana na 6th 2018. godine. Država posebno ima visoke rezultate u pogledu efikasnosti svojih carinskih i graničnih procedura, ali iu pogledu kvalitetne logističke i informatičke infrastrukture, veoma visokog nivoa profesionalizma u cijelom sektoru i brojnih jednostavnih i pristupačnih opcija dostave. Prema DHL-ovom indeksu globalne povezanosti, Holandija je i dalje najglobalno povezana zemlja u svijetu u 2020. To je konstantno tako već godinama.

 1. Odlična poslovna klima i poreski uslovi

Zbog vrlo stabilne političke i ekonomske klime, u Holandiji se nalaze mnoge međunarodno poznate multinacionalne kompanije. Ako želite profitirati od privlačnije poslovne klime, na primjer one koja je bolja od zemlje u kojoj trenutno živite, ova će vam zemlja dobro odgovarati. Nizozemska je savršena baza za optimiziranje vaše trenutne porezne situacije, kao i za zaštitu vaše imovine i ulaganja. Nizozemska se donekle smatra sigurnim utočištem, ali i poreznim rajem, iako posljednje ovisi o legitimnosti vašeg poslovanja. Kriminalne aktivnosti se neće tolerirati.

Ipak, ova zemlja nudi ugodnu i sigurnu klimu za poduzetnike, koji inače pate od prilično loše poslovne klime u svojoj matičnoj zemlji. Ekonomija zemlje je prirodno vrlo otvorena i međunarodno orijentirana, jer je jedan od glavnih ciljeva holandske vlade da međunarodni protok roba, usluga i kapitala učini potpuno mogućim bez ikakvih prepreka. Jedna od glavnih prednosti Holandije je i pravni sistem. Sistem ima obilje kontrola i balansa, čineći pravni okvir vrlo pouzdanim, profesionalnim i fleksibilnim.

Kako osnovati holding kompaniju u Holandiji, i na šta svakako treba obratiti pažnju?

Kada želite osnovati potpuno novu holding kompaniju (što znači da već nemate multinacionalnu kompaniju), postoje neki izbori i faktori koje treba uzeti u obzir. Jedno od prvih pitanja koje treba da postavite sebi je da li želite da pokrenete kompaniju sami ili sa drugim ljudima. Preporučljivo je osnovati vlastitu holding kompaniju, bez ikakvih drugih dioničara. Ovo se također naziva 'personal holding company'. Ako osnujete ličnu holding kompaniju, možete spriječiti, između ostalog, probleme u donošenju određenih odluka. To može uključivati ​​odluke kao što su raspodjela dobiti ili vaša plata. Uz ličnu holding kompaniju, sve ove odluke možete donijeti sami. Osim toga, više nemate mnoge prednosti holding kompanije kada holding kompanija nije 'lična holding kompanija'. Na primjer, ne možete sami osnovati druge BV, zbog činjenice da niste sami vlasnik holding kompanije.

Najbolje je osnovati svoje holding društvo u jednom potezu

U nekim slučajevima, novi poduzetnici osnivaju samo holandski BV, a nakon toga saznaju da bi im od početka bilo mnogo bolje sa holding strukturom. Na primjer, može vas koštati mnogo više novca ako prvo pokrenete svoju poduzetničku BV, a tek kasnije svoju holding kompaniju. U takvim slučajevima morat ćete prenijeti ili prodati svoje udjele u preduzetničkom BV holding kompaniji. Također morate platiti porez na dohodak na tačnu kupovnu cijenu. Problem sa ovim je što vaš preduzetnički BV često postaje vredniji tokom vremena. I što je kupovna cijena veća, to ćete morati platiti holandskoj vladi veći porez. Izbjegnite ovaj veći porez postavljanjem svoje strukture holdinga u jednom potezu. Ako već posjedujete radni BV, još uvijek je moguće uspostaviti holding strukturu. U tom slučaju imajte na umu da se mora izvršiti prijenos dionica, pri čemu se dionice preduzetničkog BV prenose na ličnu holding kompaniju.

Šta je s oporezivanjem holding kompanije?

