Osnivanje holandskog ureda

Odgovornost direktora u Holandiji

Ovaj članak opisuje pravne i porezne aspekte te neka praktična pitanja u vezi s osnivanjem ureda u Holandiji. Sažima informacije o holandskom pravnom i poreznom sistemu relevantne za tražene postupke. Članak takođe predstavlja Holandiju kao međunarodno trgovačko središte i naglašava prednosti u pogledu lokacije stečene otvaranjem holandskog ureda. […]