Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Holandije i SAD-a

Holandija ima široku mrežu sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji pružaju porezne prednosti međunarodnim investitorima koji tamo osnivaju kompanije. Među tim sporazumima je i ugovor sa SAD-om. Prva konvencija o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Holandije i SAD-a potpisana je 1992. godine. Njen prvi amandman datira iz 1993. godine [...]