Profesionalno partnerstvo u Holandiji (Maatschap)
|

Profesionalno partnerstvo u Holandiji (Maatschap)

Karakteristike holandskog profesionalnog partnerstva U kontekstu holandskog zakona, “maatschap” ili profesionalno partnerstvo razlikuje se od drugih oblika partnerstva (općeg i ograničenog) jer predstavlja saradnju profesionalaca, npr. računovođa, ljekara, advokata, zubara ili računovođe, a njen osnovni cilj nije zajedničko obavljanje poslovnih aktivnosti….