Blog

Otvorite kompaniju u Njemačkoj

Postupak otvaranja kompanije u Njemačkoj predstavlja niz standardnih koraka kako bi se osiguralo poštivanje svih zakonskih zahtjeva. Potrebne akcije uključuju

Otvorite STAK strukturu u Holandiji

Otvaranje STAK strukture u Holandiji STAK struktura (Stichting Administratiekantoor na holandskom) je vrsta holandske fondacije koja je dostupna u Holandiji. To

Pokretanje holandske fondacije

Osnivanje holandske fondacije Zahvaljujući labavim vladinim propisima i minimalnim poreskim opterećenjima, kao i njihovim poštenim međunarodnim kodeksima, Holandija pruža

Vrste holandskih kompanija

Postoji nekoliko vrsta pravnih lica (rechtsvormen) koje preduzetnici mogu osnovati u Holandiji. Mogu se klasificirati u dvije grupe: Inkorporirane (obavezne pravne

PDV u Holandiji

PDV U NIZOZEMSKOJ Nizozemska koristi sistem poreza na dodanu vrijednost (PDV), koji je na holandskom nazvan Belasting toegevoegde waarde (BTW). Ovaj sistem je