Šta holandski BTW (PDV) znači za vaše poslovanje?

Šta holandski BTW (PDV) znači za vaše poslovanje?

Ako ste strana kompanija sa holandskim uredom ili podružnicom, to podrazumijeva i da potpadate pod holandske propise o PDV-u. Holandska riječ za PDV je BTW; znači porez na promet koji naplaćujete svojim klijentima. Sve holandske kompanije imaju jedinstvene PDV identifikacione brojeve, koji su za pojedinačna preduzeća promenjeni 1.…