Imate pitanje? Pozovite stručnjaka
ZATRAŽITE BESPLATNU KONSULTACIJU

Šta holandski BTW (PDV) znači za vaše poslovanje?

Ako ste strana kompanija sa holandskim predstavništvom ili podružnicom, to podrazumijeva i da podliježete nizozemskim propisima o PDV-u. Holandska riječ za PDV je BTW; što znači porez na promet koji naplaćujete svojim klijentima. Sve holandske kompanije imaju jedinstvene identifikacijske brojeve PDV-a, koji su se promijenili za pojedinačne vlasnike 1st iz januara 2020. Ako poslujete u Europskoj uniji, trebate platiti i naplatiti PDV za gotovo sve usluge i robu, osim stroge liste izuzeća.

U ovom ćemo vam članku pružiti osnovni pregled holandskog PDV-a. Na primjer, trenutne stope, koje usluge i robe spadaju pod te stope, i lista izuzeća. Takođe imajte na umu da će se od 1. jula 2021. godine primjenjivati ​​nova pravila o PDV-u za e-trgovinu. Dakle, ako razmišljate o pokretanju holandske kompanije za e-trgovinu, možete pronaći više informacija o tim novim pravilima OVDJE. Takođe možete pronaći neke zanimljive informacije o pokretanju posla e-trgovine u Holandiji u ovaj članak.

Holandske stope PDV-a

U Holandiji postoje tri razlike stope PDV-a: 0%, 9% i 21%. Najviša stopa od 21% u osnovi je standardna stopa za sve proizvode i usluge, zbog čega se ovo smatra općom stopom PDV-a. Stopa od 9% odnosi se na određene proizvode i usluge. Između ostalih to su prehrambeni proizvodi, knjige, umjetnička djela i lijekovi. Opsežni spisak možete pronaći u nastavku. Stopa PDV-a od 0% primjenjuje se kada vaša kompanija sa sjedištem u Holandiji posluje sa kompanijama sa sjedištem u drugim zemljama.

Objašnjene su tri tarife PDV-a

Tarifa od 21%

Tarifa od 21% u osnovi je najčešće korištena tarifa u Holandiji. Većina usluga i proizvoda spada u ovu kategoriju, osim ako postoje razlozi za izuzeća. Drugi razlog zbog kojeg proizvod ili usluga mogu imati drugačiju tarifu je mehanizam obrnutog punjenja prilikom poslovanja s kompanijama i ljudima u drugim državama članicama EU. Ako se nijedno od ovih izuzeća ne odnosi i vaš proizvod ili usluga ne spada u kategoriju 9% ili 0%, uvijek plaćate i / ili naplaćujete 21% PDV-a.

Tarifa od 9%

Tarifa od 9% takođe se naziva niskom tarifom. Ova tarifa odnosi se na širok spektar dobara i usluga koji se koriste svakodnevno ili redovno, kao što su:

 • popravak bicikala
 • popravak cipela i proizvoda od kože
 • popravljanje odjeće i kućnog rublja
 • frizerske usluge
 • rad na stanovima
 • nudi kamp parking
 • nudi smještaj
 • omogućavanje pristupa kulturnim i rekreativnim događajima i objektima
 • nastup izvođača
 • prilika za sport i kupanje, uključujući bazene i saune
 • putnički prevoz
 • isporuka ili posudba e-knjiga

Stopa od 9% primjenjuje se samo ako je e-knjiga slična fizičkom izdanju na koje se primjenjuje stopa od 9%.

 • odobravanje pristupa web lokacijama s vijestima (poput novina, nedeljnih novina i časopisa)

Stopa od 9% se ne odnosi ako se ova web lokacija sa vijestima sastoji uglavnom od oglašavanja, video sadržaja ili muzike koja se može slušati; u tom slučaju se primjenjuje stopa od 21%.

