Holandski poreski sistem

Holandski poreski sistem

Fizičke i pravne osobe koje su zaposlene ili obavljaju poslovne aktivnosti u Holandiji moraju slijediti lokalne zahtjeve za oporezivanjem. Plaćanje poreza u Holandiji je obavezno kako za kompanije osnovane u zemlji, tako i za podružnice međunarodnih subjekata. Supstanca ima ulogu u poreznom statusu, poslovna adresa u Holandiji [...]