Samostalno vlasništvo u Holandiji (Eenmanszaak)

Samostalno vlasništvo u Holandiji

Samostalno vlasništvo se takođe naziva samostalnim preduzećem ili trgovcem samostalnim preduzećem. Registriranje takvog preduzeća garantuje vam punu neovisnost kao njegovog vlasnika i osnivača. Vlasništvo može imati više članova koji rade za njega i zapošljavaju osoblje, ali njegov vlasnik je samo jedan. Osnivanje samostalnog vlasništva u Holandiji Samostalno vlasništvo može se osnovati [...]