Porez na dobit u Holandiji

Holandija i njen poreski sistem nude mnoge posebne pogodnosti međunarodnim investitorima. Oporezivanje preduzeća u zemlji varira u zavisnosti od oporezive dobiti preduzeća: postoje dvije stope određene visinom prihoda. Naši lokalni advokati su vam na raspolaganju za pomoć pri otvaranju kompanije i ispunjavanju uslova za potpunu usklađenost poreza na dobit preduzeća u Holandiji.

Porez na dobit u Holandiji

Bilo koja firma osnovana u Holandiji smatra se rezidentnom kompanijom koja podliježe porezu na dobit. Rezidentni entiteti duguju porez na dohodak ostvaren širom svijeta, dok se nerezidenti oporezuju samo na dobit ostvarenu u zemlji.

Stopa poreza na dobit preduzeća iznosi 15% za do 395 eura oporezivog godišnjeg prihoda i postaje 000% za iznose koji prelaze ovu vrijednost. Korporativni porez se naplaćuje za svaku dobit ostvarenu iz poslovnih aktivnosti u Holandiji, uključujući prihode od trgovine, međunarodnih operacija, pasivne i izvorne prihode, itd. U principu, svi troškovi vezani za djelatnost kompanije se odbijaju od ukupne dobiti. Stope su snižene na 25.8-15% u 25.

Holandski porezni ured ili ''Belastingdienst'' na holandskom, je agencija zadužena za unutrašnje prihode i oporezivanje.

Izuzeća od poreza na dobit Holandija

Pojedine stavke prihoda oslobođene su poreza na dobit. To su dividende i kapitalni dobici ostvareni od određenih podružnica i dobit koju ostvaruju strane kompanije. Ovo je regulisano direktivom o zavisnom i matičnom preduzeću.

Lokalne podružnice imaju pravo na izuzeće od holandskog poreza na dobit ako su aktivne i Holandska matična kompanija ima najmanje 5% kamate. Ove podružnice moraju proći test koji pokazuje da li ispunjavaju uvjete za izuzeća. Matična kompanija ispunjavat će uvjete za izuzeće ako im se već naplaćuju razumni porezi u zemlji u kojoj se nalazi podružnica. Slično tome, podružnica bi se kvalifikovala za izuzeće od učešća u slučaju da njena pasivna imovina ne prelazi 50% ukupne imovine.

Naši pravnici u Holandiji mogu vam pružiti dodatne detalje o oslobađanju od poreza na dobit i njihovoj primjeni u vezi s vašim Holandska kompanija.

Ostale karakteristike poreza na dobit

Porezni sistem u Holandiji nudi različite olakšice i pogodnosti. Na primjer, određena izdvajanja iz budžeta primjenjuju se na razvojne i istraživačke aktivnosti. Takve naknade smanjuju oporezivi prihod kompanije. Slično tome, kompanije koje se bave izvozom i uvozom mogu iskoristiti posebni poreski režim s obzirom na tonažu dostupnu za kompanije koje se bave brodarstvom.

Trebate više informacija o holandskoj kompaniji BV?

OBRATITE SE STRUČNJAKU
Posvećeno podršci preduzetnicima u započinjanju i rastućem poslu u Holandiji.

Član

menichevron-downunakrsni krug