Stopa od 9% odnosi se i na brojne usluge usko povezane sa robom pokrivenom stopom od 9%:

 • davanje roba, poput uzgoja biljaka i uzgoja životinja
 • prodaja hrane u ugostiteljstvu
 • iznajmljivanje, popravak, održavanje, prilagodba, ugradnja i priprema (medicinskih) uređaja
 • posuđivanje knjiga i časopisa
 • posuđivanje ili iznajmljivanje umjetničkih djela od strane samog umjetnika

Stopa od 21% uključuje posuđivanje ili iznajmljivanje umjetničkih djela od strane drugih, poput institucija koje posuđuju umjetnost.

Tarifa od 0%

Tarifa od 0% odnosi se na sve vlasnike kompanija i preduzetnike koji posluju sa inostranim zemljama. Nije bitno da li je vlasnik kompanije stranac ili ne; ako se posao obavlja iz osnovane podružnice u Holandiji, sve njegove aktivnosti potpadaju pod holandske poreske propise. Tarifa od 0% uglavnom se odnosi na isporuku i otpremu robe iz Holandije u druge zemlje EU, ali može se odnositi i na određene usluge koje se pružaju iz Holandije.

To mogu biti i usluge koje se odnose na prekogranične transakcije, na primjer međunarodni transport robe ili rad na robi koja će se izvoziti. Ova tarifa se takođe odnosi na sav međunarodni prevoz putnika i putnika. Zanimljiva napomena: ako primijenite tarifu PDV-a od 0%, i dalje imate pravo na odbitak PDV-a na svom tromjesečnom izvještaju holandskim poreznim vlastima.

Oslobađanje od PDV-a: kako to funkcionira?

Pored tri različite stope PDV-a, postoje i određena preduzeća i poslovne aktivnosti kao i sektori koji su u potpunosti oslobođeni PDV-a. To znači (najjednostavnije rečeno) da kupci takvih kompanija i organizacija ne moraju plaćati nikakav PDV. Ova preduzeća, aktivnosti i sektori su sljedeći:

 • investicijsko zlato
 • kolektivno zagovaranje
 • kompozitori, pisci, crtači i novinari
 • finansijske usluge i osiguranje
 • aktivnosti prikupljanja sredstava
 • zdravstvo
 • omladinski rad
 • kockanje
 • kantine
 • briga o djeci
 • ponuda pokretne imovine
 • predavanja, izleti i vođene ture
 • obrazovanje
 • nekretnina
 • poštanske usluge
 • radio i televizija
 • partnerstva (krovno izuzeće)
 • sociokulturne institucije
 • sportske organizacije i sportski klubovi
 • pogrebni direktori

Ova sveobuhvatna lista može se naći i na web stranici holandskih poreznih vlasti.

Još posebnih izuzeća

Pored gore spomenutih standardnih izuzeća, postoji i niz dodatnih izuzeća koja dovode do stope PDV-a od 0%. Najvažniji su svi navedeni u nastavku. Ako imate poslovnu ideju u bilo kojem od ovih sektora, velike su šanse da ne morate naplaćivati ​​PDV svojim kupcima i klijentima.

Zdravstveni sektor

Sve medicinske profesije i konsultacije koje se isključivo bave zdravstvom izuzete su od PDV-a. Ovo izuzeće odnosi se na sve profesije koje se mogu kategorizirati prema Zakonu o zdravstvenim zanimanjima (BIG). Dakle, ovo se izuzeće odnosi na profesije kao što su bolničari, terapeuti, ljekari, hirurzi, liječnici opće prakse, domovi za njegu, ortodonti i stomatolozi.

Međutim, imajte na umu da se izuzeće odnosi samo ako su ponuđene usluge u području stručnosti stručnjaka. Dakle, zubar ne može koristiti stopu od 0% ako, na primjer, nudi psihološke sesije bez odgovarajuće akademske diplome i profesionalnog iskustva. Ovo se pravilo također odnosi na treće strane, jer privremene agencije koje pružaju zdravstvene usluge moraju naplaćivati ​​redovnu stopu od 21%. Ovo posljednje se odnosi i na osoblje registrirano u VELIKI registar.

