Obavezna registracija PDV-a u Holandiji

Privatna ili javna odgovornost (BV protiv NV)

Svaka holandska kompanija mora se pretplatiti na Trgovinski registar Privredne komore. Ovo je neophodan preduslov za registraciju PDV-a i ispunjavanje ostalih finansijskih obaveza. Postupak je obavezan za sve vrste pravnih lica, uključujući privatna društva sa ograničenom odgovornošću, fondacije i udruženja. Registracija u Komori […]