Prošireno izuzeće od holandskog poreza po odbitku na dividende

Porez na dividendu u Holandiji

19. septembra 2017. (Dan budžeta u Holandiji) objavljen je službeni zakonodavni prijedlog za izmjenu holandskog poreza po odbitku na dividende u vezi s Poreznim planom za 2018. Ukratko, prijedlog se odnosio na prošireno izuzeće od poreza po odbitku na dividende primenjene jednostrano sa ciljem da se održi povoljan […]