Okvir prihoda 2: Akcionari kao strani poreski obveznici

akcionar holandska kompanija

Prihod uključen u okvir 2 za strane porezne obveznike uključuje prihvatljivi holandski prihod (izračunat na isti način kao i za rezidente) od lokalnih kompanija, osim u slučajevima kada udeo pripada kapitalu preduzeća. Fiskalni partneri podliježu posebnim zahtjevima. Prihod koji se mora prijaviti u okviru 2 uključuje kapital [...]