Kako se prijaviti za holandski PDV broj

Prvo što trebate učiniti je registrirati svoju tvrtku u Trgovinskom registru putem Privredne komore. Podaci o vašoj kompaniji automatski će se prenijeti poreznim vlastima. Pri registraciji BV-a kod Privredne komore dobit ćete RSIN broj. Ovaj broj je takođe na izvodu […]

Otvaranje posla u Holandiji kao emigrant

Želite li pokrenuti posao kao emigrant? Holandija je idealno mjesto za poduzetnike. Brojne su tržišne mogućnosti i zdrava ekonomija s puno potencijalnih investitora otvorenih za nove ideje. Međutim, Holandija je takođe poznata po nizu administrativnih postupaka koje morate uzeti u obzir kada [...]