EORI broj

EORI broj

Kako se prijaviti za holandski EORI broj U Holandiji carina identificira ekonomske operatere njihovim EORI brojem. Drugim riječima, oni koji moraju imati posla s carinom iz poslovne perspektive, na primjer pripremom carinske izvozne ili uvozne deklaracije za robu, moraju biti poznati carini. Ovo se odnosi i na [...]