Holandija se zauzima protiv poreskih olakšica za preduzeća

U septembru 2019. vlada Nizozemske najavila je loše vijesti za velike kompanije u obliku dodatnih 1.5 milijardi poreza. Vrlo velike kompanije morat će platiti veći porez u narednim godinama. Niz povoljnih šema za velike kompanije se revidira i ne planira se smanjenje poreza. […]