Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u Holandiji

Holandija je potpisala brojne ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ovi bilateralni pakti osiguravaju porezne olakšice izbjegavanjem dvostrukog oporezivanja u odnosu na dohodak pojedinaca koji potiču iz Holandije i druge zemlje. Holandija je potpisala blizu 100 ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Investitori koji planiraju osnovati lokalna preduzeća trebali bi [...]