Porez na nasleđe preduzeća

Dakle, ako naslijedim kompaniju u Holandiji, moram li platiti porez na nasljedstvo ili porez na poklon? Da, ako naslijedite ili dobijete preduzeće na poklon, plaćate porez. Koliko? To zavisi od vrednosti kompanije. A ponekad dobijete izuzeće. Ako nastavite s poslom, […]