Holandsko izuzeće za holding kompanije

Važan aspekt sistema oporezivanja pravnih lica u Holandiji je izuzeće od posebnog učešća prema kojem su svi kapitalni dobici i dividende ostvareni kvalifikovanim vlasništvom oslobođeni poreza. Iako su sve kompanije s prebivalištem u Holandiji općenito odgovorne za porez na dohodak od prihoda ostvarenog u cijelom svijetu, dobit koja potječe od prihvatljivog […]