Nizozemski kreditni sistem
|

Nizozemski kreditni sistem

Holandski kreditni sistem se može široko definisati kao odnosi između osoba (pravnih ili fizičkih) koje daju kredite i osoba koje ih uzimaju. Dakle, sistem funkcioniše sa kreditima koje obezbeđuju kako nebankarske tako i bankarske institucije na korišćenje pravnim ili fizičkim licima. Strane uključene u kreditne transakcije Kreditne transakcije se odvijaju između…