Porezni režim za kutiju za inovacije u Holandiji

Poreski zakon u Holandiji nudi preferencijalni režim za oporezivanje korporacija s ciljem promocije aktivnosti vezanih za ulaganja u nove tehnologije i razvoj inovativne tehnologije. Ovo je režim Inovacijske kutije (IB). Za dobit koja ispunjava zahtjeve za IB, kompanije duguju ukupno 7% poreza na dobit, umjesto […]