Poreske odluke u Holandiji (ATR i APA)

U Holandiji imate mogućnost razgovora s poreznom upravom o poreznom položaju vaše kompanije i postizanja zajedničkog sporazuma u vezi s poreznim posljedicama. Ovaj sporazum je obavezujući za poreske obveznike i vlasti. Mora odražavati kvalifikaciju i tumačenje činjenica i biti u skladu s nacionalnim porezom […]