Ogromna prednost holandskog poreskog sistema su njegove veoma niske poreske stope, u poređenju sa svetom. Stopa poreza na dobit je 19% za dobit do 200,000 eura u 2023. godini. Iznad te sume plaćate 25.8% poreza na dobit. Pored toga, holandska široka mreža poreskih sporazuma, kao i režim izuzeća od učešća, rade na izbjegavanju dvostrukog oporezivanja za sve (strane) kompanije, koje bi se mogle suočiti s oporezivanjem u više zemalja. Lep detalj je da holandska poreska uprava ima veoma kooperativan stav, i da nastoji da pomogne svakom preduzetniku na putu u svakoj mogućoj situaciji.

Postoje i određeni porezni poticaji za nove i postojeće poduzetnike, često za poticanje ulaganja u odjel za istraživanje i razvoj. Kao što smo mnogo puta naveli u ovom članku, Nizozemci su jako zainteresirani za inovacije i napredak. Tako da će u osnovi svaki poduzetnik koji na holandsko tržište uđe s takvim ambicijama biti ovdje dobrodošao. Ovi poticaji uključuju Innovation Box, na primjer, oporezivanje prihoda koji ste ostvarili iz IP -a po nižoj poreskoj stopi. Nadalje, možete steći takozvani 'WBSO-status', koji dozvoljava subvencije na određene poreze na plaće. To uglavnom uključuje zaposlenike uključene u istraživanje i razvoj.

Jedan vrlo važan faktor koji treba uzeti u obzir su nizozemski zahtjevi u pogledu supstance, kako bi se čak moglo iskoristiti određene nizozemske poreske olakšice. Ovi zahtjevi navode da se upravljanje vašim holdingom mora nalaziti u Holandiji. Bez obzira na to, nema direktnog zahtjeva za imenovanje holandskih članova odbora. Takođe nema potrebe da posjedujete fizičku lokaciju u Holandiji, niti da imate holandski bankovni račun. Međutim, nakon što se vaša kompanija počne baviti poslovnim aktivnostima, a vi počnete ostvarivati ​​profit, ove faktore treba preispitati radi daljnjih koristi.

Kako osnovati holding društvo u Holandiji?

Proces osnivanja holding kompanije je zapravo isti kao i osnivanje holandskog BV -a, s tom razlikom što postavljate više BV -a istovremeno. Na kraju krajeva, holding se također smatra holandskim BV -om, ali sa drugačijom svrhom od poduzetničkog BV -a. Dakle, koraci koji su u pitanju su potpuno isti, samo s više uključenih kompanija. Prvi korak u osnivanju holding kompanije je odlučivanje o pravnom licu. Kao što je rečeno, BV će biti najbolja opcija u 90% svih slučajeva, ali i druga pravna lica mogu djelovati kao holding, poput fondacije.

Ako odlučite osnovati BV kao holding, to je općenito moguće za samo nekoliko radnih dana. Za registraciju bilo kojeg holandskog preduzeća potreban je lični pristup, jer ne postoji jedan jedinstveni put za to. Ako ipak imate sve potrebne dokumente spremne i možete nam pružiti sve potrebne informacije, to je prilično jednostavan i brz proces. Ono što je važno znati je da će se dionice svih osnovanih podružnica prenijeti na također osnovano holding društvo. To je jedan od razloga zašto se naziva holdingom: holding drži sve dionice svih poduzetničkih BV -a koji su uključeni.

Općenito, jednostavno možete vidjeti gospodarstvo kao središte paukove mreže, koje drži sve uključene poduzetničke BV -ove. Na holandskom se također opisuje kao sjedište. Ljudi u Nizozemskoj smatraju da je zapravo vrlo uobičajeno implementirati strukturu holdinga, posebno ako imate planove ili ambicije za proširenje u budućnosti. Na ovaj način možete graditi oko centralne osnovne djelatnosti, što omogućava nekoliko osnovnih kompanija da izniknu iz jednog glavnog čvorišta. Operativne aktivnosti praktički bilo kojeg poduzeća mogu uključivati ​​mnogo potencijalnih obaveza, pa je sa sigurnosne tačke gledišta smisleno ograničiti rizik i staviti vaš teško zarađeni novac tamo gdje je najsigurnije. Holding kompanija omogućava svakom preduzetniku da isplati dividende holdingu BV, što zauzvrat štiti te dividende od bilo kakvog spoljašnjeg potraživanja. Takođe, udio se ne oporezuje za ovu dolaznu dividendu, niti se preduzetnički BV oporezuje za odlaznu dividendu. Sve se ovo zasniva na izuzeću od učešća, više o ovome možete pročitati ovdje.

