Akcize i carine u Holandiji

Preduzeća koja uvoze robu iz trećih zemalja u EU i Holandiju, posebno trebaju robu prijaviti na carini. Neki uvozi podliježu PDV-u i carinama. Zbog uspostavljene Carinske unije cijela EU se smatra jednom teritorijom s obzirom na carinsku politiku. Stoga, općenito, iste stope i […]