Poreske olakšice holandskog holdinga

Poreske olakšice holandskog holdinga

Holding kompanije su među najpovoljnijim poslovnim subjektima u Holandiji zbog povoljnog poreznog režima pod kojim su. Nadalje, holandski holdingi su globalno prepoznati po pogodnostima koje nude stranim i domaćim dioničarima. Ulagači bi trebali imati na umu da se holdingi osnivaju kako bi se prikupila raznolika imovina odvojenih [...]