Osnivanje holandske kompanije kao već postojeće multinacionalne kompanije?

Ako želite pokrenuti potpuno novo holding društvo u Nizozemskoj, možete nas jednostavno kontaktirati za više informacija i, naravno, osobnu ponudu. U nekim slučajevima možda ste i dio velike multinacionalne organizacije koja se želi proširiti na Nizozemsku. Postoji više načina za postizanje toga, koji se uglavnom temelje na pravnom licu koje odaberete i vašim ličnim preferencijama u vezi s vašim poslovanjem. Slobodno nas kontaktirajte u bilo koje vrijeme za lični savjet.

izvori:

Ako želite pokrenuti nizozemsko preduzeće, morat ćete registrirati svoju kompaniju kod više vladinih organizacija, poput Privredne komore Holandije i holandskih poreznih uprava. Najbolje je biti spreman za registraciju, jer ćete morati dostaviti puno dokumenata i informacija kako bi proces tekao glatko. Ako želite da se ovo uradi dobro i precizno, Intercompany Solutions može se pobrinuti za cijeli proces u samo nekoliko radnih dana. U ovom ćemo članku opisati potrebne korake za registraciju holandskih poreznih uprava.

Provjerite trebate li se registrirati u Privrednoj komori

Registracija u Privrednoj komori potrebna je samo ako želite da budete pravi preduzetnik prema holandskom zakonu. Prema Privrednoj komori, vi ste preduzetnik ako samostalno isporučujete robu ili usluge s namjerom da ostvarite profit. Ali ovaj je kriterij previše surov da bi bio siguran, pa je Holandska privredna komora navela dodatne kriterije. Ispod su kriteriji koje morate ispuniti da biste se registrirali.

Kriterijumi holandske kompanije

Primjenjuju li se sva tri od ovih preduzetničkih kriterija na vas? Zatim slijedi niz pitanja koja vam omogućuju da provjerite postoji li poduzetništvo.

Kontrolna pitanja

Ako na sva pitanja ne možete odgovoriti sa „da“, onda se vjerovatno ne možete registrirati u Privrednoj komori. Ako se sva ova pitanja odnose na vas, tada je moguće registrirati holandsku kompaniju. To će uključivati ​​nekoliko koraka koje smo dolje detaljno opisali. Ako tako želite, Intercompany Solutions može vam pomoći tokom čitavog procesa registracije kompanije u Holandiji.

Registracija kod holandskih poreskih uprava

Nakon vaše registracije u holandskom trgovačkom registru, Privredna komora će vaše podatke proslijediti Poreskim upravama. Ne morate posebno registrirati svoju tvrtku kod poreznih vlasti jer se to već dogodilo. Ako vas holandski porezni organi uključe kao PDV poduzetnika u administraciju, dobit ćete svoj porezni broj prometa i PDV identifikacijski broj (PDV ID). Poreska i carinska uprava takođe utvrđuje da li ste preduzetnik u svrhe poreza na prihod.

Organizirajte se unaprijed za registraciju svoje holandske kompanije

Prije nego što se registrujete u Privrednoj komori Holandije, morate se pripremiti. Jeste li razmišljali o vrsti kompanije koju želite registrirati? Imate li prethodno iskustvo u oblasti na kojoj biste željeli raditi? Ovo su pitanja koja morate sebi postaviti i nakon toga se pripremiti za termin. To znači da ćete morati urediti i pripremiti nekoliko dokumenata i informacija, koji su navedeni u nastavku.

