Vrste holandskih kompanija
|

Vrste holandskih kompanija

Postoji nekoliko vrsta pravnih lica (rechtsvormen) koje preduzetnici mogu osnovati u Holandiji. Mogu se podijeliti u dvije grupe: Inkorporirane (obavezna pravna forma) i neinkorporirane (pravna forma nije obavezna). Naši agenti za osnivanje preduzeća sa sjedištem u Holandiji mogu vam pomoći u odabiru odgovarajućeg tipa kompanije za vaše poslovanje. Inkorporirane poslovne strukture (Rechtvorm met…