Autorska prava i zaštitni znakovi

Sve slike i sadržaj korišteni na ovoj web lokaciji su u vlasništvu ili pod licencom Intercompany Solutions BV ili njegove pridružene kompanije, samo za upotrebu na ovoj veb lokaciji. Svaka neovlaštena upotreba ili uređivanje materijala je zabranjena.

Naši proizvodi i usluge koji se plasiraju pod našim imenom zaštitni su znakovi kompanije Intercompany Solutions BV ili njegove pridružene kompanije. Upotreba naših materijala može se koristiti samo u odnosu na izvor putem veze i reference na autora, u nekomercijalne svrhe. Ukoliko ugovorom s našom organizacijom nije drugačije ugovoreno.

Sva prava pridržana - 2020