Naziv kompanije

Potreban vam je naziv kompanije da biste registrovali svoju kompaniju u Privrednoj komori. Naziv kompanije mora ispunjavati niz pravila, odnosno da ne ostavlja pogrešan utisak, da ne može biti isto što i postojeći brend ili trgovačko ime i da bude jasan i razumljiv. Dozvoljeni su sljedeći znakovi: @ & - +. Međutim, znakovi kao što je ( )? ! * # / se možda neće pojaviti u nazivu vaše kompanije. Savjetujemo da malo razmislite o tome, jer će naziv i logotip vaše kompanije biti kao vizit karta vaše kompanije.

Odaberite pravnu formu

Kao poduzetnik koji započinje, morate odabrati pravnu formu, kao što je samostalno vlasništvo, ortačko društvo ili holandski BV koji je ekvivalentan privatnom društvu s ograničenom odgovornošću. Koji pravni oblik najbolje odgovara vašoj kompaniji, zavisi od vaše lične situacije i preferencija. Na primjer, ovo uključuje način na koji uređujete odgovornost i koja je opcija najpovoljnija za porez. Intercompany Solutions može vam pomoći da odlučite koje pravno lice najbolje odgovara vašim idejama i ambicijama.

Provjerite mora li vaša kompanija registrirati krajnje stvarne vlasnike

Ovisno o pravnom obliku vašeg poslovanja, morate registrirati i stvarne vlasnike. Krajnji stvarni vlasnici su osobe koje su, na primjer, krajnji vlasnik ili imaju kontrolu nad organizacijom. Ako osnivate posao sami, to ćete biti samo vi. No, ako želite započeti posao s više zaduženih ljudi, sve te ljude treba imenovati i identificirati se odgovarajućom identifikacijom.

Zakažite termin putem interneta

Da biste dovršili registraciju, morate posjetiti nizozemsku privrednu komoru (Kamer van Koophandel). Prilikom posjete Privrednoj komori, odmah ćete dobiti broj svoje Privredne komore. Lako možete zakazati termin na mreži. Kada ispunite obrazac za registraciju Privredne komore, provjerite imate li pri ruci sljedeće podatke:

Ako se registrirate u Privrednoj komori, dobit ćete SBI kod. Ovaj kôd pokazuje koje su vaše poslovne aktivnosti. Ako iznajmljujete poslovnu zgradu, uzmite u zakup i poslovni prostor. Ako osnivate kompaniju u poslovnoj zgradi, trebali biste sa sobom donijeti ugovor o najmu ili ugovor o kupovini. Ako registrirate svoju kompaniju na takozvanoj adresi za registraciju, tada ponesite ugovor sa sobom.

Kada morate navratiti radi registracije?

Vreme registracije vašeg preduzeća je veoma važno. Općenito, možete registrirati svoju tvrtku u bilo kojoj kancelariji Privredne komore Nizozemske u tri različita vremena:

Koliko košta registracija u Privrednoj komori?

Registracija u trgovačkom registru Privredne komore uključuje jednokratnu uplatu od 51,30 eura. Ovaj iznos morate platiti na lokaciji debitnom ili kreditnom karticom. Ne možete platiti gotovinom. Tokom registracije potreban vam je važeći lični dokument. Privredna komora ne može dovršiti vašu registraciju bez dokaza o identitetu.

Šta učiniti ako ne možete putovati u Holandiju?

Za strane poduzetnike koji žele pokrenuti nizozemski posao, moglo bi se pokazati da je vrlo teško doći u Nizozemsku kako bi se pojavili na vašem sastanku. Pogotovo za vrijeme pandemije, jer se mnoge granice trenutno zatvaraju. Intercompany Solutions još uvijek mogu pobrinite se za cijeli proces registracije umjesto vas, bez potrebe da putujete ovdje. Kontaktirajte nas direktno, ako želite da dobijete više informacija o takvim opcijama.

Izvor: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/bedrijf-starten/moet-ik-mijn-bedrijf-inschrijven-bij-kvk/

Posvećeno podršci preduzetnicima u započinjanju i rastućem poslu u Holandiji.

Član

menichevron-downunakrsni krug