Direktive i propisi sprječavaju izbjegavanje plaćanja poreza u Nizozemskoj

Direktive i propisi sprječavaju izbjegavanje plaćanja poreza u Nizozemskoj

Holandija je u svijetu poznata kao ekonomski vrlo stabilna zemlja, sa zdravom fiskalnom i političkom klimom. Nekoliko važnih razloga koji su doveli do ove slike su prilično skromne poreske stope u poređenju sa susjednim zemljama. Nadalje, jasni i efikasni administrativni procesi i inovativna upotreba IT i tehnologije kako bi…