Član 23. Holandska dozvola za odgodu PDV-a

Član 23. Holandska dozvola za odgodu PDV-a

Uvoz proizvoda u Holandiju Uvoz proizvoda porijeklom iz zemalja koje nisu članice EU u Holandiju je općenito oporeziv za potrebe PDV-a, bez obzira na to da li uvoz vrši privatni, oporezivi, neoporezivi ili oslobođeni subjekt. Stoga se PDV obično plaća pri uvozu i obično se prenosi holandskoj carini. U slučaju da […]