Holandsko izuzeće za holding kompanije

Holandsko izuzeće za holding kompanije Važan aspekt sistema poreza na dobit u Holandiji je posebno izuzeće po osnovu kojeg su svi kapitalni dobici i dividende stvoreni prihvatljivim udelom oslobođeni poreza. Iako su sve kompanije s prebivalištem u Holandiji uglavnom obveznici poreza na dohodak od svojih prihoda [...]