Trgovinski registar Holandija

BESPLATNO POČETNO SAVJETOVANJE

STRUČNJCI POSLOVNOG PRAVA

24-SATNO VRIJEME ODGOVORA

Šta trebate znati o trgovačkom registru u Holandiji

Sve kompanije osnovane u Holandiji moraju biti uključene u komercijalni registar u Holandiji ili „Kamer van Koophandel“ na holandskom jeziku. Ako nemate takvu registraciju, ne možete poslovati s ovom kompanijom. Trgovinski registar Holandija uključuje i holandske kompanije i podružnice međunarodnih kompanija koje posluju u zemlji. Svi oni moraju biti uključeni u trgovački registar. Čitaj više

naši nedavni klijenti

Kako vam možemo pomoći:

Registrirajte firmu

Da biste registrovali a Dutch LLC sa jednim ili više dioničara trebaju nam sljedeći dokumenti:

Kopije pasoša svih direktora i dioničara

Dokazi o adresama stanovanja direktora i dioničara

Dat ćemo vam listu za provjeru pitanja na koja trebate odgovoriti, u vezi s nazivom kompanije, imenima dioničara itd. To je sve što nam je potrebno za pokretanje uspostavljanja holandske kompanije iz daljine.

Osnivanje kompanije iz inostranstva? Kontaktiraj nas

Možete se raspitati o mogućnostima registracije podružnice ili osnivanja kompanije sa ograničenom odgovornošću dioničara. Možemo vam pomoći u razvoju vaših poslovnih aktivnosti u Holandiji i Evropi kao cjelini.