Razlika između holandskog ogranka i podružnice

Pri registraciji holandske kompanije investitori imaju mogućnost da osnuju podružnicu ili podružnicu. Posebne okolnosti u pogledu interesa međunarodne firme mogu definitivno odrediti konačni izbor pravnog lica. Međutim, određeni aspekti moraju se uzeti u obzir prilikom izbora između holandske podružnice i holandske podružnice. Općenito […]