Vlada Holandije prihvaća inovacije
|

Vlada Holandije prihvaća inovacije

Nacionalna vlada pruža podršku kompanijama koje razvijaju inovativne proizvode putem grantova, kredita za inovacije i poreskih olakšica. Evropska unija također nudi različite grantove za inovacije. Inovacije stvaraju mogućnosti Inventivna preduzeća mogu učestvovati u potrazi za rješenjima koja se tiču ​​osnovnih društvenih pitanja, kao što su starenje stanovništva, smrtonosne bolesti i sigurnost hrane. Razvoj…