Digitalne i mrežne usluge

Ako ste vlasnik kompanije koja pruža digitalne usluge poput telekomunikacija i emitiranja ili mrežne e-usluge, tada mjesto odakle ih pružate određuje koja se stopa PDV-a primjenjuje i gdje je potrebno platiti:

 • Ako se radi o holandskom kupcu, primjenjuje se odgovarajuća stopa PDV-a.
 • Ako je vaš kupac kompanija iz zemlje članice EU, tada će kupac platiti PDV u svojoj zemlji, a vi naplaćujete 0% PDV-a.
 • Ako je vaš kupac potrošač koji živi u zemlji članici EU, tada će vam biti naplaćen PDV u skladu s propisima u zemlji potrošača
 • Ako imate kupca u zemlji izvan EU, ne plaćate niti naplaćujete PDV

Kupovina bez poreza

Ovu situaciju možda znate s raznih nacionalnih i međunarodnih aerodroma: kupovina bez poreza. Ova situacija se primjenjuje kada prodajete robu nerezidentima EU: u tom slučaju ne naplaćujete PDV svojim kupcima. Da biste to dokazali na budućim deklaracijama, možete koristiti kopiju računa o prodaji u kojem se navode vjerodajnice vašeg kupca. Ček s imenom kupca ili kopijom njegove putovnice također se smatra dokazom, u slučaju potonjeg, trebat ćete pokriti broj službe za pomoć građanima i fotografiju kupca zbog zakona o privatnosti.

Aktivnosti prikupljanja sredstava

Neke aktivnosti prikupljanja sredstava takođe su oslobođene PDV-a, to je slučaj ako su aktivnosti pokrenute za:

 • Organizacije za njegu
 • Omladinske organizacije
 • Obrazovne organizacije
 • Organizacije kolektivnih interesa kao što su dobrotvorne organizacije
 • Sportske organizacije
 • Društvene i kulturne institucije

Imajte na umu da postoji ograničenje tačnog iznosa koji možete prikupiti za takve organizacije. Ako premašite ovo ograničenje, mogu se primijeniti druge stope PDV-a.

Stručno obrazovanje

Ako smatrate da radite u Holandiji kao samostalni nastavnik ili u privatnoj školi, možda postoji mogućnost da vaše usluge budu oslobođene PDV-a. Vaše usluge moraju biti u polju stručnog osposobljavanja, a takođe morate biti upisani u Centralni registar kratkih kurseva stručnog usavršavanja (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, CRKBO).

Sportski klubovi

Većina usluga koje nude neprofitni sportski klubovi i organizacije oslobođeni su i PDV-a. Usluge moraju biti usko povezane sa fizičkim vježbanjem i / ili stvarnim bavljenjem sportom.

Opsežnu listu oslobođenja od poreza (PDV) možete potražiti na web stranici holandskih poreznih vlasti.

Intercompany Solutions može vam pomoći u svim finansijskim pitanjima

Ako planirate osnovati kompaniju u Holandiji, morat ćete proći kroz puno papira i odvojenih akcija da biste to realizirali. Naš iskusni tim može vam pomoći tokom ovog postupka, jer cjelokupan postupak možemo obaviti u samo nekoliko radnih dana. Takođe smo uvek na raspolaganju da vam pomognemo u bilo kojim finansijskim pitanjima i pitanjima. Molimo vas da nas kontaktirate za detaljnije informacije o našim uslugama.

Trebate više informacija o holandskoj kompaniji BV?

OBRATITE SE STRUČNJAKU
Posvećeno podršci preduzetnicima u započinjanju i rastućem poslu u Holandiji.

Član

menichevron-downunakrsni krug