Registracija kod holandskih poreskih uprava

Ako planirate osnovati podružnicu u Holandiji ili ste na neki drugi način zainteresirani za pokretanje holandske kompanije, morat ćete slijediti neke standardne korake kako biste ostvarili ovaj cilj. Jedan od ovih koraka podrazumijeva registraciju vaše kompanije ili podružnice kod državnih poreznih vlasti. Ovo će vam omogućiti […]