Imate pitanje? Pozovite stručnjaka
ZATRAŽITE BESPLATNU KONSULTACIJU

Direktive za suzbijanje izbjegavanja poreza u Holandiji

Članstvo Holandije u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) preduvjet je za aktivno sudjelovanje u OECD-ovom projektu suzbijanja preusmjeravanja dobiti i erozije baze (BEPS). Postignut je sporazum o BEPS-u u OECD-u i svi članovi su angažirani na njegovoj provedbi. Stoga Holandija će donijeti zakone u skladu s tim.

Kao rezultat svoje podrške projektu, država je izmijenila režim okvira za inovacije u svoje porezno zakonodavstvo, na snazi ​​od 1st januara 2017. Holandija je usvojila takozvani multilateralni instrument, bez obzira na rezerve prema određenim točkama.

Dokumentacija o transfernim cijenama i CbC izvještavanje, glavne i lokalne datoteke

Provedbeni paket OECD-a o izvještavanju po zemljama (CbC) primjer je zakonodavstva vezanog za BEPS. Zahtjevi za izvještavanjem prvenstveno su namijenjeni da ih porezne vlasti zemalja učesnica koriste u svrhe procjene rizika.

Prema izvještaju OECD-a, multinacionalna preduzeća (MNE) s prometom od ≥ 750 miliona eura bit će dužna da podnose izvještaje CbC u državama u kojima su krajnje matične kompanije rezidentne. Tada će lokalne porezne vlasti razmijeniti dobivene informacije sa vlastima u drugim uključenim zemljama koje učestvuju u sporazumu o međusobnoj razmjeni takvih izvještaja.

Nadalje, finalizirani izvještaj OECD-a zahtijeva od svake kompanije u okviru CG-a da čuva lokalni i glavni dosije u svom administrativnom odjelu. Glavne datoteke sadrže informacije o transfernim cijenama u cijelom poduzeću, a lokalne datoteke predstavljaju transakcije lokalne kompanije unutar preduzeća. Sve prijavljene informacije strogo će biti povjerljive i neće biti javno dostupne.

Holland je usvojio zakonodavstvo kojim se provodi CbC paket izvještaja i koji odgovara metodama i sistemu koji su tamo propisani. Pored toga, holandska preduzeća sa ukupnim prometom od ≤ 50 miliona eura takođe moraju voditi matične i lokalne datoteke.

Kao što je gore napomenuto, samo matične kompanije multinacionalnih preduzeća dužne su podnositi izvještaje CbC. Bilo koji holandski entitet uključen u multinacionalno preduzeće čiji je promet jednak ili veći od 750 miliona eura, dužan je da poreznoj upravi pošalje obaveštenje u kojem se navodi da li će surogat ili krajnji matični entitet podneti izveštaj CbC. Alternativno, mora navesti koji će entitet podnijeti izvještaj i gdje ima prebivalište u svrhu plaćanja poreza. Rok za slanje ovog obavještenja je na kraju fiskalne godine.

Nadalje, holandske kompanije koje su dužne podnijeti izvještaje CbC moraju ih dostaviti najkasnije dvanaest mjeseci nakon završetka fiskalne godine. Glavni i lokalni dosijei trebaju biti dostupni u administrativnim odjelima kompanija do isteka roka za podnošenje poreskih prijava.

Direktiva protiv prakse izbjegavanja poreza

U srpnju 2016. Europska unija usvojila je Direktivu 2016/1164 o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza koje direktno utječu na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Sadrži nekoliko mjera za suzbijanje izbjegavanja poreza. To se odnosi na izlazno oporezivanje, odbitnost kamata, borbu protiv zloupotrebe i kontrolirane strane kompanije.

Direktiva takođe predviđa pravila za rješavanje neusklađenosti između država članica (država članica) EU koja proizlaze iz upotrebe hibridnih entiteta ili instrumenata. Njegove odredbe moraju se prenijeti u sve države članice od 31. decembra 2018. i primijeniti od 1. januara 2019. Postoji izuzetak u vezi s pravilom oporezivanja izlaza, koji će se prenijeti 31. decembra 2019. i primijeniti od 1. januara , 2020. Kao država članica EU, Holandija je također dužna provesti Direktivu.

Pored odredbi Direktive Vijeća (EU) 2016/1164, EK je u svom planu za europsku poreznu reformu predložila pravila za neusklađenost država članica i zemalja koje nisu članice EU. Direktiva Vijeća (EU) 2017/952 o izmjeni Direktive (EU) 2016/1164 u pogledu hibridnih neusklađenosti s trećim zemljama usvojena je 29. maja 2017. Još uvijek nije jasno kako će Holandija primijeniti dvije direktive.

Projekt zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobit (CCCTB)

Prijedlog Komisije za poreznu reformu uključuje obvezni CCCTB za države članice od 2021. Ovaj projekt je vrlo sličan prijedlogu iz 2011. za uvođenje CCCTB-a. Cilj mu je postići usklađivanje oporezivanja pravnih lica u EU i pružiti formulu za raspodjelu prihoda preduzeća među državama članicama. CCCTB projekt ima pristup u dva koraka. Prvi predloženi korak je uvođenje zajedničke osnovice poreza na dobit od 2019. Cilj je uskladiti izračun CTB-a između država članica.

Ostaje da se vidi hoće li države članice odobriti prijedloge za osnovicu poreza na dobit i kada i kako će se one primijeniti na nivou EU, što će dovesti do novog holandskog zakonodavstva. U svakom slučaju, CTB je ozbiljna stvar za raspravu u pogledu oporezivanja u EU.

Državna pomoć

EK je nedavno započela istragu o tome da li je to određeno porezni sporazumi između preduzeća i državnih vlasti krše odredbe EU o državnoj pomoći. EK je već donijela zaključak da su neki od razmatranih porezna rješenja predstavljaju nelegitimnu državnu pomoć. Do takvog se zaključka došlo i o poreznoj presudi u Holandiji. Državna vlada uložila je žalbu na ovu odluku pred ECJ-om.

Očekuje se da će EK razmotriti i druge porezne sporazume. Ipak, Komisija je posebno istakla da se ne očekuju sistematske nepravilnosti u vezi s poreznim presudama u Holandiji. Vlada zemlje drži mišljenje da opća praksa poreznog odlučivanja isključuje državnu pomoć, pod uvjetom da su presude u skladu s nacionalnim poreznim zakonom. Cilj poreznih presuda je pružanje napredne sigurnosti poreskim obveznicima.

Trebaju li vam dodatne informacije ili pravna pomoć? Molimo, kontaktirajte nas.

Trebate više informacija o holandskoj kompaniji BV?

OBRATITE SE STRUČNJAKU
Posvećeno podršci preduzetnicima u započinjanju i rastućem poslu u Holandiji.

Član

menichevron-downunakrsni krug