Holandski porezni zakoni

Ako živite u Holandiji ili primate holandske prihode, morate slijediti nacionalne zakone o oporezivanju. Kao rezident (koji živi u Holandiji) ili nerezident (strani) poreski obveznik koji prima holandske prihode, morat ćete platiti porez na dohodak u Holandiji. Oporezive vrste holandskog dohotka Holandski porezni zakoni priznaju 3 vrste prihoda koje su […]