Holandski investicioni fondovi

nizozemski investicijski fondovi

Prema zakonodavstvu o vrstama investicionih mehanizama koji se mogu registrirati u Holandiji, ove strukture mogu biti osnovane kao investicione kompanije ili fondovi. Investitori koji namjeravaju proći proceduru osnivanja fonda mogu svoja vozila registrirati kao zatvoreni ili otvoreni oblik poslovanja. Pravna lica koja se mogu prijaviti za investicione fondove u […]