Vlasnička struktura privatnog društva sa ograničenom odgovornošću u Holandiji

Holding struktura Private Limited Company (BV na holandskom) štedi novac i ublažava poslovne rizike. Holdinška struktura uključuje najmanje dvije kompanije: jedna je aktivna kompanija koja obavlja poslovne operacije, a druga je lična kompanija koja drži akcije izdate od aktivne kompanije. Zakon ne pravi razliku između BV u odnosu na [...]