Zadržavanje i presude u Holandiji

Privatna ili javna odgovornost (BV protiv NV)

Karakteristična karakteristika poreskog sistema u Holandiji je mogućnost da se unaprijed razmotri tretman određenih transakcija ili operacija sa poreskim vlastima. Poreska uprava može vam dati naprednu dozvolu. Nacionalne porezne vlasti mogu sa poreznim obveznicima sklopiti dvije vrste sporazuma: Ugovor o unaprijed određenim cijenama (APA) ili [...]