ClickCease

Imate pitanje? Pozovite stručnjaka

+31 10 3070 665
Canva-Porez-vrijeme-na-bijelom papiru. (1)

Porez na dobit u Holandiji

Holandija i njen poreski sistem nude mnoge posebne pogodnosti međunarodnim investitorima. Oporezivanje preduzeća u zemlji varira u zavisnosti od oporezive dobiti preduzeća: postoje dvije stope određene visinom prihoda. Naši lokalni advokati su vam na raspolaganju za pomoć pri otvaranju kompanije i ispunjavanju uslova za potpunu usklađenost poreza na dobit preduzeća u Holandiji.

Porez na dobit u Holandiji

Bilo koja firma osnovana u Holandiji smatra se rezidentnom kompanijom koja podliježe porezu na dobit. Rezidentni entiteti duguju porez na dohodak ostvaren širom svijeta, dok se nerezidenti oporezuju samo na dobit ostvarenu u zemlji.

Stopa korporativnih poreza iznosi 15 % za do 245 000 EUR oporezivog godišnjeg prihoda i postaje 25 % za iznose koji prelaze ovu vrijednost. Porez na dobit se naplaćuje za svaki prihod ostvaren poslovnim aktivnostima u Nizozemskoj, uključujući prihod od trgovanja, međunarodnih operacija, pasivne i izvorne prihode itd. U načelu, svi troškovi povezani s djelatnošću kompanije oduzimaju se od ukupne dobiti. Stope su se spustile na 15-25% 2021. Efektivna poreska stopa će se dodatno smanjiti 2022. godine.

Holandska porezna uprava ili „Belastingdienst“ na holandskom jeziku je agencija zadužena za unutrašnji prihod i oporezivanje.

Izuzeća od poreza na dobit Holandija

Pojedine stavke prihoda oslobođene su poreza na dobit. To su dividende i kapitalni dobici ostvareni od određenih podružnica i dobit koju ostvaruju strane kompanije. Ovo je regulisano direktivom o zavisnom i matičnom preduzeću.

Lokalne podružnice imaju pravo na izuzeće od holandskog poreza na dobit ako su aktivne i Holandska matična kompanija ima najmanje 5% kamate. Ove podružnice moraju proći test koji pokazuje da li ispunjavaju uvjete za izuzeća. Matična kompanija ispunjavat će uvjete za izuzeće ako im se već naplaćuju razumni porezi u zemlji u kojoj se nalazi podružnica. Slično tome, podružnica bi se kvalifikovala za izuzeće od učešća u slučaju da njena pasivna imovina ne prelazi 50% ukupne imovine.

Naši pravnici u Holandiji mogu vam pružiti dodatne detalje o oslobađanju od poreza na dobit i njihovoj primjeni u vezi s vašim Holandska kompanija.

Ostale karakteristike poreza na dobit

Porezni sistem u Holandiji nudi različite olakšice i pogodnosti. Na primjer, određena izdvajanja iz budžeta primjenjuju se na razvojne i istraživačke aktivnosti. Takve naknade smanjuju oporezivi prihod kompanije. Slično tome, kompanije koje se bave izvozom i uvozom mogu iskoristiti posebni poreski režim s obzirom na tonažu dostupnu za kompanije koje se bave brodarstvom.

Slične poruke:

Kao ovaj članak?

Podijelite na whatsapp-u
Podijelite na Whatsappu
Podeli na telegramu
Podijeli na Telegramu
Podijelite na skypeu
Podijelite putem Skype-a
Dijelite na e-mail
Podijelite putem e-pošte

Trebate više informacija o holandskoj kompaniji BV?