Strane multinacionalne korporacije i godišnji budžet Holandije

Holandija je implementirala nekoliko prioriteta iz vladine fiskalne agende, koji su kombinirani u Poreskom planu za 2021. godinu. To uključuje nekoliko zakonskih prijedloga za oporezivanje, kao i glavni holandski budžet za 2021. godinu. Mjere su usmjerene na smanjenje oporezivanja dohotka od zaposlenja, aktivnu borbu protiv izbjegavanja poreza, potporu […]